Çalışanlar Başlığı

Çalışanlar

Çalışanlarımız En Değerli Varlıklarımız.

Karşılıklı saygı, güven veren işbirliği ve açık iletişim - bu değerler sadece kurum kültürümüzü şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda Kurumsal İlkelerimizde de net bir şekilde yer alır. Diğer önemli faktörler iş güvenliği, sağlık yönetimi, çeşitlilik ve iş-yaşam dengesi gibi konuları kapsar. Bu değerleri içselleştirdiğimiz ve bunlara göre yaşamaya başladığımız zaman önemli yenilikler üretebilir ve sürdürülebilir bir başarı sağlayabiliriz.

BSH İş Güvenliği için Gerekli Önlemlerin Hepsini Alır

Dünya genelinde BSH'deki kazaların sayısı her geçen yıl düşüyor. İş güvenliğini artırmak için yapılan çalışmalar etkileyici bir boyuta ulaştı: 2008 yılında 11 olan kurumsal birimlerdeki raporlamaya tabi, bir veya daha fazla gün çalışamamazlığa neden olan kaza oranı 2015'te 4,2'ye düştü.

Yine de, bir kaza dahi çok fazladır. BSH, bu nedenle 2017 yılının sonuna kadar ulaşmak için iddialı bir hedef belirledi. O zamana kadar, fabrikalardaki kazaların sayısını bir milyon çalışma saatinde maksimum üçe düşürmek istiyoruz – bu, ev aletleri endüstrisi için iddialı bir hedef.

Bu hedef, çalışanların ve yöneticilerin her seviyede bilinçli olarak bir güvenlik kültürü geliştirme sorumluluğunu üstlenmelerini gerektiriyor.

Kaza oranları

Bu amaç doğrultusunda BSH, sayısız çapraz konum projeleri başlattı. Global bir uzman ekibi, makine güvenliği üzerinde çalışıyor ve artan dijitalleştirmenin üretim için ne anlam ifade ettiğini analiz ediyor. Bu değerleri içselleştirdiğimiz ve bunlara göre yaşamaya başladığımız zaman önemli yenilikler üretebilir ve sürdürülebilir bir başarı sağlayabiliriz. İşbirliği yapan robot sistemlerin kullanılması, bu ekibin riskleri yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade ediyor. Üretim süreçleri dünya genelinde açıkça belirlendi veya kanıtlanmış güvenlik önlemleri, tüm tesisler tarafından erişilebilir hale getirildi.

Kalite güvenceden aşina olunan 8D sınıflandırması, kaza oranını sürdürülebilir bir şekilde azaltmak amacıyla raporlanabilir kazaların analiz edilmesi için bağlayıcı olarak uygulamaya konuldu. 8D raporları, tüm iş güvenliği mühendisleri için bir bilgi kaynağı olarak kullanılabilir.
BSH, taahhüdü için çok fazla takdir kazandı: İş güvenliği yönetim sistemi, Çin'deki Nanjing ve Yukarı Bavyera'daki Traunreut'te sertifikalandırıldı. Buna ek olarak, Türkiye Hükümeti, istisnai iş güvenliği nedeniyle 2016 yılı sonunda Çerkezköy'deki BSH fabrikasını onurlandırdı.

 • Güvenlik, yaptığımız her şeyin temelidir.
 • Herkes için güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.
 • Her birimiz, kendimiz ve çevremizdeki herkes için sorumluluk alıyoruz.
 • Güvenlik bizim için günlük konuşmalarımızın bir parçasıdır.
 • Her yönetici için çalışanlarının güvenliği kişisel bir meseledir.
 • Güvenli davranışlar için net beklentiler belirliyoruz.
“Bir kaza dahi çok fazladır. Bu nedenle riski en baştan minimize ediyoruz.”

Götz Ebeling, İş Güvenliği Uzmanı

Sağlık Yönetimi Çok Önemli Bir Unsurdur

BSH'deki odak noktası, çalışanlarının sağlığını etkin şekilde teşvik etmek, onları kişisel sağlık ve bakım uygulamalarından haberdar etmek ve işteki risk faktörlerinden kaçınmak ve azaltmak üzerinedir. Ergonomik bulguları ve standartları gözlemleyerek BSH, bir yandan çalışanlarının sağlık ve performansını sağlarken diğer yandan yüksek verimlilik koşullarını yaratır.

BSH'deki üretim planlamacıları, iş hekimleri ve iş güvenliği mühendisleri, yeni çalışma yeri planlamasında ve mevcut üretim hatlarının yeniden tasarlanmasında disiplinlerarası bir temelde birlikte çalışırlar. Şirket genelinde uyguladığımız ve "Perspektifler 67" isimli uzun vadeli girişimimizin etkisini arttırmak için 2013 yılında gelecekteki istihdam yapıları ve çalışma yeri tasarımıyla ilgili spesifik anlaşmalar öngören küresel "Üretimde Demografi" projesini başlattık.

