Close Veiligheidsactie voor gasfornuizen en gaskookplaten: klik hier.
Consumentbehoeften

Vijf trends voor een veranderde wereld

Waar gaan we naartoe?

De wereld verandert, en daarmee ook de behoeften van consumenten. Grote uitdagingen vragen om slimme oplossingen.

Globalisering, individualisering, pluralisering, digitalisering: de wereld verandert in rap tempo en lijkt iedere dag complexer en dynamischer te worden. Als gevolg hiervan zijn we ons allemaal meer bewust van de sociale en ecologische samenhang van onze levens. We staan als individuen voor de uitdaging nieuwe gedragspatronen te vinden die een succesvol en gelukkig leven in een wereld vol opties garandeert. Met onze levensgewoonten verandert ook onze levensstijl. Er zijn vijf belangrijke thema's waarvoor consumenten redelijke, comfortabele en fascinerende oplossingen verwachten.

Ervaringsgericht leven

Experience Living

Ervaringen gaan de komende 15 jaar uitgroeien tot de sociale valuta van het moderne leven. De ervaringen die we verzamelen, geven vorm aan de geschiedenis en de betekenis van onze eigen levens.

In plaats van naar bezit te streven, streven we steeds meer naar ervaringen die ons bijzondere kansen en perspectieven bieden voor onze persoonlijke ontwikkeling. We willen onze ervaringen thuis met anderen delen, als de held in ons eigen verhaal. Via deze unieke ervaringen kunnen we anderen laten zien wie we zijn. Daarnaast willen we ook meer gerichte kansen voor creatieve ontwikkeling.

Ook in onze thuisomgeving verwachten we het buitengewone: verrassende zindelijkheid door onverwachte texturen en rijke smaken. Continue visuele en tastbare stimulatie verrijkt ons dagelijks leven in huis en geeft het meerwaarde. Onzichtbare technologie zorgt er op de achtergrond voor dat wij ons op onze onvergetelijke ervaringen kunnen concentreren.

Gezond leven

In het licht van almaar betere technologieën om onze eigen gezondheid te bewaken en te verbeteren, en gezien de overduidelijke negatieve uitwerking van onze moderne levensstijl op onze gezondheid, voelen we ons steeds verantwoordelijker iets aan onze gezondheid te doen. We zien gezondheid steeds meer als een belangrijke universele waarde en als een individuele onderscheidende factor binnen de maatschappij.

Gezond leven

Om de persoonlijke en maatschappelijke verwachtingen wat betreft onze gezondheid te kunnen vervullen, gaan we op zoek naar eenvoudige en betaalbare oplossingen die de effecten van het moderne leven en werken kunnen uitvlakken. We willen daarbij thuis worden ondersteund door datagedreven gezondheidsadviezen en andere informatieve gezondheidstips. We hebben er sterk behoefte aan in ons eigen huis te worden beschermd tegen een onvoorspelbare en chaotische buitenwereld. We ontdekken daarbij dat onze gezondheid samenhangt met de gezondheid van anderen die we daarom ook zouden moeten beschermen.

Duurzaam leven

We worden ons ervan bewust dat onze gezondheid, welvaart en samenleving steeds meer onder druk komen te staan door onze moderne levensstijl. Daarom denken en handelen we bewuster en verantwoordelijker na over de sociaal-ecologische effecten van consumptie en onze persoonlijke levensstijl.

Persoonlijke doelen en milieubewustzijn worden met behulp van geïntegreerde oplossingen rechtstreeks met elkaar verbonden. Resource-efficiënt gedrag in de huiselijke omgeving wordt onderdeel van onze dagelijkse routine. En natuurlijke esthetiek en nieuwe, speelse benaderingen zorgen voor een emotioneel bevredigende duurzaamheid. Wij proberen ons thuis in de natuur te integreren, onze woonruimte aan natuurlijke processen en condities aan te passen en in harmonie met onze omgeving te leven.

We zien zichtbare duurzaamheid als een vorm van zelfexpressie en willen tastbare feedback en transparantie over onze activiteiten – duurzaamheid moet voor onszelf en voor onze omgeving zichtbaar zijn.

In het kader van cultuurgevoelige oplossingen ontwikkelen we nieuwe vormen van collaboratieve duurzaamheid die steeds meer haalbare voordelen opleveren. Duurzaamheid wordt daarmee een belangrijke morele hoeksteen van onze samenleving en een maatschappelijk dogma dat als gangbare praktijk in onze thuisomgeving wordt toegepast.

Leven in een verbonden wereld

Verbonden leven

We leven in een wereld die steeds technologischer wordt, waarin de constante digitale verbinding en de 'online-modus' de standaard is geworden. Dit raakt alle aspecten van ons privéleven en creëert een vraag naar onzichtbare en aanpasbare technologie die minder opdringender is. Tegelijk wordt ook onze behoefte aan analoge ervaringen aangewakkerd.

We waarderen de voordelen van digitalisering die ons slimme oplossingen geeft die de materiële wereld overstijgen. We doen ons voordeel met deze nieuwe verbondenheid, maar willen niet door de digitale wereld worden beheerst. We willen zelf de controle houden. Misschien proberen we zelfs los te breken uit onze door algoritmen gedicteerde levens. We gaan zoek naar onverwachte en verrassende momenten van onvoorspelbaarheid, uitdaging en persoonlijke groei.

Het leven in de openbaarheid en het constante “online-zijn” wordt in de toekomst onze natuurlijke staat. We willen ons thuis op één taak of project kunnen concentreren en in ons digitale leven verwachten we echte intimiteit en absolute gegevensbescherming.

Levensmanagement in een granulaire wereld

Levensmanagement

De manier waarop we ons leven en ons huishouden organiseren zal veranderen. We willen enerzijds van een wereld vol mogelijkheden profiteren en anderzijds terugtrekmomenten en eilanden van intimiteit behouden. Tijd wordt nog kostbaarder en tijdmanagement niet alleen een vaardigheid, maar zelfs een indicator voor een succesvol leven.

Om ons leven minder complex te maken, gaan we steeds meer huishoudelijke taken uitbesteden en de hulp inroepen van tijdelijke krachten of hulp op projectbasis. We proberen onze privésfeer te bewaken. Wat is openbaar en wanneer willen we contact met deze buitenwereld? Wat is privé en wanneer? Het behoud van controle over de integratie en scheiding tussen werk en privé wordt daarbij de grootste uitdaging.

We willen dat ons handelen zinvol is en we willen deze zinvolheid kunnen zien en voelen. De apparaten in ons huishouden moeten daarbij niet alleen intelligent zijn, maar ook met ons meedenken: ze moeten sociale situaties en persoonlijke voorkeuren meteen herkennen en daarop reageren. Alleen slim zijn, is niet meer genoeg.

Foto's: teaserfoto op de startpagina, foto boven aan de pagina en foto van wereldbol ©iStock alle andere foto's ©Getty Images

Media cart Contact Naar boven