Close Pomembno varnostno obvestilo v povezavi s priključki plinskih kuhalnih aparatov.

Tovarna skozi čas

Preteklost je naš temelj.

Kar velja za prihodnost, je veljalo tudi v preteklosti. Današnje in jutrišnje podjetje BSH temelji na 50 letih zgodovine, v katerih je bilo s svojimi proizvodi gonilna sila tehnološkega in družbenega razvoja. Časovnica in pregled skozi 50 let oglaševanja nazorno prikazujeta vpliv proizvodov BSH v različnih obdobjih in kako pozitiven je bil njihov učinek na kakovost življenja ljudi. Iz tega obdobja lahko črpamo navdih tudi za prihodnost in iščemo odgovore na vprašanje, kako si želimo živeti jutri.

50 let skupine BSH

2017

Okrogli jubilej

50 let skupine BSH

Leto 2017 je zaznamovala 50-letnica delovanja BSH. Že pol stoletja BSH spodbuja razvoj in napredek ter s tem prispeva k boljši kakovosti življenja ljudi in tudi k družbenemu razvoju. Danes si BSH prizadeva s svojimi inovacijami vpeljati koristi, ki imajo resnično vrednost za uporabnike in so usmerjene v prihodnost. V podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje smo ponosni, da smo del uspešne zgodovine in hkrati tudi vznemirljive prihodnosti, v kateri je za nas predvidena ena od nosilnih vlog v diviziji malih gospodinjskih aparatov skupine BSH.

2015

2015

Strategija do 2025

"Fit for Growth"

“Fit for Growth” (Pripravljeni na rast) je program, ki je zasnovan tako, da določi pogoje za našo prihodnjo rast. Cilj je postati eden izmed najboljših treh igralcev na svetu in številka 1 v Evropi. To pomeni, da moramo temeljito načrtovati naše dejavnosti za rast po kategoriji, regiji in blagovni znamki za vsako leto do leta 2025.

2013

2013

Okrogli jubilej

20 let BSH v Sloveniji

1. marca 2013 je minilo 20 let, odkar je skupina BSH postala 100-odstotna lastnica tovarne malih hišnih aparatov v Nazarjah. V 20 letih je bilo za investicije in razvojne projekte porabljenih skupno 178 milijonov evrov, proizvedenih je bilo 78 milijonov kosov aparatov, prihodki so bili povečani za več kot 14-krat. Število zaposlenih se je povečalo za skoraj 3-krat.

Okrogli jubilej skupine BSH v Sloveniji je bil obeležen s slavnostnim dogodkom za številne povabljene goste, novinarje, jubilante in zaposlene.

2009

2009

Nov mejnik

Število zaposlenih preseglo 1.000

V tem letu je število zaposlenih (vključno z zaposlenimi v invalidski družbi) prvič v zgodovini podjetja preseglo 1.000. V oktobru so v sodelovanju s švicarskim podjetjem GfK izvedli raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih. Njen namen je ugotoviti stanje zadovoljstva zaposlenih na različnih področjih (nagrajevanje, vodenje, kultura,…). Na podlagi poročil, ki so jih prejeli, so pripravili plan izboljšav. Cilj vseh ukrepov je dvigniti raven zadovoljstva na čim višji nivo, da se bodo v delovnem okolju počutili še bolje in tako prispevali k nadaljnim uspehom podjetja.

2008

2008

Najzahtevni razvojni projekt v zadnjem desetletju

Proizvodnja novega kavnega avtomata EQ7

Konec julija so v tovarni v Nazarjah začeli s proizvodnjo novega kavnega avtomata EQ7, ki je predstavljal enega najzahtevnejših razvojnih projektov v zadnjem desetletju. Za potrebe raziskav in razvoja so dodatno zaposlili deset vrhunskih inženirjev, celotna investicija pa je znašala kar 3,4 milijona evrov.

