Nagłówek Platforma współpracy

Dostawca Portal

Twój login do portalu dostawców

Cenimy partnerstwo, które pozwala na nawiązanie długoterminowej współpracy.

Ważny krok w kierunku efektywnej współpracy stanowi dla nas digitalizacja dla relacji biznesowych. Rozpoczęcie współpracy cyfrowej wymaga od potencjalnych dostawców złożenia wniosku rejestracyjnego na naszej stronie internetowej i dokonania przez nas rejestracji. Zarejestrowani użytkownicy mogą wówczas uzyskać dostęp do konkretnych aplikacji i informacji BSH lub niezależnie aktualizować dane swojej firmy.

Witamy na portalu dostawców BSH Hausgeräte GmbH. Nasza platforma oferuje wiele korzyści:

 • Zarządzanie danymi spółki online;
 • Wymienę informacje o prowadzonej działalności;
 • Użycie interaktywnych kwestionariuszy;
 • Zapoznanie się z ważnymi funkcjami SAP.

Zarejestrowani użytkownicy, którzy otrzymali swój login mogą przejść do portalu?

LOGOWANIE DLA ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA

Czy chcą Państwo podjąć współpracę z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego w charakterze dostawcy?

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wymaganiami i dokonanie rejestracji poprzez poniższy link.

 • Przestrzegania krajowych, międzynarodowych i obowiązujących norm, wytycznych i przepisów.
 • Spełnienia naszych norm społecznych i ekologicznych.
 • Stosowania certyfikowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001 i następne).
 • Chęci nawiązania partnerskiej i długoterminowej współpracy.
 • Przejrzystości i otwartości w naszych relacjach biznesowych.
 • Gotowości do ustawicznej optymalizacji procesów.
 • Aktywnej pracy nad wdrożeniem działań ograniczających koszty.
 • Gwarancji stałej wysokiej jakość produktu.
 • Znakomitych kompetencji logistycznych.
 • Wysokiej niezawodności dostaw.
 • Zaangażowania w udostępnianie informacji w oparciu o technologie informatyczne.
 • Nasza współpraca będzie opierać się na uczciwości, zaufaniu i zrównoważonym rozwoju.
 • Oferujemy perspektywy wzrostu w zależności od popytu.
 • Wspieramy poprzez partnerskie zarządzanie dostawcami.
 • Włączamy dostawców w proces rozwoju produktu.
 • Utrzymujemy stały dialog.

WSTĘPNA REJESTRACJA DLA DOSTAWCÓW BSH

Cyfrowy system obsługi „Teamcenter” na rzecz zapewnienia optymalnej jakości współpracy

BSH stosuje innowacyjny system rozwoju „Teamcenter”. System służy nam do wspierania zarządzania i wymiany danych z naszymi zewnętrznymi partnerami.

System obsługi „Teamcenter”

LOGOWANIE DO SYSTEMU OBSŁUGI BSH

Partnerów BSH Chiny uprzejmie zapraszamy do skorzystania z naszego portalu dedykowanego Chinom:

LOGOWANIE DO SYSTEMU OBSŁUGI TEAMCENTER DLA BSH CHINY

 • rysunków NX Native, PDF lub IGES, DXF;
 • danych 3D CAD: NX Native, JT lub IGES, STEP, VDA, PARASOLID;
 • danych technicznych;
 • wytycznych dotyczących dostawy i pakowania;
 • list części (jeśli są dostępne);
 • przykładowych raportów testowych SIR.
 • eksportem danych CAD oraz dokumentów w celach informacyjnych (RFE);
 • projektem lub modyfikacją danych CAD oraz dokumentów w celach informacyjnych, jak również wysyłką zwrotną zmian za pośrednictwem portalu (RFD);
 • wysłaniem nam próbek części oraz formularzy, a także przykładowych raportów testowych SIR (RFO).

Potrzebujemy różnorodnych usług logistycznych

W razie potrzeby systematycznie ogłaszamy zaproszenia do składania ofert na usługi logistyczne. Częstotliwość zależy od charakteru odpowiedniego segmentu rynku (zmienność), złożoności i strategicznie wymaganej ciągłości relacji, na przykład w odniesieniu do dostaw dla klientów.

Z naszymi partnerami współpracujemy w takich obszarach, jak:

 • transport lądowy krajowy (drogowy i kolejowy),
 • punkty i węzły przeładunkowe,
 • międzynarodowy transport lądowy (drogowy i kolejowy),
 • spedycja morska,
 • spedycja lotnicza,
 • utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz materiałów opakowaniowych,
 • obsługa magazynowa,
 • dzierżawa i wynajem magazynów (budowa nowych obiektów zgodnie z naszymi wymaganiami),
 • paczki.

Czy chcieliby Państwo nawiązać z nami współpracę? Z przyjemnością udostępnimy Państwu naszą ofertę.

Obecnie brak ofert.

W naszych przetargach korzystamy z platformy TiContract. W przypadku zainteresowania konkretną ofertą, uprzejmie prosimy o zalogowanie się do www.ticontract.com , dokonanie rejestracji i wysłanie do nas wiadomości e-mail. Z przyjemnością aktywujemy ofertę odpowiednią dla Państwa firmy.

Z przyjemnością udostępnimy Państwu ofertę. Prosimy o kontakt.

Logotyp BSH

Napływa do nas wiele próśb o możliwość wykorzystania naszego logotypu. Tutaj znajdą Państwo informacje i wytyczne dotyczące wizerunku korporacyjnego spółki BSH.

Logotyp BSH

Wykorzystanie logotypu BSH wymaga naszej akceptacji. W przypadku wykorzystywania logotypu do celów reklamowych, w szczególności w drukowanych dokumentach i na stronie głównej, dopuszcza się użycie wyłącznie na określonych warunkach i po naszym wyraźnym zatwierdzeniu. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia uprzednio przyznanej zgody w dowolnym momencie.

Złóż wniosek o użycie logotypu za pośrednictwem poczty e-mail:

KONTAKT W SPRAWIE LOGOTYPU BSH

 • Prosimy o uprzednie udostępnienie nam kopii drukowanego dokumentu lub strony internetowej, na której ma pojawić się logotyp. W przypadku stron internetowych uprzejmie prosimy o udostępnienie nam również adresu URL wyświetlonego w przeglądarce.
 • Pisemna zgoda BSH uprawnia do wykorzystywania naszego logotypu w określony sposób.
 • Zobowiązani są Państwo do niezwłocznego poinformowania nas o planowanych zmianach na stronie internetowej lub w materiałach drukowanych.
 • W przypadku używania naszego logotypu w dokumentach HTML strona musi zawierać następujące hiperłącze: www.bsh-group.com
  Strona powinna otwierać się w nowym oknie przeglądarki. Preferowany styl prezentacji logotypu: bez ramki.
 • Prosimy o poinformowanie nas o utworzeniu linku w terminie tygodnia, przez e-mail do: corporate.design@bshg.com .
 • Jeśli używasz naszego logotypu w dokumentach drukowanych lub na płytach CD, DVD itp., prosimy o przesłanie ich kopii w terminie tygodnia od publikacji.
 • Uwaga: zmiany logotypu BSH są niedopuszczalne.
Media Kontakt Powrót do góry