Header Global Supply Chain

Globalny łańcuch dostaw BSH

Globalny łańcuch dostaw BSH

Sektorowi AGD stawiane są coraz wyższe wymagania, również w zakresie łańcucha dostaw. Nasza firma działa w warunkach niezwykle dynamicznego wzajemnego oddziaływania przyspieszających zmian i ewoluujących rynków. Możemy wspólnie sprostać tym wyzwaniom tylko za pomocą globalnego, zintegrowanego łańcucha dostaw.

Cenimy Państwa wsparcie

Za centralny element naszego globalnego łańcucha dostaw uznajemy zaangażowanych i niezawodnych dostawców. Z tego powodu od naszych partnerów biznesowych oczekujemy tych samych wysokich standardów, co od nas samych. Cenimy sobie współpracę opartą na partnerstwie i konkurencyjnych warunkach działalności. Kompatybilność z naszymi systemami oraz sprawna integracja z naszymi procesami także odgrywają istotną rolę w pomyślnej współpracy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani - zapraszamy do współpracy. W kolejnej sekcji dowiesz się, w jaki sposób Twoja firma może zostać godnym zaufania partnerem w ramach naszego łańcucha dostaw. A jeżeli chcieliby Państwo nawiązać z nami bezpośrednią współpracę: nasze zespoły logistyki i zakupów poszukują profesjonalnego wsparcia. Czekamy na Państwa kontakt.

Zarządzanie Zapotrzebowaniem i Dostawą

Dział Zarządzania Zapotrzebowaniem i Dostawą odpowiada za wszystkie procesy planowania w trakcie całego łańcucha dostaw. Nasza globalna funkcja kontroli umożliwia nam zrównoważenie podaży i popytu w całej Grupie, tym samym gwarantując optymalną interakcję pomiędzy zaopatrywaniem rynku, czasami dostaw, wielkością zapasów i zasobami.

Najważniejszą kwestią są zawsze potrzeby naszych konsumentów. Dostarczamy dopasowane do ich potrzeb i zgodnie z ich oczekiwaniami produkty.

Wykorzystujemy zarządzanie popytem i podażą do sterowania łańcuchem wartości BSH

Profesjonalne planowanie popytu pozwala przewidzieć, jaka ilość naszych urządzeń będzie potrzebna w przyszłości w danym czasie i miejscu. Sprawdzamy i konsolidujemy globalne zapotrzebowania oraz przekładamy je na ilości produkcyjne, które mogą zostać obsłużone przez naszą globalną sieć fabryk BSH i dostawców. W ten sposób równoważymy zapotrzebowania i dostawy, uwzględniając możliwości i ryzyka, jak również cele biznesowe oraz te związane z zasobami i produktywnością.

Zarządzanie zapotrzebowaniem i dostawą to kluczowy proces w naszej firmie :

Global Supply Chain
 • Zorientowani na łańcuch wartości: Wdrażamy normy procesowe w działach.
 • Innowacyjni: Stosujemy nowoczesne rozwiązania dotyczące łańcucha dostaw.
 • Perspektywiczni: Korzystamy z możliwości oferowanych przez transformację cyfrową.
 • Globalni: Kontrolujemy globalny łańcuch dostaw.
 • Ukierunkowani na klientów: Wspieramy związane ze sprzedażą elementy łańcucha dostaw.

Wspólnie zwiększamy naszą efektywność

Dział Zakupów kładzie fundament pod jednolite i transparentne procesy zakupów w BSH w ramach naszej globalnej organizacji łańcucha dostaw. Charakteryzuje się jasno określonymi obowiązkami oraz jednolitym raportowaniem.

Od stali i komponentów po dobra inwestycyjne, od systemów informatycznych oraz flot i taborów po agencje internetowe: Nasi pracownicy w Dziale Zakupów zarządzają całościowymi zapotrzebowaniami firmy. Z użyciem najnowszych procesów przetargowych i ukierunkowanych negocjacji BSH przyznaje kontrakty na zewnętrzne towary i usługi, mając na celu przede wszystkim zagwarantowanie wymaganej dostępności oraz jakości materiałów i usług.

Jasno określone cele dla ciągłego doskonalenia

Proces zakupowy jest prowadzony w standardowy sposób w ścisłej współpracy z różnymi podmiotami zależnymi. Na przykład scalamy światowy popyt Grupy, aby osiągnąć określone cele w zakresie oszczędności oraz zidentyfikować najlepszych dostawców. W naszych działaniach kierujemy się czterema zasadniczymi czynnikami: jakością, ilością, czasem dostawy i lokalizacją.

