Uyumluluk Başlığı

Uyumluluk ve Taahhütler

Sorumluluk Bilinci ile Büyüme

Kim büyümek istemez? Bu, BSH gibi bir şirket için olduğu kadar insan olarak bizim için de geçerli. Bunun nedeni ise büyümenin genişleme, deneyim kazanma, ilerleme, engellerin üstesinden gelme ve nihai olarak hedeflere ulaşma anlamına gelmesinden kaynaklanıyor.

Beraber ve Birinin Sayesinde Büyüme

Ne pahasına olursa olsun büyüme mi? BSH'de asla. Bizim için büyüme sadece amaçlara ulaşmak değil, aynı zamanda çalışanlarımıza ve çevremize dikkat etmektir. Satış gelirimizi 2025 yılına kadar 20 milyar Euro’ya çıkarmak ve bu süreçte ekolojik ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için kendimize iddialı bir hedef belirledik. BSH Kurumsal İlkelerine sıkı sıkıya bağlı değerlerimiz ve açık bir şekilde tanımlanmış yönetim riski uyum modelimiz, bize bu konuda net bir rehberlik sağlıyor. Yöneticilerimiz, bunu çalışanlarımızla birlikte uygulamaya koymada rol model olarak hareket ediyor.

Entegre Yönetim Riski Uyum Modeli

Başarımız uzun vadeli bir odak noktasına sahip ve Kurumsal İlkelerimiz her zaman her yerde geçerlidir. Bu nedenle, tüm paydaşlarımızla temas halinde, güvenilir, adil ve dürüst olarak hareket ederiz ve bunu her zaman açıkça tanımlanmış yapılar, sorumluluklar ve talimatlara uygun şekilde gerçekleştiririz. Bu, aynı zamanda taahhütlerimizi yerine getirmeyi, sadece gerçekten sunabileceklerimiz konusunda taahhütte bulunmayı ve şirketin tüm alanlarında ve süreçlerinde yasalara ve yasal hükümlere uygun hareket etmeyi de içerir.

Entegre yönetim riski uyum modelimiz, ticari faaliyetlerimizdeki potansiyel riskleri zamanında tanımlamak ve değişen gereksinimleri işletme yönetimine uyarlamak amacıyla önlemler almak için temel oluşturur.

Şirketimizin Temel İlkesi: Uyumluluk

Doğru şeyi yasalara ve yasal hükümlere uygun olarak yapmak, spontan bir karar değildir; güvenilir, açıkça tanımlanmış yapılar ve kurallar gerektirir. Herkesin menfaati için kararları yöneten yapılar ile saygılı ve hedefe yönelik bir işbirliği yaratır.

Her Zaman Uyum İçinde

Uyumluluk, BSH Kurumsal İlkeleri’ndeki değerlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca, 2008 yılında başlatılan uyum yönetim sistemi, tüm çalışanları her zaman yasa ve yasal hükümlere uygun hareket etmeleri konusunda destekler. Dolayısıyla bu, kurum kültürünün temelini oluşturur: Hem çalışanlarımızla hem de iş ortaklarımızla ve de tüketicilerle olan ilişkilerimizde güvenilirlik, adalet ve dürüstlük. Aynı zamanda bu kuralları, 2006 yılında İş Davranışı Kılavuzumuza dahil ettik ve tüm çalışanlarımız için bağlayıcı hale getirdik.

Dr Karl Sidhu

Herkes için bir avukat. Avukat Dr. Karl Sidhu, LL.M (Münih), dünya genelindeki tüm BSH çalışanlarımız için hukuk müşavirimizdir. İş ortakları gibi üçüncü partiler de BSH Grubu bünyesindeki bir şirketle ilgili olarak yolsuzluk veya benzer ciddi ihlaller gibi yasa dışı uygulamaların olduğundan şüpheleniyorsa avukatımıza başvurabilirler. Bağımsız bir hukuk müşaviri olarak hukuk müşavirimiz, yapılan tüm başvuruları kabul eder ve bu durumları bildiren kişilerin gizliliğini korur.

RA Dr Karl Sidhu, LL.M.

(Kanzlei ROXIN Rechtsanwälte LLP)

Tel: + 49 (0) 89 244438600

e-Posta: sidhu@roxin.de

Web sitesi: www.roxin.com

www.roxin-alliance.org

Değerlerin Korunması ve İş Davranışı Kılavuzumuz.

Değerli gördüğümüz şeyleri kişisel eşyalarınız, mülkleriniz veya dostluklarınız gibi koruyoruz. Bununla birlikte, bu davranışı sadece kişisel bir düzeyde sergilemiyoruz, BSH'de de bizim için önemli olanı korumak istiyoruz.

