Sluiten Veiligheidsinstructies voor gastoestellen. Klik hier.
Header Werknemers

Werknemers

Onze werknemers zijn onze grootste troef.

Wederzijds respect, samenwerken in vertrouwen en open dialoog – deze waarden kenmerken niet alleen onze bedrijfscultuur, ze zijn ook stevig verankerd in onze ondernemingsprincipes. Andere belangrijke factoren zijn onderwerpen zoals werkveiligheid, gezondheidsmanagement, diversiteit en werk/privébalans. Wanneer we deze waarden ter harte nemen en ernaar leven, is de weg vrij om belangrijke innovaties te ontwikkelen en ons te verzekeren van duurzaam succes.

Werkveiligheid – BSH neemt voorzorgen.

Het aantal ongevallen wereldwijd bij BSH daalt jaar na jaar. De inspanningen die worden geleverd om de werkveiligheid te verbeteren zijn indrukwekkend: het aantal ongevallen met daaropvolgende werkonbekwaamheid van één of meer dagen werd succesvol gereduceerd in de productie-eenheden. Het aantal daalde van 11 in 2008 tot 4,2 in 2015.

Maar elk ongeval blijft er één te veel. Daarom heeft BSH zich een ambitieus doel gesteld dat het wil halen voor eind 2017. Tegen die tijd willen we het aantal ongevallen in de fabrieken reduceren tot een maximum van drie voor elk miljoen werkuren – een ambitieus cijfer voor de huishoudelektro-industrie.

Dat houdt in dat werknemers en managers op alle niveaus, bewust hun verantwoordelijkheid opnemen in het ontwikkelen van een veiligheidscultuur.

Ongevallenpercentages

Met dat doel voor de geest, heeft BSH talloze plaats-overschrijdende projecten gelanceerd. Een mondiaal expertenteam houdt zich bezig met machineveiligheid en analyseert wat de toenemende digitalisering inhoudt voor de productie. Wanneer we deze waarden ter harte nemen en ernaar leven, is de weg vrij om belangrijke innovaties te ontwikkelen en kunnen we ons verzekeren van duurzaam succes. Het gebruik van samenwerkende robotsystemen betekent ook dat dit team bepaalde risico's moet herinschatten. Wereldwijd worden productieprocessen verduidelijkt of worden veiligheidsmaatregelen die hun nut hebben bewezen voor alle sites toegankelijk gemaakt.

De 8D-probleemoplosmethode, bekend uit de kwaliteitsborging, werd ingevoerd als verplichte werkwijze bij de analyse van ongevallen om het ongevallenpercentage nog verder omlaag te halen. De 8D-verslagen zijn beschikbaar als informatiebron voor alle veiligheidsingenieurs.

BSH heeft veel erkenning gekregen voor zijn inzet: het managementsysteem voor werkveiligheid werd gecertificeerd op de site van Nanjing in China en op die van Traunreut in Oberbayern. Daarnaast heeft de Turkse regering de BSH-site in Çerkezköy eind 2016 onderscheiden voor zijn uitstekende werkveiligheid.

 • Veiligheid is het fundament voor alles wat we doen.
 • Wij verzekeren een veilige werkomgeving voor iedereen.
 • We zijn elk verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en voor die van alle mensen om ons heen.
 • Veiligheid is bij ons een dagelijks onderwerp.
 • Voor elke manager is de veiligheid van zijn werknemers een topprioriteit.
 • We hebben duidelijke verwachtingen over veilig gedrag.
“Elk ongeval is er nog altijd één te veel. Daarom willen we het risico van bij de aanvang beperken.”

Götz Ebeling, Expert Arbeidsveiligheid

Gezondheidsmanagement is een gegeven.

Bij BSH gaat bijzondere aandacht uit naar het actief bevorderen van de gezondheid van zijn werknemers, door hen bewust te maken van het belang van gezond leven en preventie, en door het vermijden of verminderen van risicofactoren op het werk. Door het inachtnemen van ergonomische inzichten en standaarden, verzekert BSH enerzijds de gezondheid en de prestaties van zijn werknemers, en creëert het anderzijds de voorwaarden voor een hoge productiviteit.

De productieplanners, bedrijfsartsen en veiligheidsingenieurs bij BSH, werken interdisciplinair samen voor het ontwerpen van nieuwe werkplaatsen en herontwerpen van bestaande productielijnen. Om de impact te vergroten van ons langlopende bedrijfsbrede "Prospects 67" initiatief, zijn we in 2013 met het mondiale "Demography in Production"-project gestart, dat concrete afspraken voorziet voor toekomstige gebouwen en het ontwerp van werkplaatsen.