Aparati Tassimo so projekt, pri katerem sodelujejo s korporacijo Kraft Foods. Aparati so bili razviti v sodelovanju nazarskega kompetentnega razvojnega centra in sodelavcev v Nemciji. V omenjene aparate je vgrajena najsodobnejša tehnologija t.i. T-diskov, ki omogočajo, da lahko na enem aparatu pripravljamo različne napitke. Podjetje je v projekt širitve proizvodnje vložilo sedem milijonov evrov, zaposlilo 200 novih sodelavcev in povečalo delež slovenskih dobaviteljev na 70 odstotkov. Že pred koncem leta 2008 so izdelali 1.000.000. Tassimo aparat, kar so primerno obeležili.

V začetku leta 2008 je stekla proizvodnja v novi hali. Do konca februarja so v njej izdelali že vec kot 30.000 aparatov Tassimo. Slovesno odprtje so obogatili z dvema donacijama, in sicer so Zgornjesavinjskemu zdravstvenemu domu darovali avtomatski defibrilator in sistem za ultrazvočno sondiranje, Porodnišnici Ljubljana, enoti za intenzivno nego in terapijo novorojencev, pa aparat za konstantno vzdrževanje tlaka v dihalnih poteh.

2007

2007

Položili temeljni kamen

Nova hala

Julija 2007 so v Nazarjah simbolično položili temeljni kamen za novo halo velikosti 3.500 kvadratnih metrov za proizvodnjo novega aparata za pripravo toplih napitkov Tassimo. Gradnja se je začela avgusta, zaključena pa pred koncem leta.

2006

2006

Priznanje

Nagrada za okolju prijazno podjetje

Pogled na vhod v tovarno v letu 2006. Novembra je podjetje na slovesnosti na Brdu pri Kranju prejelo najvišjo nagrado za okolju prijazno podjetje, ki jo podeljujejo Časnik Finance, Ekološki sklad RS in Agencija RS za okolje – nagrada podjetju, katerega vizija, strategija in sistem upravljanja najbolje podpirajo nenehen sonaraven in usklajen razvoj.

Poleg socialne odgovornosti, kakovosti, inovativnosti, usmerjenosti h kupcem in zaposlenim je varstvo okolja ena od temeljnih vrednot podjetja. V obdobju od leta 1999 do 2005 so največji poudarek na tem področju namenjali implementaciji nove zakonodaje, predvsem glede omejitev uporabe nevarnih snovi in elektromagnetnih sevanj ter ekološke razgradnje izdelkov. Z različnimi tehnološkimi rešitvami so v omenjenem obdobju dosegli bistveno zmanjšanje porabe vode in energije ter nastajanje odpadkov. Najobsežnejši investiciji na tem področju sta bili obnova hladilnega sistema v oddelku plastike in obnova stroja za impregniranje rotorjev v oddelku motorjev.

2005

2005

Organizacijske spremembe

Nova poslovna enota Food and Beverage

V letu 2005 je prišlo v diviziji Consumer Products (CP), v katero spada tudi podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, do pomembnih organizacijskih sprememb. Znotraj divizije so bile oblikovane štiri poslovne enote, v katere so se združila podjetja s sorodnim proizvodnim programom. Podjetje v Nazarjah je bilo uvrščeno v enoto Food and Beverage (Hrana in napitki), ki pokriva proizvodnjo in razvoj malih gospodinjskih aparatov na motorni pogon in termičnih aparatov. Posledično temu so se zgodile tudi nekatere organizacijske spremembe, ki so začele veljati 1. maja 2005.

Jeseni 2005 so dosegli nov rekord - 21.500 izdelkov na dan, zaradi tako povečane proizvodnje je le-ta potekala na sedmih montažnih linijah v treh izmenah.

2004

2004

Selitev

Oddelek marketinga in prodaje se preseli v Ljubljano

Da bi se lahko hitreje odzivali na nenehne spremembe in izzive na trgu, so konec leta 2004 oddelek marketinga in prodaje preselili v Ljubljano. V novih prostorih na Litostrojski so poleg ustreznih prostorov za osebje uredili tudi sodobni razstavni in izobraževalni center za trgovce ter poslovne partnerje, poleg tega pa še tehnološko vrhunsko opremljen prostor za predstavitve delovanja aparatov in novosti v prodajnem programu.