Örneğin, Almanya'daki yeni montaj hatları, sağlık sorunları olan daha yaşlı çalışanların da başarılı bir şekilde iş süreçlerine entegre olmasını sağlar. Söz konusu yere bağlı olarak, çalışanlar bir şirket hekimine ve sürekli olarak geliştirilen sağlık desteği programlarına erişebilirler.

 • Sağlık desteği ve temel korunma (örn. alıştırma ve stres yönetimi)
 • Sağlıklı yeme-içme: Almanya'da hemen hemen her yerdeki kafeteryalarda diyet yemek seçeneği
 • Fitness programları, aktivite ve doğa yürüyüşü günleri
 • BSH tedavileri
 • Yerinde iş sağlığı checkupları ve gözetim
 • Dahili entegrasyon yönetim programı (örn. ciddi bir hastalıktan sonra)
 • Sosyal rehberlik hizmetleri

Sunulan hizmetler, bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BSH’da İletişimin Korunması

İşine bağlı ve mutlu çalışanlar, BSH için son derece önemlidir. Bu nedenle BSH, çalışan memnuniyetini ölçmek için temel araç olarak her iki yılda bir uluslararası bir çalışan anketi gerçekleştirir. 2015'te yüzde 90'lık katılım oranı ile sağladığı başarı da BSH çalışanların gelecekteki değişikliklere katılma isteklerinin kanıtı oldu.

İyileştirme çalışmalarının sürdürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla önlemlerin belgelendirilmesi ve uygulama ilerlemesinin takibi için bir izleme aracı kullanılır. Aynı zamanda bu, en iyi uygulama önlemlerinin dünya çapında değiş-tokuş yapılmasını da sağlar. Bu önlemler özellikle çalışma yeri, iş içeriği ve iş organizasyonu konularında sıklıkla uygulanmıştır. Yöneticiler için geribildirim veya üretimdeki çalışanlar için ortam basınç ölçeri gibi ek araçlar karşılıklı açık iletişimi de teşvik eder.

Farklılıklar Bir Arada.

Çeşitlilik yönetimi, uluslararasılık, cinsiyet ve yaş konularına özel bir hassasiyet gösterilerek Kurumsal llkelerimiz arasında stratejik bir yere sahiptir. Bizim için bu, tüm çalışanlarımızın hem farklılıklara hem de benzerliklere karşı saygı duymaları demektir. Ve bu konudaki inancımız doğrultusunda çeşitlilik taahhüdünün genel bir göstergesi olan "Çeşitlilik Sözleşmesi"ni imzaladık.

“Çeşitlilik Sözleşmesi” internet sitemizi ziyaret ediniz

BSH'de Çeşitlilik:

 • BSH'nin büyüme stratejisini başarılı bir şekilde desteklemek için küresel işbirliğine ve uluslararası karma ekiplere odaklanıyoruz - BSH iş gücü, yaklaşık 50 ülkeden gelen çalışanlardan oluşuyor
 • Kadın çalışanlar, iş gücünün yaklaşık yüzde 31'ini oluşturuyor (Almanya'da: yüzde 28)
 • Son yıllarda yönetim kademesindeki kadın çalışan oranı artmaya devam ediyor – şu anda bu oran yüzde 23'tür (2011: yüzde 18). Şu anda, Almanya'daki muaf çalışanların yüzde 16'sı (2011: %14) kadındır
 • Yaş ve kuşaklar arası işbirliği, BSH için önemli olan çeşitliliğin diğer bir yönüdür
 • Yaş deneyimini kullanarak - demografik değişim meselesine de değiniyoruz ve uzun yıllar bizimle birlikte olan çalışanlarımıza bireysel destek önlemleri sunuyoruz

BSH’de Profesyonel Ve Özel Hayat Uyumu

Tüm çalışanlarımızın ev ortamlarını işleri için herhangi bir stres kaynağı yaratmayacak şekilde düzenleyebileceklerine inanıyoruz. Ve bu, hayatın her aşaması için geçerlidir. Bu nedenle bazı bölgelerde BSH, sağlıklı bir iş-yaşam dengesinin sağlanabilmesi için ek destekler sunuyor. Esas itibari ile hayatın her aşamasında çalışanlarımızın özel hedefleri ile mesleki gereksinimlerini uzlaştırabilmelerini sağlamak istiyoruz.

Çalışanlar

BSH'de İş-Yaşam Dengesi:

 • Şirketlerimizin %78'inde esnek çalışma saati modeli
 • Şirketlerimizin %65'inde yarı zamanlı çalışma
 • Sözleşmeye dayanan yarı zamanlı çalışma (Almanya)
 • Evden çalışma (Almanya)
 • Ücretli izin (Almanya)
 • Özel eğitim fırsatları
Medya kartı Bizimle iletişime geçin Başa dönüş