Close Veiligheidsactie voor gasfornuizen en gaskookplaten: klik hier.
Milieu

Duurzame globalisering

Duurzaamheid als bedrijfscultuur.

Voor meer dan vijftig jaar ontwikkelen wij innovatieve producten die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen over de hele wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat een groot deel van ons succesvol verleden komt doordat we onze verantwoordelijkheid nemen voor milieu en maatschappij.

In het bijzonder dragen onze energiezuinige apparaten bij aan het verlagen van het energieverbruik en energiekosten in een huishouden, waardoor er minder uitstoot is van CO2. Dit is zowel goed voor de portemonnee van onze consumenten als voor het milieu.

Om de eindige energiebronnen van onze planeet te beschermen, stimuleren wij ook het loskoppelen van groei en het verbruik van grondstoffen. We kijken constant naar nieuwe oplossingen om de ecologische effecten van onze producten en productieprocessen te verminderen. Dat betekent duurzaamheid voor ons. In deze context liep onze eerste resource efficiency program, van 2010 tot 2015. In dit programma hebben we het energieverbruik in productie, logistiek en administratie met 25 procent kunnen verlagen. BSH kreeg in 2014 erkenning voor dit programma van de Duitse Energy Agency (dena) en ontving de “Energie Efficiency Award”. Ons “Resource Effciency 2025” programma volgt de ingezette koers en loopt sinds 2016. Het doel is om vergeleken met 2015 het energieverbruik met nog eens 20 procent te verminderen.

Less is more
het Resource Efficiency-programma van BSH.

De loskoppeling van groei en het verbruik van hulpbronnen: dit doel hebben we onszelf gesteld om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Dankzij het "Resource Efficiency 2015"-project uit 2010 heeft BSH in 2015 al tal van maatregelen geïmplementeerd om als bedrijf efficiënter en duurzamer te kunnen handelen. BSH werd daarvoor in 2014 door het Duitse Energie-agentschap (dena) bekroond met de "Energy Efficiency Award". Het succesvolle programma wordt voortgezet. In 2025 willen we ons energieverbruik met nog eens 20 procent hebben verlaagd.

Feiten en cijfers.

 • 20

  Minder specifiek verbruik

  gerichte besparingen voor energie- en waterverbruik tegen 2025.

 • 25 miljoen kWh

  Energiebesparing

  door energie efficiënt te produceren tussen 2015 en 2017.

 • 40000 ton

  Minder CO2-uitstoot

  lagere CO2-uitstoot tussen 2015 en 2017.

 • 1.6 %

  Verbetering van de CO2-footprint

  van besparingen voor specifieke emissies tijdens de productie tussen 2015 en 2017.

Binnen de branche lopen wij al jaren voorop voor wat betreft een economisch gebruik van materialen en energieverbruik. Zowel bij de productie als bij het gebruik van huishoudapparatuur.

Daarnaast verkent BSH wereldwijd ook de mogelijkheden van regeneratieve energiebronnen. Ons cradle-to-cradle inspiratiehuis in Hoofddorp is bijvoorbeeld voorzien van zonnepanelen, voor het opwekken van duurzame energie. Bovendien zorgt een Koude-Warmteopslag diep in de grond voor het binnenklimaat. Ook BSH-gebouwen in China, Duitsland en de Verenigde Staten zijn voorzien van zonnepanelen.

Ook op het gebied van logistiek blijven we werken aan innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot systematisch te minimaliseren. Hiervoor hebben we gemotiveerde medewerkers nodig die bescherming van het milieu niet slechts als hun taak, maar als hun missie zien. In Nederland ontvingen we hiervoor de Lean & Green Award.

Certificeringen voor productie en milieubescherming.