2003

2003

Dan odprtih vrat

Podelili donacijo v višini 10 mio SIT

Oktobra 2003 so organizirali dan odprtih vrat, katerega osrednja točka je bila podelitev donacije v višini 10 milijonov SIT Ustanovi za pomoč otrokom z rakom in krvnimi boleznimi. Z omenjeno donacijo so obeležili 10. obletnico podjetja po prevzemu s strani BSH.

Uvajanje sistema 20 ključev je tudi v letu 2003 uspešno napredovalo. Na nacionalni konferenci 20 ključev je podjetje prejelo priznanje za tretje najuspešnejše podjetje v Sloveniji pri uvajanju te metode. V tem letu so začeli z uvajanjem še enega projekta za povečevanje konkurencnosti in uvajanje stalnih izboljšav, in sicer Šest sigma. To je sistematično zasnovana metoda, ki se uporablja za reševanje procesnih problemov tako, da so ti dokazljivo in trajno rešeni, s čimer je povečan uspeh podjetja.

2002

2002

Izboljšave

Nova metoda 20 ključev

V začetku leta 2002 so začeli z uvajanjem celovitega sistema stalnih izboljšav po metodi 20 ključev, s katerim so želeli izboljšati gospodarsko uspešnost podjetja. Obstajal je velik potencial za izboljšanje poslovanja, vendar le pod pogojem, da bo metoda 20 ključev postala sestavni del organizacijske kulture podjetja.

2001

2001

Novosti

Trženje velikih gospodinjskih aparatov Bosch in Siemens

Aprila 2001 je podjetje začelo tudi s trženjem velikih gospodinjskih aparatov Bosch in Siemens na slovenskem in trgih bivše Jugoslavije. S tem so dopolnili svoj osnovni prodajni program, cilj pa je bil seveda povečati tržne deleže na omenjenih trgih.

Leto 2001 je bilo pomembno tudi na področju varstva okolja. V mesecu juniju so integrirali okoljsko politiko koncerna BSH in vzpostavili sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001.

1999

1999

Spremembe

Pridobili status pooblaščenega izvoznika

Poslovno leto 1999 se sicer ni začelo najbolje, saj je bila proizvodnja in prodaja v prvih petih mesecih, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, kar za četrtino nižja. V podjetju so zato pristopili k pridobivanju dodatnih naročil in zmanjševanju stroškov ter pozvali vse zaposlene k dajanju koristnih predlogov za izboljšave in racionalizacije. Poslovno leto se je zaključilo z dobičkom.

Maja je Carinska uprava Republike Slovenije podjetju dodelila status pooblaščenega izvoznika. Postopek odpreme izdelkov se je s tem precej poenostavilo, hkrati pa se je povečala odgovornost podjetja do carinskih organov.

1998

1998

Preimenovanje

Koncern BSHG se je preimenoval v BSH

Sredi leta 1998 se je koncern BSHG preimenoval v BSH, novo kratico pa so morala v svoje nazive vključiti tudi vsa podjetja v sklopu koncerna. MGA se od potrditve na registrskem sodišcu (25. novembra) imenuje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje. Skladno s tem se je preimenovalo tudi invalidsko podjetje.

Julija so začeli z gradnjo nove 4.600 kvadratnih metrov velike hale za proizvodnjo elektromotorjev. Zgrajena je bila v petih mesecih.

Press Image Alt

1997

Novo podjetje

Ustanovili invalidsko podjetje

Po temeljitih pripravah so junija 1997 ustanovili invalidsko podjetje, katerega namen je bil reševanje invalidske problematike. Z elaboratom je bila predvidena servisna dejavnost, dokupni program, montaža kavnega mlina in sušilca rok ter različna enostavnejša dela v proizvodnji. Zaposlilo se je okrog 40 sodelavcev.

1996

1996

Nova pridobitev

Pridobili certifikat ISO 9001

Novembra 1996 so praznovali novo pomembno pridobitev – certifikat ISO 9001 – kot dokaz obvladovanja kakovosti. Rezultati celovitega obvladanja kakovosti so se v praksi pokazali predvsem v nižjih stroških nekakovosti, 30-odstotnem povečanju produktivnosti in prepolovitvi garancijskega izpada izdelkov, ki je padel pod evropsko povprečje.

