Close Veiligheidsactie voor gasfornuizen en gaskookplaten: klik hier.
Medewerkers

Medewerkers

Werken aan duurzame inzetbaarheid.

Het succes van onze organisatie op langere termijn valt of staat met de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het is belangrijk dat iedereen met plezier naar het werk gaat, het werk goed aan kan én kan meekomen als de organisatie of de werkinhoud verandert. Vanaf 2015 voeren wij in Nederland het beleid ‘Duurzame inzetbaarheid’. Dit beleid bestaat uit vier pijlers: opleiding en ontwikkeling, innovatie en flexibiliteit, arbeidsrelatie en arbeidsverhoudingen en vitaliteit. Vier pijlers, vier aandachtsgebieden die ervoor zorgen dat onze medewerkers in staat zijn om vorm te geven aan de strategie van BSH Huishoudapparaten B.V.

Investeren in opleiding & ontwikkeling.

We willen medewerkers graag stimuleren nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de huidige functie én voor mogelijke taken en functies in de toekomst. Dit kan door (klassikale) trainingen,web based trainingen, workshops, seminars of training on the job. Daarnaast willen we interne doorstroom bevorderen. Door intern door te stromen behouden we onze flexibiliteit als organisatie en bovendien kan een frisse blik leiden tot nieuwe inzichten en verbeteringen, voor de medewerker zelf, of de nieuwe afdeling.

Innovatie & Flexibiliteit – in beweging blijven.

De markt is voortdurend in beweging en de maatschappij verandert snel. Daarom willen we scherp blijven en voorop blijven lopen in ontwikkelingen in de markt. Vernieuwing, verandering, verbetering en flexibiliteit zijn daarbij kernwoorden. Ideeën en oplossingen voor verbetering op allerlei gebied vanuit de organisatie zijn van harte welkom en worden altijd serieus beoordeeld.

Aandacht voor de arbeidsrelatie & arbeidsverhoudingen.

Een goede relatie tussen onze medewerkers en leidinggevenden is essentieel voor het werkplezier. Deze relatie wordt besproken in de gesprekscyclus. Het uitvoeren van een tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek is ook een belangrijk middel om te weten wat er leeft binnen de organisatie, divisie of afdeling.

Vitaal aan het werk.

Vanuit ons beleid richten we onze aandacht op arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie en verzuimmanagement. Zowel de medewerker als de leidinggevende zijn verantwoordelijk om te waken over de gezondheid, nu en in de toekomst. BSH ondersteunt hierin door het bieden van verschillende gezondheidsbevorderende interventieprogramma’s op het gebied van fysieke en mentale fitheid.

Balans tussen werk en privé bij
BSH Nederland:

  • Flexibele werktijden
  • Parttime werken
  • Klassiek deeltijdwerk
  • Werken vanuit huis
  • Sabbatical
  • Ruimte voor privé-trainingsmogelijkheden
Media cart Contact Naar boven