Close Veiligheidsactie voor gasfornuizen en gaskookplaten: klik hier.
Compliance

Compliance & Commitments

Groei - maar wel verantwoord.

Wie wil er nu niet groeien? Dat geldt voor ons als mens, maar ook voor een organisatie als BSH. Dat komt omdat groei synoniem is aan uitbreiding, ervaringen opdoen, vooruitgang boeken, obstakels overwinnen en, uiteindelijk, doelen behalen.

Groeien met en door elkaar

Willen we groeien tegen elke prijs? Nee, niet bij BSH. Voor ons betekent groei meer dan alleen ons doel behalen. Onderweg naar dat doel toe dragen we ook zorg voor onze medewerkers, milieu en maatschappij. We laten ons leiden door onze waarden, die sterk verankerd zijn in de BSH basisprincipes, plus onze governance risk compliance. Onze leidinggevenden geven daarbij het goede voorbeeld in de praktijk.

Geïntegreerd model voor governance risk compliance

Voor succes op de lange termijn wijzen onze basisprincipes de weg. We gaan eerlijk en integer om met onze medewerkers en zakelijke relaties. Met hulp van helder gedefinieerde structuren, verantwoordelijkheden en richtlijnen. Ook het nakomen van verplichtingen en toezeggingen hoort daarbij. We beloven alleen wat we kunnen waarmaken en handelen altijd volgens de wet- en regelgeving. Binnen alle lagen van onze organisatie.

Ons geïntegreerd model voor governance risk compliance vormt de basis voor het tijdig constateren van mogelijke risico's binnen onze activiteiten. Zo kunnen we passende maatregelen binnen het bedrijfsmanagement als dat nodig is.

Compliance
- een basisprincipe van onze organisatie

Eerlijk en oprecht handelen vraagt om betrouwbare en helder gedefinieerde structuren en richtlijnen. Het vraagt ook om een duidelijke leidraad voor het maken van de juiste beslissingen; de gezonde basis voor een respectvolle en doelgerichte samenwerking.

Altijd in harmonie

Compliance is stevig verankerd in de waarden van de BSH. Daarnaast zorgt het in 2008 ingevoerde Compliance Management-systeem ervoor dat alle medewerkers altijd volgens de wet- en regelgeving handelen. Het vormt daarmee de basis van onze bedrijfscultuur, zodat we betrouwbaar, eerlijk en integer kunnen omgaan met zowel onze medewerkers als onze zakenrelaties en consumenten. We hebben deze stelregels ook in onze gedragsrichtlijnen (Business Conduct Guidelines) opgenomen en in 2006 voor alle medewerkers verplicht gesteld.

Onze waarden beschermen – de Business Conduct Guidelines.

We beschermen wat belangrijk voor ons is. Bij BSH doen we dat op de volgende manieren.

Vertrouwen winnen door de juiste beslissingen te nemen

Naast Compliance zijn onze Business Conduct Guidelines onmisbaar binnen onze organisatie. Deze gedragsregels komen voort uit onze waarden en vormen de basis van alle bedrijfsprocessen en -besluiten. We zijn ervan overtuigd dat we met dergelijke instrumenten het vertrouwen in ons bedrijf en onze merken onder consumenten, medewerkers en zakenpartners kunnen versterken.

Om ervoor te zorgen dat de Business Conduct Guidelines over de hele keten een intrinsiek onderdeel van de bedrijfscultuur van BSH is, doen we vooral een beroep op onze managers. Als rolmodellen helpen zij medewerkers wereldwijd rechtmatig te handelen en zich te gedragen conform de Business Conduct Guidelines van BSH. De regels voor een verantwoorde omgang met consumenten en zakenpartners bieden een leidraad bij vragen over mededingingsrecht en antitrust- of anticorruptiewetgeving en bij het voorkomen van belangenverstrengeling.

Voor meer informatie over onze Business Conduct Guidelines:

Eerlijkheid op elk niveau
Onze Code of Conduct.

Een respectvolle, zorgvuldige en rechtvaardige omgang met onze medemens en het milieu is alleen mogelijk als alle betrokken partijen samenwerken en dezelfde doelen nastreven. Daarvoor is het gedrag van ieder afzonderlijk individu een bepalende factor. Bij BSH ligt de "APPLiA Code of Conduct" hieraan ten grondslag. Deze gedragscode is geïnitieerd door de "European Committee of Domestic Equipment Manufacturers" en de "BSH Supplier‘s Code of Conduct".

Uitdagingen binnen de de supply chain

BSH is een zogenaamde premium leverancier. Dit betekent dat we niet alleen streven naar de allerhoogste kwaliteit en innovatieve producten, maar ook naar ecologisch, economisch en sociaal verantwoorde bedrijfspraktijken. We verlangen daarbij niet alleen van onszelf, maar ook van onze leveranciers, dat er op een verantwoordelijke en eerlijke manier wordt omgegaan met milieu, mensenrechten en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Tenslotte mogen en kunnen consumenten, over de gehele keten, producten van ons verwachten die op basis van deze principes zijn gecreëerd.

Onze principes:

  • Naleving van plaatselijk geldende wet- en regelgeving
  • Verbod op gedwongen arbeid en kinderarbeid
  • Anti-discriminatie
  • Maximaal aantal werkuren
  • Billijke vergoeding voor arbeid
  • Veilige en gezonde werkomstandigheden
  • Recht op demonstratie en cao-onderhandelingen
  • Milieubewustzijn

We maken ons hard voor correct gedrag

BSH heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opstelling van de "CECED Code of Conduct" in 2005. Dit is de gedragscode van de Europese vereniging van fabrikanten van elektrische huishoudapparaten. In deze gedragscode staan de principes van ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid en tal van belangrijke richtlijnen over hoe we met elkaar moeten omgaan. Deze variëren van het verbod op gedwongen (kinder)arbeid, anti-discriminatie en een maximaal aantal werkuren tot een billijk salaris, veilige en gezonde werkomstandigheden, het recht op cao-onderhandelingen en bewustzijn van het milieu. Voor onze leveranciers zijn al deze principes sinds 2007 contractueel vastgelegd in de "BSH Supplier’s Code of Conduct".

Meer informatie over de CECED Code of Conduct

BSH – lid van de UN Global Compact.

Globalisering is zowel een zegen als een uitdaging. Om ervoor te zorgen dat alle mensen wereldwijd van globalisering zouden profiteren, lanceerde de toenmalige Secretaris-Generaal van de VN Kofi Annan de 'UN Global Compact'. Dit initiatief richt zich met name op commerciële ondernemingen die verantwoord met globalisering willen omgaan en in het belang van mensen willen handelen. De UN Global Compact van de Verenigde Naties omvat tien universele richtlijnen waaraan BSH zich sinds 2004 door heeft laten leiden: De nadruk van deze richtlijnen ligt op arbeidsomstandigheden, mensenrechten, het milieu en anti-corruptiemaatregelen.

Meer informatie over de UN Global Compact

Alle informatie over de UN Global Compact

www.unglobalcompact.org

Media cart Contact Naar boven