Nagłówek Środowisko

Środowisko

BSH w gospodarce o obiegu zamkniętym

Aby w jak największym stopniu zachować zasoby naszej planety, powinniśmy na kwestie związane z ochroną środowiska, patrzeć długoterminowo i w zrównoważony sposób. BSH znajduje się w trakcie procesu transformacji z modelu klasycznej gospodarki liniowej do układu obiegowego. Jest to związane z licznymi - często fundamentalnymi - zmianami, wpływającymi na produkcję naszych produktów, ich użytkowanie oraz ponowne przetwarzanie. Realizujemy to przekształcenie, aby zaoferować naszym klientom produkty wysokiej jakości, które są tak zrównoważone i przyjazne środowisku, jak tylko jest to możliwe.

Co dla BSH oznacza realizacja idei gospodarki w obiegu zamkniętym:

 • Przejście z drogi jednokierunkowej “Produkcja - Użytkowanie - Utylizacja”
 • Do zamkniętego cyklu “Produkcja - Użytkowanie - Naprawa - Odnowienie - Ponowne użytkowanie - Przetworzenie”.

Użyj obrazka

Projektowanie i Produkcja

Sprzęt gospodarstwa domowego BSH projektowany jest zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego:

- urządzenia mają długi cykl życia, są łatwe do naprawy i mogą być ponownie używane
- wykonane są z materiałów poddających się przetwarzaniu i bazujących na bioplastiku
- mają małe zużycie energii i wody

Globalny program produkcji w fabrykach ma na celu poprawę wydajności zasobów i reedukację emisji dwutlenku węgla.

Użyj obrazka

Pożyczanie produktów

Nowe, uzupełniające się na wzajem oferty otwierają nowe możliwości dla bardziej wydajnego użytkowania produktów.

Precyzyjne dostosowanie do różnych, prawdziwych warunków życia oraz potrzeb konsumentów.

Użyj obrazka

Użytkowanie

Jako firma Hardware+, BSH oferuje usługi cyfrowe, które otwierają nowe możliwości dla polepszania efektywnego wykorzystania zasobów:

- dłuższy czas użytkowania dzięki konserwacji zapobiegającej zużycie produktów
- unikanie sytuacji gdy urządzenie przestaje działać
- ponowne, automatyczne zamawianie detergentów do prania i zmywania i ich idealne dozowanie
- informacja na temat stanu urządzenia umożliwiająca przetworzenie do ponownego wykorzystania

Użyj obrazka

Zwrot i naprawa

Zwrócone urządzenia są przerabiane, aby były dobrej jakości i odpowiednie do ponownego użycia. Dane zbierane podczas fazy użytkowania są podstawą wymiany zużytych komponentów.

Użyj obrazka

Przetwarzanie odpadów

Poprzez odzyskiwanie surowców z użytych urządzeń i odpadów (urban mining) jak również kompletne ich przetwarzanie, BSH zabezpiecza podstawy ekonomii cyrkularnej.

Zrównoważony rozwój jako jeden z elementów naszej kultury organizacyjnej

Ponad 50 lat obecności na rynku jest odzwierciedleniem naszych wartości i zasad oraz tworzy podstawy naszej wewnątrzfirmowej kultury.

Jesteśmy przekonani, że sukces naszego przedsiębiorstwa jest ściśle związany z współodpowiedzialnością wobec społeczeństwa i środowiska. Jesteśmy świadomi tego, że kluczowe zasoby naturalne są ograniczone i wyczerpywalne. Dlatego naszym priorytetem jest tworzenie urządzeń domowych, które odznaczają się wyjątkowo niskim zużyciem energii i wody. Również nasze procesy produkcyjne są tworzone z myślą o ochronie środowiska naturalnego.

Mniej znaczy więcej – program efektywnego zarządzania i gospodarowania zasobami BSH

Działając w myśl idei zrównoważonego rozwoju, postawiliśmy sobie za cel uniezależnienie naszego dalszego wzrostu od zużycia zasobów. W ramach uruchomionego w 2010 roku projektu efektywności środowiskowej „Resource Efficiency 2015”, do końca 2015 roku BSH wdrożyła szereg aktywności na rzecz zwiększenia skuteczności wykorzystania zasobów oraz zmniejszenia zużycia energii. W 2014 roku niemiecka Agencja Energii (dena) w dowód uznania dla tych działań wyróżniła BSH „Energy Efficiency Award”, prestiżową nagrodą w obszarze efektywności energetycznej. Program przynosi efekty i trwa nadal – do 2025 roku planujemy zmniejszyć zużycie energii o kolejne 20 procent.

Fakty i liczby

 • 20

  Mniejsze zużycie energii i wody

  Jasno określone cele w zakresie zużycia energii wody do 2025 r.

 • 25 mln kWh

  Oszczędność energii

  Energia zaoszczędzona dzięki efektywności energetycznej w produkcji w latach 2015–2017.

