Close Pomembno varnostno obvestilo v povezavi s priključki plinskih kuhalnih aparatov.
Naslov Zaposleni

Zaposleni

Naši zaposleni so naša največja prednost.

Vzajemno spoštovanje, zaupanje pri sodelovanju in odprt dialog – te vrednote ne predstavljajo zgolj značilnosti naše koporativne kulture, ampak so tudi trdno zasidrane v naših korporativnih načelih. Drugi pomembni dejavniki vključujejo tematike, kot so varnost pri delu, upravljanje zdravja, raznolikost ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Ko si te vrednote vzamemo k srcu in jih dejansko živimo, lahko proizvedemo ključne inovacije in zagotovimo naš trajnostni uspeh.

Varnost pri delu – BSH skrbi za preventivo.

Število nesreč v BSH na globalni ravni iz leta v leto upada. Trud, ki ga vlagamo v izboljšanje varnosti pri delu, je občudovanja vreden: stopnja nesreč z zaostankom enega ali več dni se je v korporativnih enotah uspešno zmanjšala, in sicer v skladu s poročili s 7,5 nesreč v letu 2010 na 3,8 nesreče v letu 2017 (na milijon delovnih ur).

Kljub temu je tudi ena sama nesreča že nesreča preveč. BSH si je torej zastavil ambiciozen cilj brez poškodovanih zaposlenih.

To od zaposlenih in vodij na vseh stopnjah zahteva, da zavestno prevzamejo svoje odgovornosti z namenom razvoja kulture varnosti.

Stopnja nesreč

Z namenom identificirati nove priložnosti za izboljšanje varnosti pri delu, smo uvedli specifičen modul v kontekstu industrije 4.0. Modul se osredotoča na potencialne koristi procesa digitalizacije v našem podjetju. S tem ciljem v mislih je BSH lansiral številne medlokacijske projekte. Ti projekti obsegajo na primer uporabo robotov, ekso-skeletov in sistemov za preprečevanje trkov, ki temeljijo na tehnologiji RFID.

Razvrstitev 8D, ki jo poznamo iz zagotavljanja kakovosti, je bila opredeljena kot zavezujoča pri analiziranju nesreč z namenom, da se dodatno trajnostno zmanjša stopnjo nesreč Poročila 8D so na voljo kot vir informacij za vse varnostne inženirje.

BSH has received a lot of recognition for its commitment: The occupational safety management systems have been certified in 2/3 of our factories. Poleg tega je v načrtu uvedba standarda ISO 45001 za varnost pri delu in uvedba v vse tovarne in centre za raziskave in razvoj.

 • Varnost je osnova za vse, kar počnemo.
 • Vsem zagotavljamo varno delovno okolje.
 • Vsak od nas je odgovoren za lastno varnost in varnost ljudi okoli nas.
 • Varnost je del naših vsakdanjih pogovorov.
 • Varnost zaposlenih je osebna skrb vsakega vodje.
 • Glede varnega ravnanja imamo jasna pričakovanja.
“Tudi ena sama nesreča je že nesreča preveč. Zato tveganja zmanjšujemo že od samega začetka.”

Götz EbelingStrokovnjak za varnost pri delu

Upravljanje zdravja je nekaj samoumevnega.

BSH se posebej osredotoča na aktivno promocijo zdravja svojih zaposlenih ter jih ozavešča o ohranjanju osebnega zdravja, preventivi ter preprečevanju dejavnikov tveganja pri delu. Ob upoštevanju ergonomskih ugotovitev in standardov BSH po eni strani zagotavlja zdravje in učinkovitost svojih zaposlenih ter po drugi strani ustvarja pogoje za visoko produktivnost.

Načrtovalci proizvodnje, zdravniki v podjetju in varnostni inženirji v BSH na meddisciplinarni osnovi skupaj delujejo pri načrtovanju novih delovnih mest in preoblikovanju obstoječih proizvodnih linij. Da bi okrepili vpliv naše dolgoletne pobude na ravni podjetja, "Perspektive 67", smo leta 2013 lansirali projekt "Demografija v proizvodnji", ki predvideva posebne dogovore o bodoči strukturi zaposlovanja in zasnovi delovnih mest.

