Sluiten Veiligheidsinstructies voor gastoestellen. Klik hier.
Header Consument & Maatschappij

Consument & Maatschappij

Kwaliteit in elk opzicht.

De kwaliteit van een product gaat veel verder dan de eigenlijke voordelen ervan. Bij BSH is kwaliteit een belangrijk criterium bij de ontwikkeling en doorheen de volledige levenscyclus van het product.

Kwaliteit speelt echter niet alleen een rol in de levenscyclus van het product. In ons tijdperk van geconnecteerde toestellen, worden alsmaar grotere hoeveelheden data geproduceerd die interacties mogelijk maken of vereenvoudigen. Hoe groter en hoe gevoeliger deze hoeveelheid gegevens is, hoe belangrijker het is om er bewust mee om te springen.

Dataprivacy & transparantie.

Geconnecteerde huishoudtoestellen bieden nieuwe mogelijkheden voor onze klanten wereldwijd. Wasmachines bedienen met de smartphone terwijl u niet thuis bent, of toegang hebben tot individuele tips voor energiebesparing zijn functies die ons dagelijks leven kunnen verrijken. Fabrikanten gaan uit van gerelateerde klantengegevens om deze nieuwe diensten aan te bieden. Daarom is het succes van geconnecteerde huishoudtoestellen – naast doeltreffende technologie – in grote mate afhankelijk van een verantwoord omgaan met deze data. BSH werkt continu - in dialoog met zijn gebruikers - aan het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke, privacy-eerbiedigende en veilige oplossingen.

Kwaliteit.

De tevredenheid en het enthousiasme van onze klanten staan in het middelpunt van wat we doen. De gepercipieerde kwaliteit van de producten en diensten die onze merken aanbieden, zou onze klanten moeten overtuigen. Iedere werknemer draagt bij aan de doeltreffendheid van het BSH kwaliteitsmanagementsysteem en is verantwoordelijk voor het waarborgen daarvan, binnen de taken die hem of haar zijn toevertrouwd. Bij BSH streven we er daarenboven ook altijd naar om de beste kwaliteit aan te bieden inzake beheer, verkoop, klantendienst, distributieketen en processen in het algemeen.

In de Ondernemingsprincipes van BSH zijn daarom ook de richtlijnen van het kwaliteitsbeleid opgenomen. Deze beschrijven de belangrijkste actiegebieden om ons doel te bereiken.

Onze kwaliteitsprincipes:

  • Kwaliteit betekent voor ons dat we de verwachtingen van de klant begrijpen en waarmaken, en idealiter, dat we die nog overstijgen.
  • De gebruiker bepaalt in hoeverre de kwaliteit is waargemaakt. Voortdurende verbeteringen aan deze gepercipieerde kwaliteit vormen de kern van ons kwaliteitsmanagementsysteem.
  • We zien het als onze plicht constant naar kwaliteit te streven of deze te verbeteren – van de CEO tot de stagiaire in opleiding.
  • Onze beleidslijnen, voorschriften en werkwijzen zijn gebaseerd op internationale standaarden, op consumenteneisen, en op onze kennis en ervaring. Deze kennis gebruiken en naleven en voortdurend verbeteren, vormen de basis voor onze kwaliteit.
  • Kwaliteit betekent dat we de zaken goed aanpakken van bij het begin. Kwaliteit moet al van bij aanvang de norm zijn in onze producten en processen. Wij gebruiken systematisch preventieve methoden en instrumenten om de kwaliteit te garanderen.
  • Kwaliteit gebaseerd op meetbaarheid en transparantie. Wij willen kwaliteit zichtbaar maken. We bereiken dit door gepaste kwaliteitscriteria te kiezen, de kernindicatoren voor producten en processen, en door gerichte kwaliteitsrapportage om constante verbetering te sturen.
  • Fouten die correct en permanent werden rechtgezet, leiden tot duurzame verbeteringen. We leren uit onze fouten met behulp van systematische probleemoplossing. We passen deze kennis toe op gelijkaardige gevallen in het gebruik van toestellen en verbeteren zo de prestaties van BSH.
  • In ons continu verbeteringsproces kijken we ook naar de toekomst, door potentiële risico's voor alle processen te identificeren en te evalueren, en zo mogelijke verbeteringen te integreren.
  • Onze leveranciers dragen aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze producten en diensten. Daarom verwachten we ook van hen hoge kwaliteitsstandaarden, net zoals we die voor ons eigen stellen.
  • Onze doelstelling bij BSH is de maatstaf te zijn voor betrouwbaarheid en kwaliteit, in overeenstemming met onze grondbeginselen.

Verantwoordelijkheid in de distributieketen.

Onze verantwoordelijkheid betekent dat we op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier handelen en dat bij de gehele waardeketen. Daarbij is ons doel te verzekeren dat onze leveranciers een hoge prioriteit geven aan het bewaren van minimumstandaarden inzake werkomstandigheden, mensenrechten, arbeidsveiligheid en milieubescherming. Deze principles voor de omgang met onze zakenpartners zijn duidelijk en transparant vastgelegd in de BSH Gedragscode voor Leveranciers.

Onze leveranciers moeten daarom het bewijs leveren dat ze met succes een sociale audit hebben doorstaan met externe certificering. Een gespecialiseerd team in de Global Supply Chain controleert het naleven van deze kadereisen en is ook verantwoordlijk voor jaarlijkse audits. Een ontoereikende of mislukte audit kan daarom leiden tot een nieuw overleg of zelfs tot het beëindigen van een zakenrelatie.

Media Contacteer ons Terug naar boven