 • 40000 ton

  Mniejsza emisja CO2

  Niższa emisja CO2 w latach 2015–2017. Z tego 13.000 ton mniej dzięki ogniwom fotowoltaicznym oraz 3.300 ton mniej dzięki ogrzewaniu biomasą / za pomocą sieci ciepłowniczej.

 • 1.6

  Poprawa śladu węglowego

  Zmniejszenie indywidualnego poziomu emisji w produkcji w latach 2015–2017.

W kwestii oszczędnego wykorzystywania materiałów i energii w procesie produkcji, jak również energooszczędności samych urządzeń gospodarstwa domowego, od lat jesteśmy liderem w branży.

Co więcej, badamy również możliwości przejścia na odnawialne źródła energii. Pierwsze doświadczenia i pozytywne wyniki w tym zakresie daje się zauważyć w obszarze wykorzystania paneli słonecznych na dachach naszych budynków w Polsce, Chinach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Budynek nowego Centrum Logistycznego w Łodzi, o powierzchni 80.000 m2 wyposażony jest w energooszczędne oświetlenie LED. Natomiast dodatkowe świetliki i okna w elewacji praktycznie eliminują korzystanie ze sztucznego oświetlenia w ciągu dnia. To rozwiązanie nie tylko oszczędza energię, ale przede wszystkim korzystnie wpływa na środowisko pracy.

W logistyce postępują prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które systematycznie ograniczają emisje CO2. W osiągnięciu tych celów pomagają nam zmotywowani pracownicy, którzy traktują ochronę środowiska nie jako obowiązek, ale jako misję. Ponadto, w celu ograniczenia emisji realizujemy znaczącą większość przesyłek zarówno importowych, jak i eksportowych drogą kolejową – jedną z najbardziej ekologicznych form transportu.

Certyfikaty dla produkcji i ochrony środowiska

Prowadzone na ogólnoświatową skalę zarządzanie środowiskowe BSH, przekłada się na efektywne i przyjazne dla środowiska metody produkcji. To także podstawa bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników oraz zaangażowanie w najwyższą jakość AGD naszych marek. „Wyłącznie producenci, którzy aspekty związane z produkcją, użytkowaniem i utylizacją planują już na etapie projektowania, mogą zagwarantować całościową jakość produktów oraz ich zgodność z normami środowiskowymi.” BSH stosuje tę zasadę, całościowo uwzględniając wszystkie aspekty związane z produktem i etapami cyklu życia już podczas opracowywania swoich produktów. Przykładowo, zmiana wzornictwa nie może powodować dodatkowego oddziaływania na środowisko podczas produkcji. Systematyczna certyfikacja procesów rozwoju i produkcji zgodnie z normami ISO 14001 (ochrona środowiska) i ISO 50001 (energia) przekłada się na dobrą reputację firmy i produktów wśród klientów, dostawców oraz ogółu społeczeństwa.

Zakłady produkcyjne certyfikowane zgodnie z ISO 14001

Wszystkie fabryki BSH posiadają certyfikaty zgodne z międzynarodową normą ISO 14001 dotyczącą systemów zarządzania środowiskowego. Celem BSH jest dodatkowo certyfikacja wdrożonych systemów zarządzania energią we wszystkich zakładach produkcyjnych w Unii Europejskiej. Ponadto wszystkie zakłady niemieckie i hiszpańskie, a także inne obiekty na terenie UE i w Turcji otrzymały pod koniec 2016 roku certyfikat zgodnie z normą ISO 50001. W Polsce - zakłady w Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu posiadają normę ISO 14001. A zakłady w Łodzi otrzymały także certyfikat zgodny z normą ISO 50001.

 • Nieustannie pracujemy nad poprawą naszej efektywności środowiskowej i efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii i wody, zarówno w naszych fabrykach, jak i produktach.
 • Zobowiązujemy się do wypełniania naszych zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju.
 • Podejmiemy niezbędne środki zapobiegające niszczeniu środowiska przez naszą firmę i marnowaniu energii.
 • Poprzez odpowiednie zarządzanie środowiskiem i energią zapewniamy skuteczne wdrażanie naszej polityki. W ramach ekonomicznych aspektów spółki zapewnione są niezbędne warunki finansowe i strukturalne.
 • Działanie w sposób przyjazny dla środowiska i energooszczędny jest jednym z zadań wszystkich pracowników. Menedżerowie promują świadomość ekologiczną na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
 • Oczekujemy, że nasi dostawcy będą działać zgodnie z odpowiednimi wytycznymi środowiskowymi i energetycznymi.
 • Współpracujemy z właściwymi jednostkami administracyjnymi.
 • Informujemy opinię publiczną o oddziaływaniu firmy na otoczenie oraz o naszych działaniach związanych z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.
 • Udzielamy nabywcom naszych urządzeń wskazówek, dotyczących przyjaznego dla środowiska sposobu ich wykorzystania.
 • Dzięki regularnym audytom sprawdzamy, jaki skutek przynoszą nasze procedury techniczne i organizacyjne dla środowiska i zużycia energii. Audyty mają na celu optymalizację i doskonalenie procedur.