Przy wartości zakupów wynoszącej około siedem miliardów euro w 2016 r. konkurencyjność naszej firmy zależy głównie od naszych dostawców. Znaczącą część naszych produktów determinują dostarczane komponenty. Przeciwdziałamy rosnącej presji kosztowej na rynku przez ciągłą optymalizację wszystkich ogniw naszego łańcucha dostaw.

Silne partnerstwo prowadzi do wspólnego sukcesu

Oczekujemy od naszych dostawców, aby współpracowali z nami w sposób elastyczny i pokonywali różnego rodzaju wyzwania rynkowe. Dzięki naszej silnej innowacyjności zabezpieczamy dla nas samych oraz dla naszych partnerów dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz oferujemy dodatkowe możliwości wykorzystania korzyści skali i redukcji kosztów przez globalne łączenie grup materiałów.

“Dział Zakupów operuje na styku różnych obszarów i funkcji, aby zapewnić jak najlepsze połączenie funkcjonalności, jakości, innowacyjności, dostaw i kosztów.”

Stefan Raab

 • Materiały produkcyjne
  5.4 mld euro
 • Materiały nieprodukcyjne
  2.3 mld euro

Nasza Logistyka organizuje, steruje i optymalizuje

Jako wewnętrzny usługodawca w ramach Grupy BSH nasza Logistyka gwarantuje, że wszystkie produkty są zawsze dostępne dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Głównymi filarami naszych usług logistycznych są transport i magazynowanie – głównie wyrobów gotowych, ale również materiałów produkcyjnych.

Jasna i odpowiedzialna misja

Nasz Logistyka odpowiada za kształtowaną przez rynek, zorientowaną na klienta, efektywną kosztowo oraz przyjazną środowisku realizację zamówień w zakresie wszystkich urządzeń wysyłanych z Polski na cały świat.

Wartości, którymi kieruje się nasza firma, zawsze motywują nas do działania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony – także w odniesieniu do różnorodnych aspektów logistycznych.

Ekscytujący zakres działalności

Nasza Logistyka zajmuje się usługami związanymi z magazynowaniem oraz dystrybucją wyrobów gotowych, w tym akcesoriów, dla wszystkich regionów sprzedaży. W imieniu dywizji produktowych oraz działów sprzedaży nasz zespół logistyczny zajmuje się także pakowaniem urządzeń oraz zwrotem starych urządzeń.

W odniesieniu do transportu materiałów produkcyjnych, co określa się mianem logistyki zaopatrzenia, nasza Logistyka odpowiada za rozwój koncepcji, przetargi oraz organizację transportów od dostawców do BSH (z wyłączeniem materiałów luzem i płynnych).

Zapoznaj się z wartościami, którymi kieruje się nasza firma

“Postępująca digitalizacja ma duży wpływ i niesie za sobą ogromne zmiany w społeczeństwach na całym świecie. Zmiany te stają się normą a my musimy sobie z nimi radzić, nie tylko w logistyce ale w ramach całego łańcucha dostaw.”

Philipp Kipper

Często zadawane pytania (FAQ) – Logistyka

Celem jest dostarczanie standardowych raportów w perspektywie od średnioterminowej do długoterminowej, które służą za podstawę do szybkiego podejmowania decyzji.

Podstawą jest 12-miesięczne planowanie sprzedaży BSH, z którego można np. określić popyt fabryczny oraz potrzeby w zakresie materiałów produkcyjnych. Planowanie sprzedaży przekłada się na parametry logistyczne z użyciem specjalnie opracowanego narzędzia.

Różne aplikacje SAP, takie jak systemy ERP, EWM, TM oraz BI.

Aby uzyskać informacje o instrukcjach zabezpieczenia ładunku, proszę się z nami skontaktować .

Fakty i liczby

 • 223

  boisk piłkarskich

  Ekwiwalent naszej powierzchni magazynowej na całym świecie.

 • 489600

  metrów

  Długość europejskiego taboru kolejowego w ciągu roku – odpowiada trasie z Łodzi do Szczecina

 • 600000

  ton

  Wielkość dostaw drogą morską odpowiadająca masie 3570 płetwali błękitnych.

 • 6900

  samochodów ciężarowych

  Taka liczba opuszcza nasze magazyny i punkty przeładunku każdego dnia.

Media Kontakt Powrót do góry