Çevre Başlığı

Çevre

Kurum kültürü olarak sürdürülebilirlik.

50 yıldan uzun bir süredir, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yaşam kalitesini artıran yenilikçi ürünler geliştirmekteyiz. BSH olarak inanıyoruz ki başarılı tarihimizin büyük bir kısmı, toplum ve gezegenimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde hareket etmemizden kaynaklanmaktadır.

Enerji tasarruflu cihazlarımız, evlerde enerji tüketiminde ve maliyelerde sürekli azalmanın yanında CO2 emisyonlarının azalmasına da katkıda bulunmaktadır.

Ürünlerimizin ve süreçlerimizin ekolojik etkilerini en aza indirgemek için sürekli yeni çözümler arıyoruz. Sürdürülebilirlik olarak tanımladığımız şey budur. Bu çerçevede, üretim, lojistik ve yönetimde belirli kaynak tüketimini yüzde 25 oranında azaltmayı başardığımız 2010 yılında başlayan ilk kaynak verimliliği programımız 2015 yılına dek sürdü. BSH, bu çabaları nedeni ile 2014 yılında Alman Enerji Ajansı (dena) tarafından “Enerji Verimliliği Ödülü” ile ödüllendirildi. Bir önceki programımızın devamı olan “Kaynak Verimliliği 2025” 2016 yılından bu yana devam etmektedir. Bu program ile 2015 yılına kıyasla 2025 yılında yüzde 20'lik bir tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Daha azı daha iyidir – BSH kaynak verimliliği programı

Büyümenin ve kaynak tüketiminin birbirinden ayrılması - kendimizi bu hedefe adayarak sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmayı amaçladık. BSH, ilk olarak 2010 yılında başlatılan "Kaynak Verimliliği 2015" grup projesinin bir parçası olarak 2015 yılının sonunda daha verimli ve daha sürdürülebilir bir şekilde hareket edebilmesini sağlayacak bir takım tedbirleri uygulamaya koydu. BSH, bu çabalar neticesinde Alman Enerji Ajansı (dena) tarafından 2014 yılında "Enerji Verimliliği Ödülü"nü almaya hak kazandı. Bu programı başarıyla sürdürmeye devam ediyoruz ve bu doğrultuda, 2025 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 20 daha azaltmayı hedefliyoruz.

Rakamlarla Gerçekleşenler

 • 20

  daha az tüketim

  Enerji ve su tüketiminde 2025 yılına dek hedeflenen tasarruf

 • 25 milyon kWh

  enerji tüketimi tasarrufu

  2015 ve 2017 yılları arasında üretimdeki enerji verimliliğinden tasarruf edilen enerji

 • 40000 ton

  CO2 emisyonunda azalma

  2015 ve 2017 yılları arasında daha düşük CO2 emisyonu. Bu miktarın 13,000 t’u güneş enerjisi ve 3,300 t’u ise bölgesel ısıtma/ biyoyakıt kullanımından kaynaklanmaktadır.

 • 1.6 milyon €

  karbon ayak izinde iyileşme

  2015 ve 2017 yılları arasında üretim kaynaklı belirli emisyonların azaltılması

Üretimde malzemelerin yanı sıra üretim ve ev aletlerinin kullanım aşaması sırasındaki enerjinin ekonomik kullanımı ile ilgili olarak yıllardır endüstri lideri konumuzdayız.

Ayrıca, rejeneratif enerji kaynaklarına geçişi de araştırıyoruz. Bu alandaki ilk deneyimler ve olumlu sonuçlar Çin, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki binaların çatılarına yerleştirilen güneş panellerinin kullanımında görülebilir. Bir biyokütle ısıtma tesisi de uzun yıllar bir Alman tesisinde ısı ve elektrik sağlamıştır.

Lojistikte de sistematik olarak CO2 emisyonlarını azaltmak için yenilikçi çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için çevre korumasını sadece bir görev olarak değil, bir misyon olarak görme motivasyonu yüksek çalışanlara ihtiyacımız var.

Üretim ve çevre koruma için sertifikalar.