Het wereldwijd gevestigde milieumanagement van BSH staat voor efficiënte en milieuvriendelijke productiemethoden. Het vormt ook het fundament van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, en de betrokkenheid bij kwaliteit van onze merken. "Een geïntegreerd productbeleid en consistente productverantwoordelijkheid betekenen dat alleen producenten die vanaf de ontwikkelingsfase al rekening houden met productie- en gebruiksaspecten, en met productverwijdering tijdens het inkoopproces, garant kunnen staan voor de totale kwaliteit en milieuvriendelijkheid van hun producten." BSH brengt dit principe in de praktijk door volledig rekening te houden met alle productgerelateerde aspecten en fasen van de levenscyclus tijdens de ontwikkeling van producten. Zo mag bijvoorbeeld een wijziging in het ontwerp niet tot extra nadelige milieu-effecten leiden tijdens de productie. Onder consumenten, leveranciers en het grote publiek dragen regelmatige certificering van ontwikkelings- en productieprocessen conform ISO 14001 (milieubescherming) en ISO 50001 (energie) bij aan de goede reputatie van BSH en zijn producten.

Volgens ISO 14001 gecertificeerde vestigingen

Alle BSH-fabrieken zijn gecertificeerd volgens de internationale ISO 14001-standaard voor milieumanagementsystemen. Het doel van BSH is de geïmplementeerde energiemanagementsystemen van alle productievestigingen in de Europese Unie aanvullend te certificeren. Eind 2016 waren alle Duitse en Spaanse vestigingen, en andere Europese vestigingen en onze vestiging in Turkije, al gecertificeerd conform de ISO 50001-standaard.

 • China: Wuxi, Chuzhou, Nanjing
 • Duitsland: Bad Neustadt*, Bretten*, Dillingen*, Giengen*, Nauen*, Traunreut*
 • Frankrijk: Lipsheim*
 • Griekenland: Athene
 • India: Chennai
 • Peru: Callao (Lima)
 • Polen: Lodz, Rzeszów
 • Rusland: St. Petersburg
 • Slowakije: Michalovce*
 • Slovenië: Nazarje*
 • Spanje: Esquíroz*, La Cartuja*, Montañana*, Santander*, Vitoria*
 • Turkije: Çerkezköy*
 • VS: New Bern, LaFollette

* Vestigingen met aanvullende certificering volgens het ISO 50001-managementsysteem

Status: 31 december 2016

 • We werken voortdurend aan verbetering van onze prestaties op het gebied van milieu en zuinig omgaan met energie. We verlagen ons energie- en waterverbruik en het verbruik van hulpbronnen tijdens de gehele levenscyclus van onze apparaten en onze gebouwen.
 • We maken ons hard om onze Compliance-verplichtingen na te komen.
 • We treffen alle benodigde maatregelen om het milieu te ontzien en verspilling van energie te voorkomen.
 • We waarborgen door een passend milieu- en energiemanagement dat ons beleid effectief wordt toegepast. De benodigde financiële en structurele voorwaarden worden onder economische aspecten van het bedrijf verzekerd.
 • Milieuvriendelijk en energiezuinig handelen behoort tot de taak van alle medewerkers. De managers bevorderen milieubewustzijn op alle niveaus.
 • We verwachten van onze contractuele partners dat zij conform soortgelijke milieu- en energierichtlijnen handelen.
 • We werken samen met bevoegde instanties.
 • We informeren het publiek over de activiteiten en milieu-effecten van het bedrijf en over diensten op het gebied van milieu en energie. We geven onze consumenten instructies voor een milieubewust gebruik van onze producten.
 • Via regelmatige audits controleren we de invloed van onze technische en organisatorische procedures op het milieu en ons energieverbruik. Het doel hierbij is deze procedures continu te ontwikkelen en te verbeteren.

Milieuvriendelijk design.

We ontwikkelen en vervaardigen onze producten zo dat ze veilig, milieuvriendelijk en voordelig zijn. Onze producten vormen geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid van mensen, en dragen bewust bij aan een minimalisering van het milieu-effect tijdens de gehele levenscyclus, waaronder recycling en verwijdering.

