Close Pomembno varnostno obvestilo v povezavi s priključki plinskih kuhalnih aparatov.
Naslov Skladnost

Skladnost in obveze

Rast – a na odgovoren način.

Le kdo si ne želi rasti?! To v enaki meri velja za nas kot ljudi kot tudi za podjetje, kot je BSH. Ker rast pomeni širjenje, nabiranje izkušenj, napredek, premagovanje ovir in nenazadnje doseganje ciljev.

Skupna rast s pomočjo drugih

Rast za vsako ceno? Ne pri BSH. Za nas rast ne pomeni le doseganje ciljev, temveč tudi upoštevanje naših zaposlenih in našega okolja. Zastavili smo si ambiciozen cilj, da bi do leta 2025 povečali prihodke od prodaje na 20 milijard evrov ter pri tem izpolnili našo okoljsko in družbeno odgovornost. Naše razumevanje vrednot, ki je trdno zasidrano v korporativnih načelih BSH, in jasno opisan model skladnosti pri upravljanju s tveganji nam na tem področju nudita jasne usmeritve. Naši vodje predstavljajo vzornike pri uresničevanju slednjega v praksi skupaj z zaposlenimi.

Integriran model skladnosti pri upravljanju s tveganji

Naš uspeh je zasnovan dolgoročno in naša korporativna načela so prisotna povsod. Zato ravnamo odgovorno, pravično in pošteno, tako na interni ravni kot pri sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji. Vedno z jasno opredeljenimi strukturami, odgovornostmi in smernicami. To vključuje tudi spoštovanje naših zavez, pri čemer obljubljamo le to, kar lahko dejansko uresničimo, in ravnanje v skladu z zakonom in zakonskimi določbami - na vseh področjih in v vseh procesih podjetja.

Naš integriran model skladnosti pri upravljanju s tveganji tvori osnovo za pravočasno opredelitev potencialnih tveganj v naših poslovnih dejavnostih ter opredelitev ukrepov za prilagajanje spreminjajočim se zahtevam poslovnega upravljanja.

Temeljno načelo našega podjetja – skladnost poslovanja.

Delati to, kar je prav – v skladu z zakonom in zakonskimi določbami – ni spontana odločitev, temveč zahteva zanesljivo ter jasno opredeljeno strukturo in smernice. Prav tako zahteva strukture, ki skrbijo za vsem koristne odločitve ter zagotavljajo spoštljivo in ciljno usmerjeno sodelovanje.

Vedno v harmoniji

Skladnost poslovanja je v BSH trdno zasidrana v vrednotah korporativnih načel. Sistem za upravljanje skladnosti poslovanja, ki smo ga vpeljali leta 2008, poleg tega podpira vse zaposlene pri zagotavljanju, da vedno ravnajo v skladu z zakonom in zakonskimi določbami. Tako skladnost tvori osnovo za našo korporativno kulturo: zanesljivost, pravičnost in poštenost tako v odnosu do naših zaposlenih kot tudi do naših poslovnih partnerjev in strank. Hkrati smo te smernice vključili v naša pravila poslovnega vedenja in jih leta 2006 označili kot zavezujoče za vse naše zaposlene.

Skladnost poslovanja pomeni spoštovanje predpisov in internih pravil BSH, npr. pravilnikov skupine in posameznih družb, predpisov skupine, delovnih navodil, (splošnih) kolektivnih pogodb in še posebej Pravil poslovnega vedenja Skupine BSH.

V kontekstu posamezne družbe je vsakršna kršitev veljavnih predpisov ali internih pravil s strani zaposlenega v BSH kršitev skladnosti.

Vsak zaposleni v BSH lahko prijavi kršitev skladnosti bodisi preko internega portala za sporočanje kršitev, bodisi svojemu/-i nadrejenemu/-i, bodisi kateremu koli članu organizacije za skladnost poslovanja.

Dodatno lahko vsak zaposleni in tudi vsaka druga oseba prijavi kršitev skladnosti odvetniku – zaupniku BSH, Dr. Karlu Sidhuju, LL.M. Dosegljiv je na telefonsko številko +49 (0)89 244 133 4 60, številko faksa +49 (0)89 244 133 4 68, mobilni telefon +49 176 225 74 526, elektronski naslov sidhu@svs-legal.de, ali poštni naslov Widenmayerstr. 36, 80538 München, Nemčija. Skladno z lokalno zakonodajo bo odvetnik – zaupnik BSH posredoval prejete informacije, ne da bi po potrebi razkril identiteto prijavitelja.

Zaščita vrednot – naša pravila poslovnega vedenja.

