Sluiten Veiligheidsinstructies voor gastoestellen. Klik hier.
Header Waarom BSH

Waarom BSH?

Kijken naar de toekomst – met een sterk team.

Maak het leven eenvoudiger met huishoudtoestellen en oplossingen die de alledaagse taken en drukte verlichten, toestellen uitgerust met toptechnologie. Als deze toestellen ook nog eens milieuvriendelijk en energie-efficiënt zijn, staat niets nog in de weg van een verbeterde levenskwaliteit.

Uitzonderlijke mensen werken samen in een sterk mondiaal netwerk bij BSH om dit te realiseren. Onze werknemers zijn bijzonder toegewijd, professioneel en werken samen met collega's uit de hele wereld. Ze blijven zich constant ontwikkelen door van elkaar te leren en zijn goed vertrouwd met de consumenten, met onze producten en met de sector.

Innovatieve huishoudtoestellen en oplossingen. Uitstekende merken.Zo verbeteren we wereldwijd de kwaliteit van het leven.

Bijdragen aan het aanzienlijk verbeteren van de levenskwaliteit en daarmee de eerste keuze van de klanten worden, is ons permanente doel. We zijn trots op onze moderne huishoudtoestellen en op alle 14 van onze sterke merken – maar om bij de koplopers te horen is nog meer nodig.

En "nog meer" bereiken is een uitdaging die we graag aangaan. Elke dag. Wij geven vorm aan de digitale toekomst van geconnecteerd leven, met innovaties die inspelen op de dagelijkse behoeften. Onze aandacht richt zich geheel op de noden van onze verbruikers, en we proberen die constant beter in kaart te brengen. Wij combineren onze technische expertise met nieuwe mogelijkheden voor verbeterd gebruikscomfort, en ontwikkelen producten die mensen aanspreken omdat ze ons dagelijks leven verrijken. We willen er namelijk zeker van zijn dat onze merken bij de beste op de markt van de huishoudtoestellen blijven horen en klaar zijn voor de toekomstige uitdagingen van de digitale revolutie.

Maar voor ons gaat het ook over de mensen achter BSH. We erkennen dat we onze doelen alleen kunnen bereiken door samen te werken. Daarom moedigen we de specifieke vaardigheden en talenten van elk van onze werknemers aan en verzekeren we een flexibele, open werkomgeving gebaseerd op vertrouwen.

Samen nieuwe paden verkennen.

Vormgeven aan digitale verandering op een verantwoordelijke manier, en ontwikkelen van perfect op maat van de klant gemaakte producten en oplossingen – het is een doorgaand proces dat elke individuele werknemer bij BSH helpt verwezenlijken.

Gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers zijn kritische succesfactoren voor ons. We gebruiken doelgerichte maatregelen die toelaten uw vaardigheden optimaal te ontplooien en aan te wenden. Zo zorgen we ervoor dat de geschikte personen op de juiste plek terechtkomen.

We willen in de eerste plaats open posities invullen met mensen binnenin het bedrijf, daarom vinden we het belangrijk om u de beste ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. Ons talentenprogramma en onze opvolgingsplanning helpen ons bij het strategisch identificeren, promoveren en netwerken van geselecteerde werknemers en bij het samenstellen van onze (junior) managementstaf.

We ondersteunen permanente vorming voor alle onze werknemers wereldwijd zodat we zijn uitgerust voor de strategische uitdagingen van de toekomst. We doen dit via de BSH-Academie met kwalificerende vorming en programma's op maat van specifieke doelgroepen. De inhoud van de opleidingen sluit aan bij de strategie en het specifieke competentiemodel van BSH. We volgen de digitale revolutie met moderne, digitale leervormen en platformen.

Van Zweden tot Zuid-Afrika, van China tot de Verenigde Staten: BSH is vertegenwoordigd in zo'n 50 landen over de hele wereld. We ondersteunen het wereldwijd uitwisselen van kennis tussen onze werknemers strategisch door internationale steunprogramma's en een netwerk dat heel BSH verbindt.

Als u meer wil te weten komen over de boeiende uitdagingen die BSH u over de hele wereld biedt, gooi dan een blik op onze wereldkaart .

Onze werknemers dragen aanzienlijk bij. We weten dat en stellen dat op prijs. Daarom bieden we onze werknemers een aantrekkelijk loonpakket met toegevoegde voordelen die verder gaan dan de legale of collectieve arbeidsregelingen.

