Sluiten Veiligheidsinstructies voor gastoestellen. Klik hier.
Impressum

Verklaring gegevensbescherming

Sectie 1: Inleiding en algemene informatie

Informatie over gegevensbescherming

Wij, BSH Home Appliances NV Laarbeeklaan 74, 1090 Jette, exploiteren deze website. Gebruik de contactgegevens op pagina Bedrijfsinformatie (wettelijke vermeldingen) om contact met ons op te nemen.

Als u contact met ons opneemt, gebruiken en verwerken we de door u verstrekte informatie om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We mogen volgende de wet (artikel 6(1b) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context gegevens verwerken. We wissen uw informatie als uw vraag is beantwoord.

We nemen het beschermen van uw informatie zeer serieus. Daarom worden uw gegevens zeer zorgvuldig en strikt conform alle geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. Er zijn organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om al onze websites te beschermen tegen de risico's die kleven aan het verwerken van persoonlijke gegevens. Onze partners die ons ondersteunen bij het exploiteren van deze website moeten zich ook aan deze bepalingen houden.

U kunt alle delen van onze website die niet beveiligd zijn gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. We loggen standaard elk gebruik van onze website om fouten te herstellen en beveiligingsincidenten op te helderen. Meer informatie over onze loggegevens vindt u in de paragraaf 'De manier waarop wij uw gegevens verwerken'.

We respecteren uw privacy. Daarom verwerken we uw gegevens uitsluitend als we dat mogen doen. Vanzelfsprekend kunt u ons ook toestemming geven om uw gegevens te verwerken door op onze website te kiezen voor gegevensverwerking. In andere gevallen verwerken we uw gegevens omdat dit wettelijk toegestaan is. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst via onze website, dan mogen wij uw gegevens verwerken om die overeenkomst na te kunnen leven. Hetzelfde geldt als u gebruikmaakt van diensten op onze website waarvoor uw gegevens moeten worden verwerkt. We mogen uw gegevens ook verwerken als we hierbij een rechtmatig belang hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de loggegevens die we verzamelen om onder andere te zorgen dat onze website foutloos kan draaien. We informeren u in elk geval als de verwerking van uw gegevens plaatsvindt uit noodzaak en we houden vanzelfsprekend elke keer dat gegevens worden verwerkt rekening met uw belangen. Als u reden tot klagen hebt, kunt u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens vinden in het laatste deel van deze Informatie over gegevensbescherming.

In de volgende paragraaf gaat het over de toestemmingen die wij gebruiken en wanneer wij deze gebruiken. Gedetailleerdere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt vindt u op onze website (d.w.z. het type gegevensverwerking en de omvang en het doel van de gegevensverwerking) in dezelfde paragraaf.

Wat moet u nog meer weten?
Gebruikers jonger dan 16 mogen uitsluitend persoonlijke gegevens aan ons verstrekken met toestemming van hun ouder of voogd. De wet inzake gegevensbescherming die van toepassing is kan met betrekking hiertoe in verschillende leeftijdsgrenzen resulteren.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. We hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens op deze website worden verwerkt of over naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze websites. Lees alle informatie over gegevensbescherming op deze websites.

Sectie 2: Verwerking van de gegevens op de website

De manier waarop we uw gegevens verwerken (logs, cookies, tracking, etc.)

Om technische redenen verstuurt uw internetbrowser elke keer dat u gebruikmaakt van onze website automatisch informatie naar onze webserver (d.w.z. loggegevens). We bewaren een deel van deze informatie in logbestanden, zoals:

• De datum van het bezoek
• Het tijdstip van het bezoek
• De URL van de koppelende website
• De bekeken bestanden
• De hoeveelheid overgedragen gegevens
• Type en versie van de browser
• Het besturingssysteem
• Het IP-adres (geanonimiseerd)

Loggegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. We analyseren in de regel alleen loggegevens om fouten in de werking van onze website te herstellen of om beveiligingsincidenten te kunnen ophelderen. We bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

Soms is het nodig dat we aanvullende persoonlijke informatie en loggegevens verzamelen om

fouten te herstellen of bewijs met betrekking tot beveiligingsincidenten te bewaren. In deze gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang (artikel 6(1f) van Verordening (EU) 2016/679) om de loggegevens te verwerken, hetgeen impliceert dat we de veiligheid van ons netwerk en informatie garanderen en gevallen die de toegankelijkheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens in gevaar brengen trachten te vermijden . We wissen deze gegevens zodra de fout is hersteld of het beveiligingsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking door andere factoren niet langer bestaat. In het geval van een beveiligingsincident dragen we loggegevens, voor zover toegestaan, van geval tot geval over aan de onderzoekende instanties.

We bewaren loggegevens altijd afzonderlijk van andere verzamelde gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website.