Doğru Kararlarla Güvenin Kazanılması

Uyumluluğun yanı sıra İş Davranışı Kılavuzu, şirketimizin vazgeçilmez bir rehberidir. Değerler konusundaki anlayışımızın önemli bir unsurudur ve tüm iş süreçleri ve kararlarının temelini oluşturur. Tüketiciler, çalışanlar ve iş ortakları arasında şirketimize ve markalarımıza olan güveni güçlendirmek için bu tür araçları kullanabileceğimiz konusunda kanaat getirdik.

Yöneticilerimize, özellikle İş Davranışı Kılavuzu'nun tüm değer zinciri boyunca BSH'nin kurum kültürünün sağlam bir parçası haline gelmesini sağlamak için çağrıda bulunulmaktadır: Rol model olarak dünya çapında tüm çalışanların yasalara uygun şekilde ve BSH İş Davranışı Kılavuzu ile uyumlu olarak hareket etmelerine yardımcı olmaktadırlar. Bu kılavuz, müşterilerle ve iş ortaklarıyla sorumluluk sahibi bir şekilde iletişim kurulmasını düzenler, rekabet ve antitröst yasası veya yolsuzlukla mücadele konularında rehberlik sağlar ve çıkar çatışmalarını önler.

İş Davranışı Kılavuzumuz ile ilgili daha fazla bilgi:

Tüm Alanlarda Adalet ve Davranış Kuralları

Tüm insanlara ve çevremize karşı saygılı, dikkatli ve adil bir tutum ancak bütün taraflar uyum içinde çalıştığında ve aynı hedefleri takip ettiğinde mümkündür. Bu nedenle her bireyin davranışı belirleyici bir faktördür. BSH'de bunun temeli, "Avrupa Yerli Ekipman Üreticileri Komitesi" ve "BSH Tedarikçi Davranış Kuralları" tarafından başlatılan "CECED Davranış Kuralları"dır.

Zorlu Tedarik Zinciri Görevi

BSH bir premium tedarikçi olarak sadece birinci sınıf kaliteli ve yenilikçi ürünler sağlamaya çalışmakla kalmıyor aynı zamanda ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan doğru ticari uygulamaları da deniyor. Dolayısıyla, yalnızca kendimizden değil tedarikçilerimizden de çevre koruma, insan hakları, iş güvenliği ve sağlığı konularında sorumlu ve adil bir şekilde davranmalarını istiyoruz. Neticede müşterilerimiz, tüm değer zinciri boyunca ürünlerimizin bu ilkeler temelinde üretilmesini beklemelidir ve bekleyebilir.

İlkelerimiz:

  • Yerel olarak yürürlükte olan yasalara ve yasal hükümlere uyulması
  • Zorla çalıştırma ve çocuk çalışan yasağına uyulması
  • Ayrımcılıkla mücadele
  • Çalışma saatlerinin sınırlanması
  • Adil ücretlendirme
  • İş güvenliği ve sağlığı
  • Toplanma özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı
  • Çevre bilinci

Doğru Şekilde Davranmaya Adanmışlık

BSH, 2005 yılında "CECED Davranış Kuralları"nın hazırlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu, ekolojik ve sosyal sorumluluk ilkelerini ve zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanmasından ayrımcılıkla mücadele ve adil ödeme unsuru gereği çalışma saatlerinin kısıtlanmasına, iş güvenliği, sağlık, toplu sözleşme hakkı ve çevre bilincine kadar tüm önemli talimatları içeren Avrupa Yerli Ekipman Üreticileri Komitesi Davranış Kuralları'dır. Bunlar, 2007 yılından bu yana tedarikçilerimiz için "BSH Tedarikçi Davranış Kuralları"nda sözleşme altına alınmış ilkelerdir.

CECED Davranış Kuralları ile ilgili daha fazla bilgi

BSH – BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Üyesi.

Küreselleşme pek çok fayda ile birlikte zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu zorluklarla mücadele etmek ve küreselleşmenin faydalarını tüm insanlara sunabilmek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni başlattı. Bu sözleşme, küreselleşme konusunda sorumlu davranmak ve insanlar fayda sunacak şekilde hareket etmek isteyen kurumlar için hazırlandı. Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, BSH'nin 2004 yılından bu yana yaptığı eylemleri yönlendiren on davranış ilkesini içeriyor: Bunların odak noktası çalışan hakları, insan hakları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele gibi konulardır.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ilgili daha fazla bilgi için

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

www.unglobalcompact.org

Medya kartı Bizimle iletişime geçin Başa dönüş