1993

1993

Menjava lastništva

100 % lastnik podjetja Gorenje MGA postal koncern BSHG

1. marca 1993 je po dolgotrajnih pripravah 100-odstotni lastnik podjetja Gorenje MGA postal koncern BSHG. Ob prevzemu je BSHG znova potrdil svojo namero, da v Nazarjah ustanovi center za razvoj in proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov.

V prvi fazi realizacije napovedanega centra so bili v Nazarjah zgrajeni novi skladiščni prostori, prejšnje skladišče pa je bilo preurejeno v proizvodne prostore. Avgusta 1993 so položili temeljni kamen za gradnjo novega skladišča.

Press Image Alt

1991

Izguba trgov

Vojna ob osamosvojitvi Slovenije

Junij 1991 je prinesel osamosvojitev Slovenije, vojno in izgubo dotedanjih jugoslovanskih trgov. V podjetju so zato temeljito prevetrili delovne načrte in si po usklajevanju z BSHG kot strateškim partnerjem zastavili nove cilje. Ključno je bilo zadržati pozicijo na tujih trgih – poleg Nemčije predvsem v Angliji, na Madžarskem, Češkem in Poljskem.

1990

1990

Katastrofa

Uničujoča vodna ujma

Spodbudne rezultate poslovanja v letu 1990 pa je 1. novembra prekinila uničujoča vodna ujma. Nekaj minut pred 10. uro dopoldne je reka Savinja v Nazarjah prestopila bregove in začela poplavljati regionalno cesto mimo tovarne malih gospodinjskih aparatov, parkirni prostor in tovarniško dvorišče. Ob 10.51 je voda prodrla v notranjost tovarne in povzročila pravo katastrofo.

1989

1989

Investicijsko intenzivno leto

Realizirana 2. in 3. faza naložbenega ciklusa

Leto 1989 je bilo investicijsko zelo intenzivno. Realizirali so drugo in tretjo fazo naložbenega ciklusa, ki so ga pričeli 1987. Zgradili so prizidek za potrebe skladiščenja in premestili stroje na nove lokacije.

1987

1987

Nov pomemben mejnik v razvoju

Razširjena in posodobljena proizvodnja

18. december 1987 je za Gorenje MGA pomenil nov pomemben mejnik v razvoju, saj so tega dne uradno predali namenu razširjeno in posodobljeno proizvodnjo. S prvo fazo razširitve in posodobitve (največji delež je predstavljala sodobna oprema za predelavo plastike) so nameravali povečati proizvodnjo za 25 %, produktivnost pa za 14 %. Izpolnjeni so bili pogoji za začetek proizvodnje dveh novih izdelkov: mini sešalnika in kuhalnika jajc.

Pomembna pridobitev v letu 1987 je bila tudi tovarniška ambulanta za preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost. Vedno več pozornosti so namenjali varstvu pri delu in varstvu okolja ter skladno s to usmeritvijo zgradili nov sistem za hlajenje strojev v oddelku plastike.

1986

1986

Pomembni mejniki

MGA Nazarje se preoblikuje v Gorenje MGA

Maja 1986 so se zaposleni v MGA večinsko odločili za preoblikovanje TOZD v delovno organizacijo z vsemi poslovnimi funkcijami. Podjetje z nazivom Gorenje MGA je začelo s poslovanjem 1. julija 1986.

21. februarja 1986 so izdelali 10-milijonti aparat. To je bil električni ročni mešalni stroj, ki je v tistem času bil najuspešnejši proizvod MGA. V Nazarjah so izdelali 90 % jugoslovanske proizvodnje tega izdelka in bili njegov edini izvoznik.

1985

1985

Testna proizvodnja

Proizvodnja novega rezalnega stroja

Oktobra 1985 so v MGA Nazarje izvedli testno proizvodnjo novega rezalnega stroja, ki je bil boljši od predhodnika tako po kakovosti in funkcionalnosti kot tudi po obliki. Testni proizvodnji so prisostvovali predstavniki BSHG iz Nemčije, ki so na osnovi uspešnega testa kot največji kupec “prižgali zeleno luč” za proizvodnjo novega aparata.

