Kontakt

BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa

Tel.: +48 (22) 5727 600
Fax: +48 (22) 5726 600
Więcej

 

 

Profil firmy 2015

BSH Hausgeräte GmbH to największy producent sprzętu gospodarstwa domowego w Europie i jedna z czołowych firm tej branży na świecie. Spółka powstała w 1967 roku jako joint venture przedsiębiorstw Robert Bosch GmbH z siedzibą w Stuttgart’cie i Siemens AG z siedzibą w Monachium. Obecnie, od stycznia 2015 w całości należy Grupy Bosch. W 2013 firma uzyskała przychód roczny w wysokości 10,5 mld euro. Obecnie BSH posiada 42 fabryki w 13 państwach w Europie, USA, Ameryce Łacińskiej i Azji. Łącznie w całej globalnej sieci sprzedaży i obsługi klientów BSH, działa około 80 firm w 47 krajach, zatrudniając ok. 50.000 osób, z których ponad 70% pracuje w Europie.

Więcej
 

Warszawa, dnia 30 września 2015 roku

 

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz BSH Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ogłaszają o planowanym połączeniu tych spółek poprzez przejęcie spółki BSH Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako Spółki Przejmowanej przez spółkę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 500 § 21 oraz art. 516 § 6 k.s.h. spółki niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami z dnia 30. 09. 2015 roku na okres 1 miesiąca.

Dokumenty te można pobrać z linków zamieszczonych poniżej.


Plan połączenia (298 KB)

Załącznik nr 1 (285 KB)

Załącznik nr 2 (206 KB)

Załącznik nr 3 (192 KB)

Załącznik nr 4 (195 KB)

Załącznik nr 5 (438 KB)
Informacje prasowe

12.04.2016 - BSH Records Most Commercially Successful Year in Its History
Więcej