Om dit doel te bereiken, vermijden we bewust kritieke stoffen in nieuwe producten en sluiten we gevaarlijke stoffen in onze keten uit.

De milieuvriendelijkheid van producten vormt een belangrijk aspect tijdens hun gehele levenscyclus. Dit geldt ook voor het minimaliseren van de verwijderingskosten van oude apparatuur. We houden ons daarbij strikt aan de geldende wettelijke bepalingen in Nederland.

Uit onze observaties van de levenscyclus blijkt duidelijk dat het milieu-effect tijdens de gebruiksfase hoger is dan in de andere fasen van de levenscyclus van het apparaat. Dit komt door het verbruik van energie, water en reinigingsmiddelen. Daarom geeft BSH topprioriteit aan de ontwikkeling van energiezuinige en waterbesparende apparaten.

BSH houdt zich aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van een beperking van stoffen. Daarnaast let BSH erop dat specifieke gevaarlijke stoffen worden vermeden, die als schadelijk voor gezondheid en milieu worden gezien en daardoor ongewenst zijn in huishoudapparatuur. Zelfs als er geen wettelijk verplichte beperkingen gelden. Een absolute voorwaarde voor recycling is dat alleen schone materialen worden gebruikt – materialen zonder additieven of zware metalen. Wat betreft productontwerp slaat BSH nieuwe wegen in om de materiaalkringloop te sluiten en belangrijke en waardevolle grondstoffen voor verder gebruik te bewaren. Daarnaast bevordert BSH een milieuvriendelijke recyclingtechnologie door standaardisering. Het doel is gevaarlijke stoffen uit te sluiten en waardevolle materialen uit oude apparatuur te herwinnen.

Gerecyclede plastic materialen en bio-based materialen beschikken nog niet over dezelfde technische eigenschappen als de nieuwe plastic producten die momenteel worden gebruikt. Toch onderzoekt BSH in diverse voorontwikkelingprojecten de mogelijke toepassingen van gerecyclede en bio-based materialen wat betreft kosten en concurrentievoordelen. Het doel is het plastic uit ruwe olie op de lange termijn te kunnen vervangen.

Informatie over kritieke stoffen (REACH).

BSH is zich bewust van de verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij – een verantwoordelijkheid die onderdeel uitmaakt van de Basisprincipes van het bedrijf.

Het doel van het milieubeleid van BSH is altijd geweest om, als voorzorgsmaatregel, met name kritieke stoffen volledig en zo snel mogelijk uit de keten te elimineren. Om hierin te slagen verrichten wij ons eigen onderzoek en werken we regelmatig nauw samen met leveranciers. Volgens Artikel 33 van de REACH-verordening zijn leveranciers verplicht informatie te verstrekken over zorgwekkende stoffen in hun producten, die zijn opgenomen in een kandidatenlijst en met een concentratie van meer dan 0,1% massaprocent in de producten voorkomen.

Daarmee kunnen we dus garanderen dat er naar ons beste weten niet langer kritieke stoffen in onze producten worden gebruikt. Uitzondering:

Lithium-knopcellen in personen- en analytische weegschalen, de filtervervangingsindicator van Tassimo-capsulemachines en de draadloze sensor voor inductiekookplaten bevatten 1,2-dimethoxyethaan (EGDME), CAS Nr. 110-71-4, in een concentratie hoger dan 0,1% massaprocent.

Bij een beoogd gebruik en correcte verwijdering van Li-cellen vormen de intrinsieke stoffen geen risico voor de gezondheid en het milieu.

Andere stoffen op de kandidatenlijst die verplicht gemeld moeten worden, zijn niet aanwezig in onze huishoudapparaten, reserveonderdelen en in de bijbehorende productverpakking.

(Informatie over de REACH-verordening (EC) Nr. 1907/2006; München, februari 2017; link naar kandidatenlijst: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table) )

Leer meer over REACH.

Media cart Contact Naar boven