Close Pomembno varnostno obvestilo v povezavi s priključki plinskih kuhalnih aparatov.
Naslov Okolje

Okolje

Trajnost kot korporativna kultura.

Uskladitev stabilnosti in napredka je bila in ostaja osnova za naš uspeh. Naša izjemna 50-letna zgodba o uspehu pri BSH je vrhunec trajnostnega in v vrednote usmerjenega upravljanja podjetja – in osnova naše korporativne kulture.

V luči vse večjega izkoriščanja življenjskih virov in naraščajoče obremenjenosti našega ekosistema nenehno iščemo nove rešitve, s katerimi bi zmanjšali vpliv naših proizvodov in proizvodnih procesov na okolje.

Manj je več – program BSH za učinkovito rabo virov.

Ločevanje rasti in porabe virov – ta cilj smo si zastavili, da bi lahko prispevali k trajnostnemu razvoju. Kot del projekta skupine "Učinkovitost virov 2015", ki je bil prvič lansiran leta 2010, je BSH do leta 2015 že izvedel vrsto ukrepov, namen katerih je doseči bolj učinkovit in trajnosten način delovanja. Za ta trud je BSH leta 2014 prejel nagrado za energijsko učinkovitost "Energy Efficiency Award" s strani nemške agencije za energijo (Dena). Ta uspešen program še vedno poteka – do leta 2025 želimo zmanjšati porabo energije za dodatnih 20 odstotkov.

Dejstva in statistike.

 • 20

  Poraba

  manjša poraba vode in energije do leta 2025.

 • 25 milijonov kWh

  Poraba energije

  zmanjšana poraba energije v proizvodnji v letih med 2015 in 2017.

 • 40000 ton

  Emisije CO2

  manj CO2 emisij med leti 2015 in 2017. Od tega je bilo 13.000 t prihranjenih s pomočjo fotovoltaike in 3.300 t z ogrevanjem na biomaso in daljinskim ogrevanjem.

 • 1.6

  Zmanjšanje ogljičnega odtisa

  nižje emisije v proizvodnji med leti 2015 in 2017.

V smislu varčne porabe materialov pri izdelavi ter energije v proizvodnji in med fazo uporabe hišnih aparatov smo že leta vodilni v industriji.

Poleg tega preučujemo tudi prehod na obnovljive vire energije. Prve izkušnje in pozitivni rezultati na tem področju so vidni pri uporabi sončnih celic na strehah stavb na Kitajskem, v Nemčiji in v Združenih državah Amerike. Toplarna na biomaso je že več let vir toplote in elektrike na eni od lokacij v Nemčiji.

Tudi na področju logistike še naprej delamo na inovativnih rešitvah, da bi sistematično zmanjšali emisije CO2 . Da bi to dosegli, potrebujemo motivirane zaposlene, ki varstva okolja ne dojemajo le kot naloge, ampak kot misijo.

Certifikati za proizvodnjo in varovanje okolja.

Globalno vzpostavljen sistem BSH za upravljanje okolja je sinonim za učikovite in okolju prijazne metode proizvodnje. Hkrati je tudi temelj za varnost in zdravje naših zaposlenih ter zavezanost h kakovosti naših blagovnih znamk. "Integrirana politika proizvodov in dosledna odgovornost za izdelke pomenita, da lahko le proizvajalci, ki že od faze razvoja upoštevajo vidik proizvodnje in porabe ter vidik odstranitve tekom nabavnega procesa, jamčijo za celostno kakovost in okoljsko skladnost njihovih proizvodov. BSH to načelo izvaja tako, da med razvojem proizvodov upošteva vse s proizvodom povezane procese in faze življenjskega cikla. Sprememba dizajna, na primer, med fazo proizvodnje ne sme povzročiti dodatnega vpliva na okolje. Redno certificiranje razvojnih in proizvodnih procesov v skladu s standardi ISO 14001 (varovanje okolja) and ISO 50001 (energija) prispeva k dobremu ugledu podjetja in proizvodov med strankami, dobavitelji in splošno javnostjo.

Lokacije, certificirane v skladu s standardom ISO 14001

Vse tovarne BSH so certificirane v skladu z mednarodnim standardom ISO 14001 za sisteme ravnanja z okoljem. Vse lokacije v Evropski uniji in naša lokacija v Turčiji so bile certificirane v skladu s standardom ISO 50001.

 • Nenehno delamo na izboljševanju naše okoljske in energijske učinkovitosti, in sicer z zmanjševanjem porabe energije in vode ter porabe virov skozi celotno življenjsko dobo naših aparatov in naših obratov.
 • Predani smo izpolnjevanju naših obveznosti glede skladnosti poslovanja.
 • Izvedli bomo vse potrebne ukrepe, da bi preprečili povzročanje škode okolju in tratenje energije.
 • Z ustreznim ravnanjem z okoljem in energijo zagotavljamo, da se naša politika učinkovito izvaja. Potrebni finančni in strukturni pogoji so zagotovljeni v sklopu ekonomskih vidikov podjetja.
 • Delovanje na okolju prijazen in energijsko varčen način je ena od nalog, ki jo morajo opravljati vsi zaposleni. Vodje spodbujajo zavedanje o okolju na vseh nivojih.
 • Od naših pogodbenih partnerjev pričakujemo, da bodo delovali v skladu s primerljivimi smernicami glede okolja in energije.
 • Delujemo v sodelovanju s pristojnimi oblastmi.
 • Javnost obveščamo o aktivnostih in učinkih, ki jih ima naše podjetje ter naše z okoljem in energijo povezane storitve. Našim strankam dajemo napotke o okolju prijazni uporabi naših izdelkov.
 • Prek rednih revizij preverjamo, kako naši tehnični in organizacijski postopki vplivajo na okolje in porabo energije. Revizije so namenjene nenehnemu razvoju in izboljševanju teh postopkov.