1983

1983

Novost

Začetek proizvodnje vakuumskega varilnega stroja

V letu 1983 so izdelali prvo serijo vakuumskega varilnega stroja, na začetku leta 1984 pa zaceli s serijsko proizvodnjo le-tega. Od predhodnika se je razlikoval po daljšem času shranjevanja živil in večjo izkoriščenostjo prostora v zamrzovalnikih, kar so dosegli z izsesavanjem zraka iz vrečk.

1981

1981

Ureditev delovnih mest

Uvajanje work-faktor sistema merjenja dela

V nazarski tovarni malih gospodinjskih aparatov so že na začetku uvedli študij dela, kar je bilo izrednega pomena za ureditev posameznih delovnih mest. Z uvajanjem work-faktor sistema merjenja dela so dosegli odlično produktivnost, tako po času izdelavo kot po količinah. Primerljivo visok nivo so dosegli tudi pri kakovosti proizvodov, njihovi funkcionalnosti in dizajnu.

1978

1978

Nova tehnologija

Linija za izdelavo elektromotorjev za kavne mline in mešalce

Precejšen korak naprej je v letu 1978 bil narejen na področju tehnologije. Usposobljena je bila linija za izdelavo elektromotorjev za kavne mline in mešalce. Poudarek je bil na proizvodnji kavnega mlina.

V letu 1978 je bila osrednja pozornost usmerjena v osvajanje proizvodnje kavnega mlina in ur, spremembe materialov in dobaviteljev, prilagajanje konstrukcije aparatov predpisom JUS, VDE, OVE in SEV ter racionalizacijo poslovanja.

1976

1976

Rast proizvodnje

50 % letna rast

V prvih šestih letih od ustanovitve je proizvodnja naraščala v povprečju skoraj za 50 % letno.

Izjemna pozornost je bila namenjena kakovosti proizvodov in procesov. Od več kot 700.000 izvoženih tehtnic in vec tisoč drugih aparatov, so iz Nemčije prejeli vsega dve reklamaciji.

Press Image Alt

1974

Širitev

Širitev proizvodnje

Leta 1974 so tovarno v Nazarjah razširili za 1.500 kvadratnih metrov in poleg dodatnih delovnih površin pridobili tudi novo jedilnico. Leta 1977 so delovne površine razširili še za nadaljnih 1.700 kvadratnih metrov.

Press Image Alt

1974

Poslovno sodelovanje

Začelo se je sodelovanje s koncernom Bosch in Siemens Hausgeräte GmbH

Začelo se je poslovno sodelovanje s koncernom Bosch in Siemens Hausgeräte GmbH, katerega prvi konkreten rezultat je bil zacetek proizvodnje mešalnika kot prvega gospodinjskega aparata na motorni pogon v letu 1974.

1973

1973

Neverjeten uspeh

1.000.000. tehtnica

25. oktobra 1973 je s tekočega traku prispela 1.000.000. tehnica. Za kratek čas so ustavili proizvodnjo. Direktor je zaposlenim čestital za dosežen uspeh.

1956

1972

Širitev proizvodnje

Gradnja prizidka

Na osnovi zelo dobrih začetnih rezultatov je Gorenje začelo gradnjo prizidka tovarniške hale.

1971

1971

Proizvodnja je stekla

Proizvodnja kuhinjskih tehtnic

Sprva so izdelovali stenske kuhinjske tehtnice. Pogoji so bili od vsega začetka zelo dobri, kar je bilo še posebaj pomembno zaradi pretežno ženskega delovnega kolektiva.

1970

1970

Gorenje iz Velenja gradi novo tovarno v Nazarjah

Prva proizvodnja v Nazarjah

Za potrebe širitve svojega proizvodnega programa in proizvodnjo nekaterih polizdelkov, ki so jih dotlej uvažali podjetje Gorenje iz Velenja gradi novo tovarno v nazarjah.

7. decembra 1970 je stekla proizvodnja. Tovarniška zgradba je obsegala površino 1.700 kvadratnih metrov.

Media cart Kontaktirajte nas Na vrh strani