Sluiten Veiligheidsinstructies voor gastoestellen. Klik hier.
Header Milieu

Milieu

Duurzaamheid als bedrijfscultuur.

Het verzoenen van stabiliteit en vooruitgang was, is en blijft het fundament voor ons succes. Ons uitzonderlijk succesverhaal van 50 jaar BSH, is de bekroning van een duurzaam, op waarden gestoeld bedrijfsbeheer – en het fundament voor onze bedrijfscultuur.

In een tijdperk waarin de essentiële hulpbronnen langzamerhand uitgeput raken en ons ecosysteem alsmaar meer onder druk komt te staan, zijn we constant op zoek naar nieuwe oplossingen om de ecologische impact van onze producten en fabricageprocessen te beperken.

Minder is meer – BSH energie-efficiëntieprogramma.

Ontkoppeling van economische groei en grondstofgebruik – het is onze doelstelling om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. In het kader van het "Resource efficiency 2015"-project - een groepsproject dat voor het eerst werd gelanceerd in 2010 - heeft BSH eind 2015 reeds een hele reeks maatregelen ingevoerd om op een meer efficiënte en duurzame manier te functioneren. BSH werd in 2014 al voor deze inspanningen beloond door het Duitse Energie-agentschap (dena) met de "Energy Efficiency Award". Het succesvolle programma wordt voortgezet – tegn 2025 willen we ons energieverbruik nog eens met 20 percent verminderen.

Feiten en getallen.

 • 20

  Verbruik

  minder water en minder energie.

 • 25 miljoen kWh

  Energieverbruik

  verminderd energieverbruik tussen 2010 en 2015.

 • 40000 ton

  CO2 Uitstoot

  minder CO2 uitstoot per jaar.

 • 1.6 miljoen €

  Energiekosten

  lagere energiekosten in vergelijking met het basisjaar 2010.

Al jaren zijn we leider in de industrie voor wat het spaarzaam gebruik van materialen in de fabricage betreft. En dat geldt ook voor efficiënt energieverbruik, zowel in de productie van huishoudtoestellen als in hun gebruik.

Daarnaast wordt ook het overschakelen op hernieuwbare energiebronnen verkend. De eerste ervaringen met positieve resultaten op dit gebied kunnen worden gezien in het gebruik van zonnepanelen op de daken van gebouwen in China, Duitsland en de Verenigde Staten. Een warmtecentrale op biomassa voorziet een van de Duitse sites al jaren van energie.

Ook op het gebied van de logistiek, blijven we naar innovatieve oplossingen zoeken om de CO-uitstoot systematisch naar beneden te halen.2 uitstoot. Om dit te bereiken, moeten we kunnen rekenen op gemotiveerde werknemers die de zorg voor het milieu niet alleen als een taak zien, maar ook als een missie.

Certificeringen voor productie en milieubescherming.

Het wereldwijd ingevoerde milieubeleid van BSH staat voor efficiënte en milieuvriendelijke productiemethodes. Het vormt ook het fundament voor de veiligheid en de gezondheid van onze werknemers, en ons engagement voor kwaliteit van onze merken . "Een geïntegreerd productbeleid en constante productverantwoordelijkheid betekenen dat alleen fabrikanten die rekening houden met productie- en gebruiksaspecten van bij de ontwikkelingsfase, tot en met de afvalverwijdering en recuperatie, de algehele kwaliteit en de milieuvriendelijkheid van hun producten kunnen claimen." BSH brengt dit principe in de praktijk door bij de ontwikkeling van zijn producten volledig rekening te houden met alle productgerelateerde aspecten en alle fases van de levenscyclus. Zo mag een wijziging in het design bijvoorbeeld, geen bijkomende impact op het milieu hebben tijdens de fabricage. Regelmatige certificering van ontwikkelings- en productieprocessen in overeenstemming met ISO 14001 (milieubescherming) en ISO 50001 (energie) draagt bij tot de goede reputatie van de onderneming en de producten, bij klanten, leveranciers en het brede publiek.

Sites gecertificeerd volgens ISO 14001

Alle BSH fabrieken zijn gecertificeerd in overeenstemming met de internationale ISO 14001-standaard voor milieubeheersystemen. De doelstelling van BSH is om daarnaast ook de geïmplementeerde energiebeheerssystemen in al zijn productiesites in de Europese Unie te certificeren. Alle Duitse en Spaanse sites, net als andere sites in de EU en onze site in Turkije werden eind 2016 al gecertificeerd in overeenstemming met de ISO 50001 standaard.

 • China: Wuxi, Chuzhou, Nanjing
 • Duitsland Bad Neustadt*, Bretten*, Dillingen*, Giengen*, Nauen*, Traunreut*
 • Frankrijk: Lipsheim*
 • Griekenland: Athene
 • India: Chennai
 • Peru: Callao (Lima)
 • Polen: Lodz, Rzeszów
 • Rusland: Sint- Petersburg
 • Slovakije: Michalovce*
 • Slovenië: Nazarje*
 • Spanje: Esquíroz*, La Cartuja*, Montañana*, Santander*, Vitoria*
 • Turkije: Çerkezköy*
 • VS: New Bern, LaFollette

* Sites met bijkomende certificering in overeenstemming met het ISO 50001 beheersysteem