Wzornictwo a środowisko

Projektujemy i produkujemy nasze urządzenia tak, aby były bezpieczne, przyjazne dla środowiska i oszczędne. Nasze produkty nie niosą zagrożenia dla zdrowia ani bezpieczeństwa użytkowników. Minimalizują negatywny wpływ na środowisko podczas całego okresu eksploatacji, z uwzględnieniem ich recyklingu i utylizacji.

Aby osiągnąć ten cel, w nowych produktach unikamy substancji krytycznych i wykluczamy niebezpieczne substancje z naszego łańcucha dostaw.

Zgodność ekologiczna produktów jest ważnym aspektem w całym cyklu życia produktu. Dotyczy to również minimalizacji kosztów związanych z utylizacją zużytego sprzętu. Wszystkie spółki-córki z Grupy BSH ściśle przestrzegają obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie.

Jak jednoznacznie wynika z naszych obserwacji cyklu życia produktu, wpływ na środowisko jest wyższy w fazie użytkowania, niż na jego pozostałych etapach, ze względu na zużycie energii, wody i detergentów. BSH nadaje zatem najwyższy priorytet opracowywaniu urządzeń efektywnych energetycznie i oszczędzających wodę. .

BSH przestrzega zobowiązań prawnych w odniesieniu do ograniczeń dotyczących substancji krytycznych. Dba również o to, by określone niebezpieczne substancje klasyfikować jako szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a zatem niepożądane – nawet, jeśli nie obowiązują żadne ustawowe ograniczenia dotyczące tych substancji. Podstawowym warunkiem zarządzania recyklingiem jest stosowanie wyłącznie czystych materiałów – bez szkodliwych dodatków lub metali ciężkich. BSH otwiera nowe możliwości w kwestii etapu zamknięcia cyklu materiałowego oraz ochrony ważnych i cennych zasobów do dalszego wykorzystania. Ponadto, BSH promuje przyjazną dla środowiska technologię recyklingu poprzez zmniejszanie ilości odpadów. Celem jest wykluczenie substancji niebezpiecznych i odzyskanie cennych materiałów ze zużytego sprzętu.

Dostępne materiały wyprodukowane z przetworzonych odpadów tworzyw sztucznych lub bazujące na materiałach pochodzenia biologicznego nie posiadają odpowiednich właściwości technicznych. Tym samym nie nadają się do produkcji obecnie dostępnych komponentów bazujących na czystych tworzywach sztucznych. Niemniej jednak BSH bada możliwe zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów biologicznych w różnych projektach przed rozwojowych i ocenia je pod kątem kosztów i przewagi konkurencyjnej. Docelowo pragniemy odejść od stosowania tworzyw sztucznych produkowanych na bazie ropy naftowej.

Informacje na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (REACH)

BSH ma świadomość wpisanej w swoje zasady, odpowiedzialność środowiskową i społeczną.

Celem polityki środowiskowej BSH zawsze było całkowite i możliwie jak najszybsze wyeliminowanie szczególnie krytycznych substancji z łańcucha dostaw. Dążąc do rozwiązania tego problemu, przeprowadzamy własne badania i podjęliśmy ścisłą i regularną współpracuję z dostawcami. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH dostawcy zobowiązani są do przekazywania informacji dotyczących substancji znajdujących się na liście kandydackiej, których stężenie przekracza 0,1% masy produktu.

W ten sposób mogliśmy zapewnić, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą zaniechaliśmy stosowania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w naszych produktach.

Substancje podlegające obowiązkowi poinformowania:

 • 1,2-dimetoksyetan (EGDME), nr CAS 110-71-4, w ogniwach litowych: w wagach osobistych i analitycznych, we wskaźniku zmiany filtra w ekspresach do kawy Tassimo, w czujniku bezprzewodowym do indukcyjnych płyt grzewczych;
 • 2-etyloheksylo-10-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3, 5-diti-4-n-metanoktanonianu (DOTE), nr CAS 15571-58-1, 4, 4'-izopropylidenodifenolu (bisfenol A), nr CAS 80-05-7, oraz ołowiu tytanu tlenkiem cyrkonu, nr CAS 12626-81-2, w następujących chłodziarkach do przechowywania wina: RW 404261, RW 404761, RW 402261, RW 424260.

Przy eksploatacji urządzeń zgodnie z przeznaczeniem i odpowiedniej utylizacji, substancje w nich zawarte nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

Nasze urządzenia gospodarstwa domowego, części zamienne i opakowania danego produktu nie zawierają dodatkowych substancji z listy kandydackiej, które podlegają obowiązkowi ujawnienia.

(Informacje dla użytkowników na podstawie rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, Monachium, wrzesień 2017 r., link do listy kandydackiej: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table). ).

Więcej informacji na temat rozporządzenia REACH

Media Kontakt Powrót do góry