BSH'nin küresel olarak oluşturulmuş çevre yönetimi, verimli ve çevreyle uyumlu üretim yöntemleri anlamına gelir. Aynı zamanda bu, çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için bir temel ve markalarımızın kalitesinin taahhüdüdür. "Entegre bir ürün politikası ve tutarlı ürün sorumluluğu, sadece üretim ve kullanım aşamalarını geliştirme aşamasından ele alan ve satın alma işlemi sırasında imha ile ilgili süreçleri düşünen üreticilerin, ürünlerin genel kalite ve çevre uyumluluğunu garantileyebileceği anlamına gelir". BSH, ürünün geliştirilmesi sırasında ürünle ilgili tüm yönleri ve yaşam döngüsü aşamalarını tam olarak dikkate alarak bu ilkeyi uygular. Örneğin, bir tasarım değişikliği, üretim sırasında ek bir çevresel etki yaratmamalıdır. ISO 14001 (çevre koruma) ve ISO 50001 (enerji) uyarınca geliştirme ve üretim süreçlerinin düzenli olarak sertifikasyonu şirketin ve ürünlerin müşteriler, tedarikçiler ve genel halk arasında iyi bir üne sahip olmasına katkıda bulunur.

ISO 14001 ve ISO 50001’e göre sertifikalanmış tesisler

Tüm BSH fabrikaları, çevre yönetim sistemleri için uluslararası ISO 14001 standardına göre sertifikalandırılmıştır. Buna ek olarak BSH'nin amacı, Avrupa Birliği'ndeki tüm üretim bölgelerinde uygulanan enerji yönetimi sistemlerini sertifikalandırmaktır. Almanya ve İspanya'daki tüm tesislerin yanı sıra AB bölgesindeki diğer tesisler ve Türkiye'deki tesisimiz, 2016 yılı sonunda ISO 50001 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

 • Çin: Wuxi, Chuzhou, Nanjing
 • Almanya: Bad Neustadt*, Bretten*, Dillingen*, Giengen*, Nauen*, Traunreut*
 • Fransa: Lipsheim*
 • Yunanistan: Atina
 • Hindistan: Chennai
 • Peru: Callao (Lima)
 • Polonya: Lodz, Rzeszów
 • Rusya: St. Petersburg
 • Slovakya: Michalovce*
 • Slovenya: Nazarje*
 • İspanya: Esquíroz*, La Cartuja*, Montañana*, Santander*, Vitoria*
 • Türkiye: Çerkezköy*
 • ABD: New Bern, LaFollette

* ISO 50001 yönetim sistemine uygun olarak ilave sertifikalara sahip tesisler

Güncelleme: 11 Ocak 2018

Temel İlkelerimiz

 • Aksiyonlarımızın ekonomi, ekoloji ve toplum için üstlendiğimiz sorumluluk ve gelecek nesillere olan bakış açımızla uyumlu olmasını taahhüt ederiz.
 • Bu nedenle, insanların sağlık ve güvenliklerine saygı duymak, kaynakların ekonomik kullanımı, doğal ve temiz bir çevre iş politikalarımızın temel ilkeleridir.
 • İnsanların ve çevrenin tehlikeye atılmasını önlemeye yardımcı olmak ve aynı zamanda iş güvenliği ve insanların sağlığının ve çevrenin korunması ile ilgili yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyumluluğu sağlamak tüm çalışanlarımızın görevidir.
 • İlgili riskleri tanıyıp anlamak, onları değerlendirmek ve uygun aksiyonları devreye almak bir liderlik görevidir.
 • Güvenli, çevreye duyarlı ve ekonomik ürünler geliştirir ve üretiriz. Ürünlerimiz insanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemez ve geri dönüşüm ve bertarafı da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır.
 • Bu çevre dostu ürünler hedefine ulaşmak için, kritik maddelerin yeni ürünlerde kullanılmasını proaktif olarak önlemekte ve tehlikeli kimyasalları tedarik zincirimizden çıkarmaya devam etmekteyiz.
 • İnsanların sağlık ve güvenliğinin öncelikli olduğu ve çevre üzerindeki etkilerin en aza indirgendiği prosesler tasarlarız.
 • Acil durumlarla baş etmek için hazırız. Bu aynı zamanda, mal ve hizmet tedarikçileri ile işbirliği içinde çalıştığımız durumdur.
 • Süreçlerimizi ve davranışlarımızın insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini ölçtüğümüz gibi bunları düzenli olarak gözden de geçiririz.
 • Zayıf noktalarımızı ve iyileştirme potansiyelini belirlediğimiz ve programımızın iş güvenliği ve insan sağlığı ve çevrenin korunması için etkinliğini sağladığımız yöntem budur.
Medya kartı Bizimle iletişime geçin Başa dönüş