Sluiten Veiligheidsinstructies voor gastoestellen. Klik hier.
Compliance Header

Compliance & verbintenissen

Groei – maar met verantwoordelijkheid.

Wie zou er niet willen groeien?! Dit slaat zowel op ons als mensen, als op een bedrijf als BSH. Groei betekent immers uitbreiding, ervaring opdoen, vooruitgang, obstakels overwinnen, en uiteindelijk: doelen bereiken.

Groeien met en door elkaar

Groeien tegen elke prijs? Niet bij BSH. Voor ons betekent groei niet alleen onze doelstellingen halen, maar ook aandacht hebben daarbij voor onze werknemers en voor ons milieu. We hebben ons een ambitieus doel gesteld: we willen onze verkoopomzet tegen 2025 verhogen tot 20 miljard euro en daarbij steeds onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid opnemen. Ons waardebegrip, dat stevig is verankerd in de BSH ondernemingsprincipes, en een degelijk omschreven governance risk compliance-model, zorgen voor een duidelijk richtsnoer in dat opzicht. Onze managers treden op als rolmodellen door dit samen met onze werknemers in de praktijk te brengen.

Geïntegreerd governance risk compliance-model

Ons succes houdt rekening met de lange termijn en onze ondernemingsprincipes zijn alomtegenwoordig. We gaan daarom betrouwbaar, eerlijk en integer te werk, zowel intern als in de contacten met onze businesspartners. We handelen altijd met welomschreven structuren, verantwoordelijkheden en richtlijnen. Dat houdt ook in dat we onze verplichtingen naleven en alleen beloven wat we echt kunnen leveren. Het betekent ook dat we altijd handelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en regels – in alle gebieden en processen van het bedrijf.

Met het governance risk compliance-model dat we hebben geïntegreerd kunnen potentiële risico's in onze businessactiviteiten tijdig worden opgespoord en kunnen maatregelen worden genomen indien veranderingen nodig zijn.

Een kernprincipe van ons bedrijf – compliance.

Correct handelen - in naleving van de wettelijke bepalingen en regels - is geen spontane beslissing, maar vraagt integendeel om betrouwbare, welomschreven kaders en richtlijnen. Het vereist evenzeer structuren die beslissingen sturen die iedereen ten goede komen en een respectvolle en doelgerichte samenwerking.

Altijd in harmonie

Compliance is voor BSH stevig uitgelijnd in de waarden van de ondernemingsprincipes. Daarnaast zorgt het compliance managementsysteem dat in 2008 werd geïntroduceerd ervoor dat alle werknemers te allen tijde handelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en regels. Daarom vormt dit de basis voor onze bedrijfscultuur: betrouwbaarheid, eerlijkheid en integriteit zowel in het omgaan met onze werknemers, als met onze businesspartners en klanten. Tegelijkertijd hebben we deze stelregels opgenomen in de beleidslijnen van onze onderneming, en deze bindend gemaakt voor al onze werknemers in 2006.

Dr. Karl Sidhu

Een advocaat voor iedereen. Advocaat Dr. Karl Sidhu, LL.M (München) is de raadsman voor al onze BSH-werknemers wereldwijd. Ook derden, zoals zakenpartners, kunnen zich tot hem richten indien ze illegale businesspraktijken vermoeden, zoals corruptie of gelijkaardige ernstige overtredingen in verband met een bedrijf binnen de BSH Groep. Als onafhankelijk extern juridisch adviseur, behandelt hij alle informatie over potentiële gevallen van compliance in volledige vertrouwelijkheid – de anonimiteit van de klokkenluider blijft uiteraard bewaard.

RA Dr Karl Sidhu, LL.M.

(Kanzlei ROXIN Rechtsanwälte LLP)

Tel.: + 49 (0) 89 244438600

E-mail: sidhu@roxin.de

Homepage: www.roxin.com

www.roxin-alliance.org

Bescherming van waarden – onze ondernemingsrichtlijnen.

We beschermen wat we waardevol vinden, of het nu gaat om persoonlijke bezittingen en eigendom, of vriendschap. Dat is niet alleen zo op persoonlijk niveau, ook bij BSH willen we beschermen wat belangrijk voor ons is.

