Close Pomembno varnostno obvestilo v povezavi s priključki plinskih kuhalnih aparatov.
Uporabnik in družba

Uporabnik in družba

Kakovost v vsakem pogledu.

Kakovost proizvoda sega prek meja njegovih dejanskih prednosti. Pri BSH menimo, da je zelo pomembno, da kakovost predstavlja pomemben kriterij pri našem delu, od razvoja do odstranitve v odpad – skozi celoten življenjski cikel proizvoda.

Kljub temu kakovost ne igra vloge le pri življenjskem ciklu proizvoda. V času povezanih aparatov se proizvaja povečan obseg podatkov, ki poenostavljajo interakcijo oziroma jo pravzaprav omogočajo. Bolj obširni in občutljivi kot so podatki, bolj je za nas pomembno, da z njimi vestno upravljamo.

Varovanje podatkov in preglednost

Povezani hišni aparati ponujajo nove priložnosti našim uporabnikom po vsem svetu. Upravljanje pralnih strojev s pametnim telefonom, medtem ko ste na poti, ali dostop do posameznih nasvetov za varčevanje energije predstavljajo funkcije, ki lahko obogatijo naše vsakdanje življenje. Proizvajalci se pri teh novih storitvah zanašajo na ustrezne podatke o uporabnikih. Zato je uspeh povezanih hišnih aparatov – poleg prepričljive tehnologije – v veliki meri odvisen tudi od odgovornega upravljanja s temi podatki. BSH v odnosu do uporabnikov vseskozi dela na razvoju uporabniku prijaznih in varnih rešitev, ki so v skladu z načeli varovanja podatkov.

Kakovost.

Zadovoljstvo in navdušenje naših strank je v središču vsega, kar počnemo. Zaznana kakovost proizvodov in storitev v okrilju naše blagovne znamke bi morala naše stranke prepričati. Vsak zaposleni prispeva k učinkovitosti sistema upravljanja kakovosti BSH in je v sklopu nalog, ki so mu zaupane, odgovoren za njegovo ohranjanje. Obenem si v BSH prizadevamo tudi, da bi ponudili najboljšo kakovost v smislu upravljanja, prodaje, storitev za stranke, nabavne verige in procesov na splošno.

Korporativna načela BSH torej vsebujejo načela glede politike kakovosti. Ta določajo ključna področja delovanja za doseganje našega cilja.

Naša načela glede kakovosti:

  • Kakovost pomeni razumeti, izpolnjevati in v idealnem primeru preseči pričakovanja strank.
  • Stranke določijo, v kakšni meri je kakovost izpolnjena. Nenehne izboljšave te zaznane kakovosti so temelj našega sistema upravljanja kakovosti.
  • Menimo, da je nenehno prizadevanje za višjo raven kakovosti naša obveznost – vse od izvršnega vodje do pripravnika.
  • Politike, predpisi in postopki podjetja BSH temeljijo na internih standardih, zahtevah strank ter našemu znanju in izkušnjah. To znanje, ki smo ga zavezani upoštevati in nenehno širiti, je temelj naše kakovosti.
  • Za zagotavljanje kakovosti v vseh naših procesih je potrebno pravilno postopanje od samega začetka. Kakovost je treba pri proizvodih in procesih zagotoviti že od samega začetka. Nenehno uporabljamo preventivne metode in orodja za zagotavljanje kakovosti
  • Kakovost temelji na merljivosti in preglednosti. Želimo, da bi bila kakovost vidna. To dosegamo z izbiro primernih kriterijev kakovosti, ključnih pokazateljev za proizvode in procese in prek osredotočenega poročanja o kakovosti, s čimer skrbimo za nenehne izboljšave.
  • Napake, ki so bile primerno in trajno odpravljene, vodijo k trajnostnim izboljšavam. S pomočjo sistematičnega reševanja problemov se učimo iz lastnih napak. To znanje uporabljamo v podobnih primerih in tako izboljšujemo učinkovitost BSH.
  • V našem nenehnem procesu izboljševajna gledamo tudi v prihodnost, da bi tako opredelili in ocenili potencialna tveganja za vse procese in na podlagi slednjih naredili ustrezne izboljšave.
  • Naši dobavitelji pomembno prispevajo h kakovosti naših proizvodov in storitev. Zato od njih pričakujemo ravno tako visoke standarde, kot jih pričakujemo sami od sebe.
  • Naš cilj v skladu s temeljnimi načeli BSH je biti merilo za zanesljivost in kakovost.

Odgovornost v nabavni verigi.

Naša odgovornost: ravnati na okolju in družbi prijazen način skozi celotno vrednostno verigo. Pri tem je naš cilj zagotoviti, da naši dobavitelji visoko prioriteto dajo ohranjanju minimalnih standardov v smislu delovnih pogojev, človekovih pravic, varnosti pri delu in varovanju okolja. Ta načela glede sodelovanja z našimi poslovnimi partnerji so jasno in pregledno zasidrana v kodeksu ravnanja dobaviteljev BSH.

Naši dobavitelji morajo torej predložiti dokazilo o uspešno opravljeni družbeni reviziji, ki ga pridobijo s strani neodvisnega zunanjega organa za certificiranje. Ekipa strokovnjakov v globalni nabavni verigi spremlja skladnost poslovanja s temi okvirnimi zahtevami in je hkrati odgovorna za izvajanje letnih revizij. Neprimerna ali neuspešno opravljena revizija lahko torej privede do ponovnega posvetovanja ali celo prekinitve poslovnega odnosa.

Media cart Kontaktirajte nas Na vrh strani