In Duitsland, bijvoorbeeld, zorgen nieuwe assemblagelijnen ervoor dat oudere werknemers met gezondheidsproblemen ook met succes kunnen worden ingeschakeld in de werkprocessen. Afhankelijk van de locatie in kwestie, hebben werknemers toegang tot een bedrijfsarts en tot programma's voor het bevorderen van de gezondheid, die voortdurend worden uitgebreid.

 • Gezondheidsbevordering en primaire preventie (bijv., beweging en stressbeheersing)
 • Gezond eten: mogelijkheid tot het verkrijgen van vet- en suikerarme voeding en dranken in de cafetaria's van bijna alle locaties in Duitsland
 • Fitnessprogramma's, actieve dagen en wandeldagen
 • BSH behandelingen
 • Checkups van de werkgezondheid en supervisie op de werkplaats
 • Intern programma voor integratiebeheer (bijv., na een ernstige ziekte)
 • Diensten voor sociale begeleiding

Het aanbod kan variëren afhankelijk van de locatie.

De dialoog behouden – BSH personeelsdialoog.

Toegewijde en tevreden werknemers zijn bijzonder belangrijk voor BSH. Daarom voert BSH om de twee jaar een internationale werknemersenquête uit, die geldt als een belangrijk instrument voor het meten van de tevredenheid van de werknemers. En dat met groot succes – het deelnemingspercentage van 90 percent in 2015 is een bewijs van de grote bereidwilligheid van de werknemers om deel te nemen aan toekomstige veranderingen.

Een controletool voor het in kaart brengen van de maatregelen en het opvolgen van de vooruitgang in de implementering staat ter beschikking om de verbeteringen in te voeren en te bestendigen. Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid om wereldwijd de beste praktijkmaatregelen uit te wisselen. De maatregelen die het frequentst voorkomen betreffen onderwerpen als de werkplaats, de werkinhoud en de werkorganisatie. Bijkomende instrumenten, zoals feedback voor managers of de klimaatbarometer voor werknemers in de productie, stimuleren eveneens een wederzijdse open dialoog.

Samen verschillend.

Het aspect van diversiteitsbeheer is stevig verankerd als een strategisch gegeven voor duurzaamheid in onze ondernemingsprincipes, waarbij de nadruk ligt op het internationale karakter, gender en leeftijd. Voor ons betekent dat het waarderen van al onze werknemers – met respect voor zowel verschillen als gelijkenissen. Deze overtuiging heeft ons ertoe gebracht het "Charter voor Diversiteit" te ondertekenen als een publiek teken van onze gehechtheid aan diversiteit.

Bezoek onze “Diversity Charter” website

Diversiteit bij BSH:

 • Wij concentreren ons op wereldwijde samenwerking en internationaal gemengde teams om de groeistrategie van BSH tot een succes te maken – het personeel van BSH bestaat uit werknemers afkomstig uit zo'n 50 landen.
 • Het aantal vrouwelijke werknemers bedraagt bijna 31 percent van ons personeel (Duitsland: 28 percent)
 • Het percentage vrouwen in leidinggevende functies is in de laatste jaren blijven stijgen – momenteel ligt het cijfer rond de 23 percent (2011: 18 percent). Vandaag is bestaat ongeveer 16 percent van de vrijgestelde werknemers in Duitsland (2011: 14%) uit vrouwen.
 • Leeftijd en intergenerationele samenwerking zijn een bijkomend aspect van diversiteit waar BSH belang aan hecht.
 • Gebruikmaken van de ervaring van oudere werknemers - we hebben ook oog voor de demografische veranderingen, en hebben voor onze oudere werknemers aangepaste steunmaatregelen voorzien.

Professioneel leven en privéleven – in harmonie bij BSH.

We hechten belang aan het feit dat al onze werknemers hun leven buiten het werk zo kunnen organiseren dat ze hun beroep zonder enige bijkomende stress kunnen uitoefenen. En dat geldt voor elke fase in het leven. Daarom zorgt BSH op sommige gebieden voor bijkomende ondersteuning die een gezonde werk/privébalans mogelijk moet maken. Wij willen voornamelijk dat onze werknemers op elk moment in hun leven privé en werk kunnen combineren.

Werknemers

Werk/privé-balans bij BSH:

 • De mogelijkheid tot flexibele werktijden wordt aangeboden in 78% van onze bedrijven.
 • En deeltijds werken kan in 65% van onze bedrijven.
 • Regulier deeltijds werk (Duitsland)
 • Thuiswerk (Duitsland)
 • Sabbatjaar (Duitsland)
 • Ruimte voor persoonlijke opleidingsmogelijkheden
Media Contacteer ons Terug naar boven