Tüketici ve Toplum Başlığı

Tüketici ve Toplum

Her Açıdan Kalite.

Bir ürünün kalitesi gerçek yararlarının çok ötesine geçer. BSH'de geliştirme aşamasından geri dönüşüme kadar geçen ürün yaşam döngüsü boyunca kalite bizim için en önemli unsurdur.

Bununla birlikte kalite, ürün ömründe sadece bir rol oynamakla kalmaz. Bağlı cihazlar devrinde karşılıklı etkileşimleri basitleştiren veya ilk etapta etkinleştiren büyük bir veri havuzu oluşuyor. Bu veriler ne kadar kapsamlı ve hassassa, dikkatli davranmak da o kadar önemli oluyor.

Veri Gizliliği ve Şeffaflık

Ağa bağlı ev aletleri, dünya genelindeki tüm tüketicilerimiz için yeni fırsatlar sunuyor. Hareket halindeyken akıllı telefondan çamaşır makinelerini çalıştırmak veya bireysel enerji tasarrufu ipuçlarına erişmek günlük yaşamlarımızı zenginleştirebilecek özellikler. Üreticiler, bu yeni hizmetleri sunabilmek için müşterilerinden aldığı bilgilerden yararlanıyor. Bu nedenle ağa bağlı ev aletlerinin başarısı, kendini ispat etmiş teknolojilerin yanı sıra bu verilerin sorumlulukla ele alınmasına da büyük ölçüde bağlı. BSH, kullanıcı dostu, veri gizliliğine uyumlu ve güvenli çözümler geliştirmek için tüketicileriyle bilgi alışverişinde bulunarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kalite

Tüketicilerimizin memnuniyeti ve coşkusu, yaptığımız işlerin merkezinde yer alır. Markalarımız altında üretilen ürün ve hizmetlerin algılanan kalitesi, tüketicilerimiz açısından ikna edici olmalıdır. Her çalışan, BSH kalite yönetim sisteminin verimli bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunur ve bu sorumluluğu kendisine verilen görevler çerçevesinde korur. Bununla birlikte BSH'de yönetim, satış, müşteri hizmetleri, tedarik zinciri ve süreçler konusunda daima en iyi kaliteyi sunmayı da hedefleriz.

Dolayısıyla BSH Kurumsal İlkeleri, kalite politikası ilkelerini içerir. Bunlar, amacımıza ulaşmak için temel eylem alanlarını belirtir.

Kalite ilkelerimiz:

  • Kalite, tüketicilerin beklentilerini anlamak, bu beklentileri karşılamak ve daha da iyisi bunları aşmaktır.
  • Tüketiciler, kalite standartlarının ne oranda yerine getirildiğini belirler. Bu algılanan kalitede sürekli iyileşme, kalite yönetim sistemimizin temelini oluşturur.
  • Yetkili müdürden stajyere, her çalışan, kalite için uğraş vermeyi ve kalitenin iyileştirilmesini sağlamayı zorunlu bir görev olarak ele alır.
  • BSH politikalarımız, düzenlemelerimiz ve süreçlerimiz uluslararası standartlara, tüketici gereksinimlerine, bilgi birikimimize ve deneyimlerimize dayanır. Bu bilgi birikimi, bununla birlikte gelen uyum çalışmaları ve sürekli geliştirme faaliyetleri, kalite anlayışımızın temelini oluşturur.
  • Tüm süreçlerimizde kalite, işi iyi yapmak anlamına gelir. Ürünler ve süreçler için en baştan kalite sağlanmalıdır. Bu bağlamda koruyucu kalite, güvence yöntem ve araçlarını sürekli olarak uyguluyoruz.
  • Ölçülebilirlik ve şeffaflık unsurlarına dayanan kalite. Kaliteyi görünür kılmak istiyoruz. Bunu, uygun kalite kriterleri ile ürün ve süreçler için kilit göstergeleri seçerek ve sürekli gelişimi sağlamaya odaklanmış kalite raporlaması ile başarıyoruz.
  • Düzgün ve kalıcı olarak giderilen hatalar, sürdürülebilir iyileştirmeler sağlar. Sistematik problem çözme yardımı ile hatalardan çok şey öğreniyoruz. Bu bilgi birikimini de benzer kullanım durumlarında uygulayarak BSH'nin performansını arttırıyoruz.
  • Sürekli iyileştirme sürecimizde tüm süreçler için potansiyel riskleri belirlemek ve değerlendirmek için geleceğe de bakıyoruz ve bu temelde iyileştirmeler yapıyoruz.
  • Tedarikçilerimiz, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu nedenle bizim de yaptığımız gibi onlardan da aynı yüksek kalite standartlarını bekliyoruz.
  • BSH Kılavuz İlkeleri’ne uygun olarak amacımız, güvenilirlik ve kalite konusunda bir referans olmaktır.

Tedarik Zincirinde Sorumluluk .

Sorumluluğumuz: Tüm değer zinciri boyunca ekolojik ve sosyal açıdan sağlıklı davranmak. Bunu yaparken amacımız, tedarikçilerimizin çalışma koşulları, insan hakları, iş güvenliği ve çevre koruma açısından asgari standartları korumaya öncelik vermesini sağlamaktır. İş ortaklarımızla iletişim kurma ilkeleri, BSH Tedarikçi Davranış Kuralları'nda net ve şeffaf bir şekilde belirlenmiştir.

Bu nedenle tedarikçilerimiz, harici sertifikalandırma sonrasında bir sosyal denetimi başarı ile tamamladıklarını kanıtlamak zorundadır. Küresel Tedarik Zinciri'ndeki uzman bir ekip, bu çerçeve gerekliliklerine uyumluluğu izler ve ayrıca her yıl denetleme yapar. Bu nedenle denetimde yetersiz veya başarısız olunması, yenilenen bir istişareye ve hatta bir iş ilişkisinin sona erdirilmesine neden olabilir.

Medya kartı Bizimle iletişime geçin Başa dönüş