Ščitimo to, kar se nam zdi dragoceno, naj gre za osebne predmete, lastnino ali prijateljstvo. To zaščitniško vedenje ni vidno samo na osebni ravni, saj želimo tudi v BSH zaščititi, kar je za nas pomembno.

Pridobivanje zaupanja skozi pravilne odločitve

Poleg skladnosti poslovanja so nepogrešljiva značilnost našega podjetja Pravila poslovnega vedenja. So pomemben element našega razumevanja vrednot ter tvorijo osnovo za vse poslovne procese in odločitve. Prepričani smo, da lahko tovrstna orodja uporabimo za okrepitev zaupanja do našega podjetja in do naših blagovnih znamk med uporabniki, zaposlenimi in poslovnimi partnerji.

Da Pravila poslovnega vedenja postanejo trdno zasidrana v korporativno kulturo BSH vzdolž celotne vrednostne verige so odgovorni predvsem naši vodje: kot vzorniki pomagajo zaposlenim po vsem svetu, da ravnajo zakonito in delujejo v skladu s Pravili poslovnega vedenja BSH. Ta pravila urejajo odgovorno ravnanje s strankami in poslovnimi partnerji, zagotavljajo usmeritve pri zadevah, povezanih s konkurenčnim pravom in preprečevanjem kršitev konkurenčnega prava, preprečevanjem korupcije, ter skrbijo za izogibanje konfliktu interesov.

Dodatne informacije o naših Pravilih poslovnega vedenja:

Pravičnost na vseh ravneh – Kodeks ravnanja.

Spoštljiv, preudaren in pošten odnos do sočloveka in našega okolja je možen le, če se vse vpletene strani združijo in si prizadevajo za iste cilje. Zato je odločilni dejavnik vedenje vsakega posameznika. Pri BSH osnovo za to predstavljata kodeks ravnanja CECED, ki ga je uveljavil Evropski odbor proizvajalcev gospodinjske opreme, in kodeks ravnanja dobaviteljev BSH.

Izziv nabavne verige

BSH je vrhunski dobavitelj. Ne prizadevamo si le za zagotavljanje vrhunske kakovosti in inovativnih proizvodov – ampak v enaki meri tudi za okoljsko, gospodarsko in družbeno korektne poslovne prakse. Zato tako od nas samih kot tudi od naših dobaviteljev zahtevamo, da ravnajo na odgovoren in pravičen način s spoštovanjem do okolja, človekovih pravic ter varnosti in zdravja pri delu. Nenazadnje bi naši uporabniki morali pričakovati in lahko pričakujejo, da bodo naši proizvodi vzdolž celotne vrednostne verige izdelani v skladu s temi načeli.

Naša načela:

  • Upoštevanje lokalno veljavnih zakonov in predpisov
  • Prepoved prisilnega in otroškega dela
  • Nediskriminacija
  • Omejitev delovnega časa
  • Pošteno plačilo
  • Varnost in zdravje pri delu
  • Svoboda združevanja in pravica do sklepanja kolektivnih pogodb
  • Okoljska zavest

Predani smo korektnemu ravnanju

BSH je leta 2005 odigral pomembno vlogo pri osnovanju Kodeksa ravnanja CECED. Gre za kodeks ravnanja Evropskega odbora proizvajalcev gospodinjske opreme, ki ureja načela okoljske in družbene odgovornosti ter številne pomembne smernice za medsebojno ravnanje: od prepovedi prisilnega in otroškega dela, nediskriminacije, omejitve delovnega časa, vse do pravičnega plačila, varnosti in zdravja pri delu, pravice do sklepanja kolektivnih pogodb in okoljske zavesti. Vsa ta načela so od leta 2007 pogodbeni elementi Kodeksa ravnanja dobaviteljev Skupine BSH.

Več informacij o Kodeksu ravnanja CECED in Kodeksu ravnanja dobaviteljev Skupine BSH.

BSH – član UN Global Compact.

Globalizacija je hkrati blagoslov in izziv. Da bi zagotovili, da bi koristila ljudem po vsem svetu, je takratni generalni sekretar ZN lansiral svetovni sporazum Global Compact. Namenjen je predvsem gospodarskim družbam, ki želijo odgovorno ravnati na področju globalizacije in delovati v interesu ljudi. UN Global Compact, ki so ga sprejeli Združeni narodi, vključuje deset načel ravnanja, na podlagi katerih BSH deluje od leta 2004: osredotoča se predvsem na tematike, kot so pravice zaposlenih, človekove pravice, varovanje okolja in preprečevanje korupcije.

Več informacij o sporazumu UN Global Compact

Vse informacije o sporazumu UN Global Compact

www.unglobalcompact.org

Media cart Kontaktirajte nas Na vrh strani