Oblikovanje z ozirom na okolje.

Izdelke razvijamo in proizvajamo na način, ki zagotavlja, da so varni, okolju prijazni in varčni. Naši proizvodi ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi ter zavestno zmanjšujejo vpliv na okolje skozi celoten življenjski cikel, vključno z recikliranjem in odstranitvijo na odpad.

Da bi dosegli ta cilj, se zavestno izogibamo uporabi škodljivih snovi v novih proizvodih in iz naše nabavne verige izločamo nevarne snovi.

Okoljska skladnost proizvodov je pomemben vidik skozi celoten življenjski cikel proizvoda. To velja tudi za zmanjševanje nadaljnjih stroškov pri odlaganju starih aparatov na odpad. Lokalne prodajne organizacije BSH strogo upoštevajo veljavne zakonske predpise na tem področju.

Naše ugotovitve glede življenjskega cikla jasno kažejo, da je vpliv na okolje med fazo uporabe višji kot pri ostalih fazah življenjskega cikla proizvoda, kar je posledica porabe energije, vode in pralnega sredstva. Zato BSH najvišjo prioriteto daje razvoju energijsko učinkovitih in z vodo varčnih aparatov.

BSH upoševa zakonske obveznosti glede omejitve snovi. Hkrati skrbi za izogibanje uporabi določenih nevarnih snovi, ki so opredeljene kot škodljive zdravju in okolju ter so posledično v hišnih aparatih nezaželene – tudi če za to ni veljavnih zakonov glede omejitve snovi. Osnovni predpogoj za recikliranje je, da se lahko uporabljajo le čisti materiali – materiali brez škodljivih dodatkov ali težkih kovin. V smislu dizajna proizvodov BSH torej nudi nove rešitve za zaključek cikla materiala ter zaščito pomembnih in dragocenih virov za prihodnjo uporabo. BSH poleg tega spodbuja okoljsko skladno tehnologijo recikliranja s standardizacijo. Cilj je izključiti nevarne snovi in ohraniti dragocene materiale iz starih aparatov.

Reciklirani plastični materiali in biološki materiali še nimajo enakih tehničnih lastnosti kot novi plastični proizvodi, ki so trenutno v uporabi. BSH kljub temu preučuje možne načine uporabe recikliranih in bioloških materialov v različnih predrazvojnih projektih v proizvodnih oddelkih ter jih ocenjuje v smislu stroškov in konkurenčnih prednosti. Cilj je, da bi bili na dolgoročni ravni sposobni nadomestiti plastiko na osnovi surove nafte.

Življenjski cikel-analiza

Informacije o škodljivih snoveh (REACH).

BSH se zaveda svoje odgovornosti do okolja in družbe – odgovornost, ki je zasidrana v korporativnih načelih podjetja.

Cilj okoljske politike BSH je vedno bil, da bi kot preventivni ukrep čim prej v celoti odpravili posebej škodljive snovi v nabavni verigi. Da bi lahko obravnavali to vprašanje, izvajamo svoje lastne raziskave ter tesno in redno sodelujemo z dobavitelji. Dobavitelji so v skladu s 33. členom uredbe REACH dolžni podati informacije o vprašljivih snoveh v njihovih proizvodih, ki so navedene na seznamu kandidatov in katerih vsebnost je višja od 0,1 % na težo proizvoda.

Tako smo uspeli zagotoviti, kolikor nam je znano, da v naših proizvodih več ne uporabljamo škodljivih snovi.

Snovi, ki jih je treba prijaviti:

 • 1,2-dimetoksietan (EGDME), CAS št. 110-71-4, v litijskih baterijah: v osebnih in analitičnih tehtnicah, v kazalniku za menjavo filtra Tassimo kavnega aparata na kapsule, v brezžičnem senzorju indukcijske kuhalne plošče.
 • 2-etilheksil 10-etil-4,4 dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat (DOTE), CAS št. 15571-58-1, v naslednjih vinskih vitrinah: RW404261 , RW404761, RW402261, RW424260.

Ko se aparate uporablja v skladu z namenom in se jih na ustrezen način zavrže, snovi, ki jih vsebujejo, ne predstavljajo tveganja za zdravje in okolje.

Dodatnih snovi na listi kandidatov, ki jih je treba prijaviti, naši hišni aparati, rezervni deli in embalaže proizvodov ne vsebujejo.

(Informacije za uporabnike v Uredbi REACH (ES) št. 1907/2006; München, september 2017; povezava na seznam kandidatov https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table) )

Več informacij o Uredbi REACH

Media cart Kontaktirajte nas Na vrh strani