Vertrouwen winnen door de juiste beslissingen

Samen met de compliance, zijn de Ondernemingsrichtlijnen een onmisbaar aspect van ons bedrijf. Ze zijn een belangrijk element van ons waardebegrip, en vormen de basis voor alle businessprocessen en beslissingen. We zijn ervan overtuigd dat we dergelijke instrumenten kunnen gebruiken om het vertrouwen in ons bedrijf en onze merken bij klanten, werknemers en zakenpartners te versterken.

Aan onze managers, in het bijzonder, wordt gevraagd te verzekeren dat de Ondernemingsrichtlijnen stevig verankerd raken in de BSH-bedrijfscultuur, en dat in de gehele waardeketen: Als rolmodellen helpen ze werknemers wereldwijd om zich aan de wetten te houden en te handelen in overeenstemming met de BSH ondernemingsrichtlijnen. Deze richtlijnen vormen een kader voor het verantwoord omgaan met klanten en businesspartners. Ze bieden advies inzake concurrentie en antitrustwetgeving, of anti-corruptie, en het vermijden van belangenconflicten.

Verdere informatie over onze ondernemingsrichtlijnen:

Eerlijkheid op alle niveaus - De gedragscode.

Een respectvolle, omzichtige en eerlijke houding ten overstaan van onze medemensen en ons milieu is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen samenwerken en dezelfde doelen nastreven. Het gedrag van elk individuele persoon is daarom een beslissende factor. De basis hiervoor bij BSH is de "CECED Code of Conduct", die werd opgesteld door de "European Committee of Domestic Equipment Manufacturers", en de "BSH Supplier‘s Code of Conduct".

Uitdaging voor de distributieketen

BSH is een premiumleverancier. We hebben niet alleen het verzekeren van topkwaliteit en innovatieve producten voor ogen – maar streven evenzeer naar ecologisch, economisch en sociaal correcte businesspraktijken. Daarom eisen we niet alleen van onszelf maar ook van onze leveranciers, dat iedereen zich op een verantwoordelijke en eerlijke manier gedraagt, wanneer het gaat over milieubescherming, mensenrechten, werkveiligheid en gezondheid. Onze klanten mogen van ons verwachten dat onze producten in de gehele waardeketen worden ontwikkeld op basis van deze principes.

Onze principes:

  • Inachtneming van lokale wetgevingen en voorzieningen
  • Verbod op dwangarbeid of kinderarbeid
  • Anti-discriminatie
  • Beperking van de werkuren
  • Eerlijke verloning
  • Arbeidsveiligheid en gezondheid
  • Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve overeenkomsten
  • Milieubewustzijn

We verbinden ons tot correct gedrag

BSH speelde een belangrijke rol bij het opstellen van de "CECED Code of Conduct" in 2005. Dit is de gedragscode van het Europees comité van huishoudtoestelfabrikanten. De code behandelt de principes voor ecologische en sociale verantwoordelijkheid en bevat veel belangrijke richtlijnen om met elkaar om te gaan: van het verbod op dwangarbeid en kinderarbeid, of anti-discriminatie en beperking van de arbeidstijd, tot eerlijke verloning, arbeidsveiligheid, gezondheid, het recht op collectieve overeenkomsten, en milieubewustzijn. Al deze principes zijn sinds 2007 opgenomen als contractvoorwaarden voor onze leveranciers in de "BSH Supplier’s Code of Conduct".

Meer over de CECED Code of Conduct

BSH – lid van de UN Global Compact.

Globalisering is zowel een zegen als een uitdaging. Om te verzekeren dat alle mensen op de wereld ervan kunnen genieten, heeft toenmalig VN-secretaris Kofi Annan de UN Global Compact gelanceerd. Dit is meer bepaald bedoeld voor commerciële ondernemingen die verantwoordelijk willen omgaan met globalisering en die willen handelen in het belang van de mensen. Globaal bevat de UN Global Compact van de Verenigde Naties tien gedragsprincipes die BSH sinds 2004 leiden in zijn beleid. Onderwerpen als de rechten van werknemers en mensenrechten, milieuzorg en anti-corruptie staan daarin centraal.

Lees meer over de UN Global Compact

Alle informatie over de UN Global Compact

www.unglobalcompact.org

Media Contacteer ons Terug naar boven