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die we op uw apparaat opslaan als u onze website bezoekt. Deze cookies worden elke volgende keer dat u onze website bezoekt naar ons teruggestuurd. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen of wordt het eenvoudiger om binnen de website te navigeren dankzij de informatie die in de cookies wordt bewaard.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te laten draaien of virussen op uw computer te zetten. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver waar ze vandaan komen.

We delen de in de cookies opgeslagen informatie niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies gebruikt, kunt u (1) ervoor te kiezen geen cookies te accepteren als u onze website gebruikt door gebruik te maken van de cookielaag (indien beschikbaar) of (2) het gebruik van cookies uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser. De helpfuncties in uw browser kunnen u laten zien hoe u in uw internetbrowser cookies kunt uitschakelen en/of wissen. Houd er rekening mee dat sommige functies op onze website door het uitschakelen/wissen van cookies niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig zijn voor bepaalde functies op onze website, worden hieronder genoemd. Verder is het uitschakelen/wissen van cookies alleen van invloed op de internetbrowser die is gebruikt om dit te doen. Cookies moeten daarom voor elke andere internetbrowser opnieuw worden uitgeschakeld/gewist.

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die niet naar personen verwijzen:

– Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijv. zoek- of taalinstellingen)
– Cookies die informatie opslaan om te garanderen dat video- of geluidsfragmenten zonder haperingen worden afgespeeld

Cookies die we voor specifieke functies gebruiken en die naar personen verwijzen:

– Cookies die tijdelijk bepaalde door de gebruiker ingevulde informatie opslaan (bijv. de inhoud van een winkelwagentje of een online formulier)
– Cookies waarmee we onze gebruikers kunnen identificeren of verifiëren

We verwerken deze gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1f) van de Verordening (EU) 2016/679, dewelke bestaat uit de identificatie of authentificatie van de gebruikers van onze website teneinde de veiligheid van de gegevens van de gebruikers te kunnen beveiligen. We bewaren deze gegevens tot het betreffende cookie is verlopen of tot u het cookie wist.

Alle verdere verwerking van persoonlijke gegevens met behulp van cookies wordt omschreven in de relevante paragrafen van deze informatie.

Wij gebruiken voor verschillende doeleinden webanalysetools op onze website. Hieronder vindt u informatie over de webanalysetools die wij gebruiken, inclusief een omschrijving van de betreffende gegevensverwerking, de doeleinden van deze verwerking en de manier waarop u kunt voorkomen dat de webanalysetools uw gegevens verzamelen en verwerken. Onthoud dat het plaatsen van opt-outcookies de verzameling en verwerking van uw gegevens door webanalysetools slechts in beperkte mate kan voorkomen. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf over cookies.

Webanalysetool: Adobe Analytics (Omniture)

Om marketing en marktonderzoek te kunnen uitvoeren en onze website (en mogelijk onze nieuwsbrief) goed te kunnen afstemmen, gebruiken we analytische cookies en/of JavaScript om gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en uw gebruik van links in de nieuwsbrief (indien van toepassing) te verzamelen en verwerken. Uw gebruiksgegevens worden verzameld en een op basis hiervan wordt een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aangemaakt met behulp van een cookie-ID. Uw IP-adres wordt niet bewaard of wordt direct nadat het is opgeslagen geanonimiseerd.

We maken gebruik van de Adobe Analytics-dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (Hierna te noemen "Adobe”) om de gebruiksgegevens te verzamelen en de gebruikersprofielen aan te maken. De informatie over uw gebruik van onze website wordt naar servers van Adobe verstuurd, geanalyseerd en alleen als cumulatieve gegevens aan ons geretourneerd. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij trends vaststellen ten aanzien van de manier waarop de website over het algemeen wordt gebruikt.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden door de gebruikte dienst maximaal 37 maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld bewaard.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Adobe als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld. Via de volgende link kunt u informatie vinden over hoe de Adobe Analytics-cookies werken en over de opt-outmogelijkheid: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html .

Webanalysetool: Mouseflow

Om onze website goed te kunnen ontwerpen, kunnen we gebruiksgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website verzamelen met behulp van analytische cookies en andere technologieën. Als onderdeel hiervan registreren we de muisbewegingen en -klikken van willekeurig geselecteerde gebruikers van onze website. Uw IP-adres wordt uiteraard geanonimiseerd. De hieruit voortkomende log over uw gebruik van onze website wordt willekeurig geanalyseerd, zodat we hieruit potentiële verbeteringen voor onze website kunnen afleiden.

We maken gebruik van dienstverlener Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark om deze gebruiksgegevens te verzamelen.

