Nagłówek Konsument i społeczeństwo

Konsument i społeczeństwo

Jakość pod każdym względem

Jakość jest dla nas priorytetowa. W BSH dbamy o to, by stanowiła ona kluczowe kryterium na każdym etapie naszej pracy - od rozwijania i projektowania produktu po jego eksploatację. Ważne, aby - nasze produkty odznaczały się najwyższą jakością przez cały okres użytkowania.

W dobie rewolucji cyfrowej i podłączonych do internetu urządzeń rośnie ilość generowanych danych, które umożliwiają i ułatwiają interakcje. Im bardziej rozległe i obszerne są te dane, tym ważniejsze staje się ich bezpieczne przetwarzanie.

Prywatność danych i transparentność

Podłączony do internetu sprzęt gospodarstwa domowego to dla użytkowników na całym świecie zupełnie nowe możliwości. Zdalne sterowanie pralką z poziomu smartfona czy dostęp do spersonalizowanych porad dotyczących oszczędzania energii to rozwiązania, które ułatwiają nasze codzienne życie. Producenci wykorzystują tylko te dane klientów, które potrzebne są do obsługi nowych usług i funkcjonalności. Właśnie dlatego sukces urządzeń gospodarstwa domowego obsługiwanych online opiera się w dużej mierze - poza skuteczną i innowacyjną technologią - na odpowiedzialnym przetwarzaniu danych. Mając na uwadze opinie konsumentów i działając w porozumieniu z nim, BSH kontynuuje prace nad dostarczaniem przyjaznych dla nich rozwiązań – chroniących prywatność i bezpiecznych.

Jakość

Satysfakcja i zadowolenie naszych konsumentów są dla nas najważniejsze. Wysoka jakość naszych produktów i usług jest kluczowym czynnikiem, jeśli chodzi o wybór naszych flagowych marek przez konsumentów. Każdy pracownik ma wpływ na skuteczność systemu zarządzania jakością BSH i odpowiada za jego realizację w ramach powierzonych mu zadań. W BSH zawsze oferujemy najwyższą jakość w zakresie zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, łańcucha dostaw i wszystkich innych procesów.

Zakres polityki jakości uwzględniony został w zasadach BSH. Określają one kluczowe obszary działania niezbędne do osiągnięcia naszego celu.

Nasze zasady jakości:

  • Jakość oznacza zrozumienie, spełnienie i – w ujęciu idealnym – wykroczenie poza oczekiwania konsumentów.
  • Stopień spełnienia wymogów jakości określa konsument. Nasz system zarządzania jakością opiera się na procesie ustawicznej optymalizacji jakości wszystkich procesów wewnątrzfirmowych.
  • Uważamy, że naszym obowiązkiem jest nieustanne dążenie do poprawy jakości – od kierownika po praktykanta.
  • Obowiązujące w BSH zasady, regulacje i procesy oparte są na międzynarodowych standardach, oczekiwaniach konsumentów, naszej wiedzy i zdobytym doświadczeniu. Skrupulatne wykorzystanie zdobytej wiedzy w połączeniu z procesem optymalizacji leżą u podstaw oferowanej przez nas jakości.
  • Praca nad jakością produktów i procesów zaczyna się już od pierwszych chwil ich realizacji, obejmując całokształt naszych działań. Konsekwentnie sięgamy po narzędzia i metody zapewnianiające najwyższą jakość.
  • Jakość jest mierzalna i przejrzysta – a my chcemy, aby była doskonale widoczna. Aby to osiągnąć, niezbędne jest właściwe dobranie kryteriów jakości dla poszczególnych produktów i procesów.
  • Optymalizacja procesów opiera się na właściwym wyciąganiu wniosków z popełnianych błędów oraz ich systematycznej eliminacji. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwala nam na uniknięcie podobnych trudności w przyszłości, a co za tym idzie – poprawienie wyników osiąganych przez BSH.
  • Identyfikując i oceniając potencjalne zagrożenia dla procesów, wybiegamy myślami w przyszłość i wprowadzamy ulepszenia z wyprzedzeniem.
  • Do jakości naszych produktów i usług znacząco przyczyniają się nasi dostawcy. Aktywnie z nimi współpracujemy, aby wspólnie realizować wysokie standardy jakościowe BSH.
  • Zgodnie z zasadami przewodnimi BSH naszym celem jest pozostanie liderem, projektowanie i produkowanie urządzeń o wyróżniającej się jakości i niezawodności.

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Cały nasz łańcuch dostaw działa w zgodzie z zasadami ekologii i norm społecznych. My sami także odpowiadamy za to, aby nasi dostawcy działali zgodnie ze standardami obowiązujących regulacji prawnych dotyczących pracy, praw człowieka, BHP i ochrony środowiska. Wszystkie te zasady w sposób jasny i przejrzysty reguluje Kodeks Postępowania Dostawców Grupy BSH.

W naszym globalnym łańcuchu dostaw operuje wyspecjalizowany zespół monitorujący zgodność działania dostawców z Kodeksem Postępowania. Zespół ten odpowiada za coroczny audyt, którego niekorzystny wynik może prowadzić do ponownej weryfikacji lub nawet do zakończenia współpracy biznesowej z konkretnym dostawcą. Właśnie dlatego nasi dostawcy muszą udokumentować pozytywne wyniki audytu po przeprowadzonej certyfikacji zewnętrznej.

Media Kontakt Powrót do góry