V Nemčiji, na primer, novi tekoči traki zagotavljajo, da se lahko starejši zaposleni z zdravstvenimi omejitvami uspešno vključijo v proces dela. Odvisno od lokacije imajo zaposleni dostop do zdravnika v podjetju ter programov za promocijo zdravja, ki se nenehno izboljšujejo.

 • Promocija zdravja in primarna preventiva (npr. gibanje in obvladovanje stresa)
 • Zdrava prehrana: lahke jedi v menzi v skoraj vseh lokacijah v Nemčiji.
 • Fitness programi, dnevi aktivnosti in pohodništva
 • Skrb za zdravje v BSH
 • Zdravstveni pregledi in nadzor na sami lokaciji
 • Program za upravljanje interne integracije npr. po resni bolezni)
 • Storitve socialnega svetovanja

Ponudbe se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Ohranjanje dialoga – dialog z zaposlenimi v BSH.

Predani in zadovoljni zaposleni so za BSH izjemnega pomena. BSH v ta namen na vsaki dve leti izvaja mednarodno anketo med zaposlenimi, ki služi kot osrednje orodje za merjenje zadovoljstva zaposlenih. In to z odličnim uspehom – leta 2015 je bila stopnja udeležbe 90-odstotna, kar dokazuje zelo veliko pripravljenost zaposlenih za sodelovanje pri spremembah v prihodnosti.

Na voljo je orodje za spremljanje in dokumentiranje ukrepov ter nadaljnjega napredka, ki omogoča izvajanje izboljšav na trajnosten način. Hkrati omogoča globalno izmenjavo najboljših praks na področju ukrepov. Ukrepi so se še posebej pogosto izvajali na področju delovnih mest, vsebine dela in organizacije dela. Dodatna orodja, kot so povratne informacije za vodje in klimabarometer, prav tako spodbujajo odprt vzajemni dialog.

Različni, skupaj.

Tematika upravljanja raznolikosti je torej v naših korporativnih načelih trdno zasidrana kot strateška tematika na področju trajnosti, s poudarkom na mednarodnosti, spolu in starosti. To za nas pomeni ceniti vse naše zaposlene – ter spoštovati tako njihove razlike kot podobnosti. Naše prepričanje nas je torej pripeljalo do podpisa "Listine raznolikosti", ki predstavlja javni znak naše zavezanosti k raznolikosti.

Obiščite našo spletno stran o "Listini raznolikosti"

Raznolikost v BSH:

 • Osredotočamo se na globalno sodelovanje in mednarodno mešane ekipe, da bi uspešno podprli strategijo rasti BSH – delovna sila BSH vključuje zaposlene iz okrog 50-ih držav.
 • Skoraj 31 odstotkov naših zaposlenih predstavljajo ženske (Nemčija: 28 odstotkov)
 • Odstotek žensk na vodstvenih položajih v zadnjih letih nenehno raste – trenutno je ta številka 24 odstotkov.
 • Starost in sodelovanje med generacijami predstavljata dodaten vidik raznolikosti, ki je pomemben za BSH.
 • Izkoriščanje izkušenj, ki temeljijo na starosti – obravnavamo tudi vprašanje demografskih sprememb in naših starejšim zaposlenim ponujamo individualne podporne ukrepe.

Delo in zasebno življenje – pri BSH sta v harmoniji.

Cenimo dejstvo, da si lahko vsi naši zaposleni svoje domače okolje organizirajo na tak način, da lahko svoje delo opravljajo brez kakršnega koli dodatnega stresa. In to velja za vsako fazo življenja. Na nekaterih področjih BSH torej ponuja dodatno podporo, da bi zagotovil zdravo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem- V osnovi želimo našim zaposlenim v vsaki fazi življenja omogočiti, da bi lahko uskladili osebne cilje in službene zahteve.

Zaposleni

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem pri BSH:

 • Modeli s prilagodljivim delovnim časom so na voljo 78 % naših zaposlenih.
 • Polovični delovni čas je na voljo v 65 % naših podjetij
 • Običajni polovični delovni čas (Nemčija)
 • Delo od doma (Nemčija)
 • Študijski dopust (Nemčija)
 • Prostor za zasebne možnosti usposabljanja
Media cart Kontaktirajte nas Na vrh strani