We voegen de gebruikersprofielen die hierdoor ontstaan niet samen met uw naam of andere gegevens waaruit uw identiteit zou kunnen blijken, zoals uw e-mailadres. We mogen volgende de wet (artikel 6(1a) van Verordening (EU) 2016/679) in deze context met uw toestemming gegevens verwerken. De gebruiksgegevens worden drie maanden na de datum waarop ze zijn verzameld gewist.

Opt-out: Gebruik de opt-outwebsite van Mouseflow via de volgende link als u wilt voorkomen dat uw gebruiksgegevens worden verzameld:https://mouseflow.com/opt-out .

Een functie die u als gebruiker van onze website ter beschikking staat, is een kaart waarop samenwerkende dealers in uw omgeving te zien zijn. We gebruiken Google Maps om deze kaart te tonen. Google Maps is een door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA geleverde dienst. Informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt als Google Maps wordt gebruikt vindt u via de volgende link: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

We werken samen met een aantal dienstverleners om onze website te implementeren en exploiteren. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en hebben met elke dienstverlener afzonderlijk een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten om uw informatie te beschermen.

De dienstverleners die we gebruiken om onze website te implementeren en exploiteren zijn:

• Dienstverlener voor hostingdiensten
• Dienstverlener voor programmeringsdiensten
• Dienstverlener voor verkoop- en marketingdiensten
• Dienstverlener voor hotlinediensten

We dragen uw gegevens alleen aan andere ontvangers over als dat nodig is om een contract met u na te leven, als wij een rechtmatig belang hebben bij/de ontvanger een rechtmatig belang heeft bij openbaarmaking van uw gegevens of als u ons toestemming hebt gegeven voor deze overdracht. Deze ontvangers zijn onder andere dienstverleners en andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep. Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere ontvangers als wij verplicht zijn dat te doen vanwege wettelijke bepalingen of afdwingbare administratieve of rechterlijke beschikking.

Andere ontvangers van uw gegevens zijn:

• Expediteurs voor het leveren/afhalen van producten
• Aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten
• Dienstverleners op het gebied van debiteurenbeheer

Sectie 3: Rechten van de gebruiker

Mocht u vragen hebben over uw persoonsgegevens, dan kunt u hieronder een overzicht van uw rechten vinden. U kan de volgende kanalen voor contact over uw aanvragen gebruiken:

  • Consumenten: Gelieve het aanvraagformulier met betrekking tot persoonsgegevens van consumenten, ter beschikking online, te gebruiken:
  • Verdelers/leveranciers/dienstverleners en hun werknemers: Neem contact op met onze lokale verkoop- of aankoopafdeling

Wij verstrekken u op verzoek informatie over de gegevens die wij over u hebben.

Wij passen onjuiste informatie over u aan als u ons hierover inlicht. We vullen onvolledige gegevens aan als u ons hierover inlicht, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van verwerking van uw gegevens.

Wij wissen op verzoek de informatie die wij over u hebben. Sommige gegevens worden echter pas gewist na een bepaalde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen.

In bepaalde wettelijk vastgestelde gevallen blokkeren we uw gegevens als u dat van ons vraagt. Geblokkeerde gegevens worden slechts zeer beperkt verder verwerkt.

U kunt door u verleende toestemming voor verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking van uw gegevens tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens in de toekomst als wij uw gegevens verwerken op basis van een van onze gerechtvaardigde belangen zoals genoemd in artikel 6(1f) of Verordening (EU) 2016/679. Als u bezwaar maakt, stoppen wij met het verwerken van uw gegevens, mits er geen dwingende wettelijke gronden voor verdere verwerking bestaan. Het verwerken van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden is voor ons nooit een dwingende wettelijke grond.

Op uw verzoek kunnen we bepaalde gegevens aan u beschikbaar stellen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

U kunt beroep aantekenen tegen een autoriteit gegevensbescherming met betrekking tot gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de voor uw woonplaats verantwoordelijke autoriteit gegevensbescherming onder wiens jurisdictie wij staan (hieronder genoemd).

Privacy Commission: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of over het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u de volgende contactgegevens gebruiken om rechtstreeks contact op te nemen met onze data protection officer:

BSH Home appliances NV.
Data Protection Officer
Laarbeeklaan 74
1090 Jette

Data-Protection-BE@bshg.com

De Informatie over gegevensbescherming weerspiegelt de manier waarop op dit moment gegevens op onze website worden verwerkt. Als de manier waarop gegevens worden verwerkt wijzigt, zal deze Informatie over gegevensbescherming worden aangepast. Op onze website plaatsen we altijd de nieuwste versie van deze Informatie over gegevensbescherming, zodat u kunt zien welke omvang de gegevensverwerking op onze website heeft.

Geldig vanaf: 20-04-2018
Versie: DPI_1.0_1.0

Media Contacteer ons Terug naar boven