Close Veiligheidsactie voor gasfornuizen en gaskookplaten: klik hier.
Medewerkers

Medewerkers

Werken aan duurzame inzetbaarheid.

Het succes van onze organisatie valt of staat met de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar het werk gaat, werkzaamheden goed aan kan én kan meekomen als de organisatie of de werkinhoud verandert. Vanaf 2015 voeren wij daarom het beleid ‘Duurzame inzetbaarheid’. Dit beleid bestaat uit vier pijlers: opleiding en ontwikkeling, innovatie en flexibiliteit, arbeidsrelatie en arbeidsverhoudingen en vitaliteit. Zo zijn onze medewerkers in staat om vorm te geven aan de strategie van BSH Nederland. Hieronder leggen we deze vier aandachtsgebieden uit.

Investeren in opleiding & ontwikkeling.

We stimuleren medewerkers om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de huidige functie én voor mogelijke taken en functies in de toekomst. Door middel van klassikale trainingen, web based trainingen, workshops, seminars of training on the job. Daarnaast willen we interne doorstroom bevorderen. Hierdoor behouden we onze flexibiliteit als organisatie en bovendien kan een frisse blik leiden tot nieuwe inzichten en verbeteringen. Voor de medewerker zelf, of de nieuwe afdeling.

Innovatie & flexibiliteit – in beweging blijven.

De markt is voortdurend in beweging en de maatschappij verandert snel. Daarom blijven we scherp, we willen namelijk voorop blijven lopen in ontwikkelingen in de markt. Vernieuwing, verandering, verbetering en flexibiliteit zijn hierin onze kernwoorden. Ideeën en oplossingen van medewerkers, op welk gebied dan ook, zijn van harte welkom en worden altijd serieus beoordeeld.

Aandacht voor de arbeidsrelatie & arbeidsverhoudingen.

Een goede relatie tussen medewerkers, zowel onderling als met leidinggevenden, is essentieel voor werkplezier. In regelmatige voortgangsgesprekken wordt hier dan ook uitvoerig op ingegaan. Ook het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek is een belangrijk middel om te weten wat er leeft binnen de organisatie, divisie of afdeling.

Vitaal aan het werk.

Arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie en verzuimmanagement hebben onze constante aandacht. Zowel de medewerker als de leidinggevende zijn verantwoordelijk om te waken over de gezondheid, nu en in de toekomst. BSH ondersteunt hierin door het bieden van verschillende gezondheidsbevorderende programma’s voor zowel fysieke als mentale fitheid.

Balans tussen werk en privé bij
BSH Nederland:

  • Flexibele werktijden
  • Parttime werken
  • Klassiek deeltijdwerk
  • Werken vanuit huis
  • Sabbatical
  • Ruimte voor privé-trainingsmogelijkheden
Media cart Contact Naar boven