Status: December 31, 2016

 • We werken voortdurend aan het verbeteren van onze milieuperformantie en energie-efficiëntie, door het reduceren van het energie- en waterverbruik en het gebruik van grondstoffen voor de volledige levenscyclus van onze toestellen en eigendommen.
 • We zien erop toe dat we onze verplichtingen nakomen.
 • We zullen alle nodige maatregelen nemen om schade aan het milieu en energieverspilling te voorkomen.
 • We verzekeren door aangepast milieu- en energiebeheer dat ons beleid doeltreffend wordt geïmplementeerd. De noodzakelijke financiële en structurele voorwaarden worden daarvoor gewaarborgd.
 • Milieuvriendelijk en energiebewust handelen is een zaak van alle werknemers. De managers stimuleren milieubewustzijn op alle niveaus.
 • We verwachten van onze contractuele partners om te handelen naar gelijkaardige richtlijnen voor milieu en energie.
 • We werken constructief samen met de bevoegde autoriteiten.
 • We informeren het publiek over de activiteiten en het impact van de onderneming en over onze milieu- en energie-gerelateerde diensten. Wij bezorgen onze klanten informatie over milieuvriendelijk gebruik van onze producten.
 • Door geregeld audits door te voeren, controleren we hoe onze technische en organisatorische procedures een effect hebben op milieu en energieverbruik. De audits moeten toelaten om deze procedures voortdurend bij te stellen en te verbeteren.

Design voor het milieu.

Wij ontwikkelen en fabriceren onze producten op een manier die ervoor zorgt dat ze veilig, milieuvriendelijk en energiezuinig zijn. Onze producten brengen de gezondheid en veiligheid van mensen niet in gevaar, en ze beperken bewust de impact op het milieu gedurende hun hele levenscyclus, recyclage en verwijdering inbegrepen.

Om dit doel te bereiken, vermijden we bewust mogelijk schadelijke stoffen in nieuwe producten en sluiten we gevaarlijke stoffen uit onze toeleveringsketen uit.

De milieucompatibiliteit van de producten is een belangrijk aspect voor de gehele levenscyclus van het product. Dit geldt ook voor het beperken van de opvolgkosten bij het verwijderen van oude toestellen. De lokale BSH-verkoopsorganisaties houden zich strikt aan de wettelijke vereisten die daarvoor van toepassing zijn.

Onze observaties van de levenscyclus geven duidelijk aan dat de milieu-impact hoger is in de gebruiksfase dan in andere fases van de levenscyclus van een product, door het verbruik van energie, water en detergent. Daarom schenkt BSH topprioriteit aan het ontwikkelen van energie-efficiënte en waterbesparende toestellen.

BSH komt de wettelijke verplichtingen na in verband met beperkingen voor stoffen. Het verzekert er zich ook van dat bepaalde gevaarlijke stoffen worden vermeden, die zijn geclassificeerd als schadelijk voor de gezondheid en het milieu, en daarom ongewenst zijn in huishoudtoestellen, – zelfs als daarvoor geen wettelijke verplichtingen bestaat. De basisvoorwaarde voor recyclagebeheer is dat enkel zuivere materiaalstoffen worden gebruikt – zonder schadelijke additieven of zware metalen. In zijn productdesign, is BSH voor een aanpak waarbij de materiaalcyclus kan worden afgesloten en belangrijke en waardevolle grondstoffen worden gerecupereerd voor verder gebruik. Bovendien stimuleert BSH milieuvriendelijke recyclagetechnologie door standaardisatie. De doelstelling is het uitsluiten van schadelijke stoffen en het recupereren van waardevolle materialen uit oude toestellen.

Gerecycleerd plastic en biomaterialen hebben nog niet dezelfde technische eigenschappen als de nieuwe plasticmaterialen die vandaag worden gebruikt. Toch onderzoekt BSH mogelijke toepassingen voor gerecycleerde en biomaterialen in verschillende ontwikkelingprojecten en evalueert deze met betrekking tot kosten en concurrentievoordelen. Het is de bedoeling om op de lange termijn plastic dat uit ruwe olie wordt geproduceerd te kunnen vervangen.

Analyse van de levenscyclus

Informatie over schadelijke stoffen (REACH).

BSH is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij – deze verantwoordelijkheid maakt deel uit van de Ondernemingsprincipes.

Het milieubeleid van BSH was er altijd op ingesteld om als voorzorgsmaatregel zo snel mogelijk bijzonder schadelijke stoffen volledig uit de toeleveringsketen te verwijderen. Om dit aan te pakken, doen we ons eigen onderzoek en werken we regelmatig nauw samen met leveranciers. Artikel 33 van de REACH-reglementering bepaalt dat leveranciers verplicht zijn informatie door te geven over risicovolle stoffen in hun producten, die zijn opgesomd in de kandidatenlijst en waarvan een concentratie meer dan 0.1% gewichtsprocent aanwezig is in de producten.

Op die manier konden we verzekeren dat we, voor zover bekend, niet langer schadelijke materialen gebruiken voor onze producten. Uitzondering:

Lithiumknoopcellen in analytische en personenweegschalen, in de indicator voor het wisselen van de filter van de Tassimo-capsulemachines, evenals in de draadloze sensor voor inductiekookplaten bevatten 1,2-dimethoxyethaan (EGDME), CAS No. 110-71-4, in een concentratie van boven de 0.1% gewichtsprocent.

Wanneer lithiumknoopcellen op de juiste manier worden gebruikt en verwijderd, vormen de daarin aanwezige stoffen geen risico voor gezondheid en milieu.

Onze huishoudtoestellen, reserve-onderdelen en verpakkingen bevatten geen stoffen die voorkomen op de kandidatenlijst voor uitsluiting.

(Informatie voor consumenten onder REACH Reglementering (EC) No. 1907/2006; München, februari 2017; link naar de kandidatenlijst: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table) )

Voor vragen over schadelijke stoffen, contacteer Dr. Arno Ruminy van de Centrale Milieuafdeling. Hij is op elk moment ook bereikbaar via e-mail:

Dr. Arno Ruminy

E-mail: arno.ruminy@bshg.com

Media Contacteer ons Terug naar boven