Ons beleid rond werkvergoeding en voordelen zorgt voor een transparante en competitieve verloning.

Verschillende mensen en culturen uit alle delen van de wereld – dat is wat ons bedrijf niet alleen divers maakt maar ook uniek. Hand in hand daarmee, gaat wat een bedrijf voor iedereen een succes maakt: open dialoog op elk moment, wederzijds respect, eerlijkheid in de omgang met anderen, en een beleidscultuur die prestaties aanmoedigt omdat ze op partnerschap is gebaseerd.

Diversiteit

We spreken niet alleen over diversiteit – we beleven haar ook. Voor ons betekent dit het waarderen van onze werknemers in hun verschillen en gelijkenissen. Het onderwerp diversiteit is daarom al jaren stevig verankerd als een belangrijk element in de strategie van het bedrijf, met de nadruk op aspecten als internationaliteit, gender en leeftijd.

We zijn ervan overtuigd dat de verscheidenheid in ervaringen, perspectieven en vaardigheden van onze werknemers een positieve impact heeft op het succes van ons bedrijf en op eenzelfde manier de diversiteit van onze klanten en hun wensen weerspiegelt. Daarom stimuleren we in het bijzonder interdisciplinaire samenwerking in internationale teams om tot innovatieve ideeën te komen en oplossingen op maat.

Individuele ondersteuningsprogramma's voor vrouwen

Wij promoten en ondersteunen vrouwen. Rond de 30 percent van onze werknemers zijn vrouwen. We moedigen onze werkneemsters actief aan om hun potentieel volledig waar te maken.

Promotie in overeenstemming met de leeftijd

We nemen de uitdaging van demografische verandering graag aan, onder het motto: "Vormgeven aan de toekomst". We hebben veel waardering voor de vele jaren ervaring en goed ontwikkelde vaardigheden van onze oudere werknemers en willen op lange termijn voordeel halen uit hun prestatievermogen. We hebben diverse maatregelen voorzien speciaal voor onze oudere werknemers, zoals individuele steunmaatregelen of ergonomische werkplaatsen. Daarom doen we ook alles om de werkomgeving voor iedereen zo gezond mogelijk te houden.

We zijn ervan overtuigd dat mensen die hun beroeps en privéleven flexibel kunnen combineren evenwichtiger en tevredener zijn. Daarom zien we het ook als onze rol ervoor te zorgen dat onze werknemers dat evenwicht kunnen bereiken. Dat houdt ook in dat ze de mogelijkheid moeten hebben voor een deel van thuis uit te werken als ze dat wensen, of dat er bijvoorbeeld tijd wordt vrijgemaakt voor training en opleiding.

Gezondheidsmanagement

Gezondheid is het belangrijkste goed. Daarom hebben we uniforme standaarden vastgelegd voor onze productieruimten om een gezonde, ergonomische en ook veilige werkplaats te verzekeren. Daarnaast maken maken ook medische checkups en fitnessprogramma's integraal deel uit van ons gezondheidsbeleid.

De digitale revolutie houdt belangrijke uitdagingen in voor onze sector, met een impact op de gehele waardeketen. We zijn klaar en bereid om alles te doen om mee te gaan in deze verandering, meer nog, we willen bij de koplopers zijn bij het tot stand brengen ervan. Met onze geconnecteerde producten en diensten, zorgen we voor een uitstekende gebruikservaring gedurende de hele levenscyclus van het toestel. We hebben altijd onze klanten voor ogen in onze gebruikservaringlaboratoria, we ontwikkelen innovatieve producten die precies zijn afgestemd op de huidige noden van consumenten en die voldoen aan de hoogste standaarden op het vlak van design en technologie. Onze huishoudtoestellen met geïntegreerde Home Connect zijn daar een mooi voorbeeld van.

Bij BSH steunen we op een interdisciplinaire aanpak in internationale teams en gebruiken we flexibele werkmethodes om onze innovatieve ontwikkelingen te implementeren. Daarvoor worden speciale werkplaatsen gecreëerd in projectcentra waar alle betrokken disciplines worden gebundeld om collectief aan een concrete oplossing te werken, bijvoorbeeld voor koeltechniek. (Link naar persbericht)

Innovatief werken bij BSH wordt ook ondersteund door workshop-events, zoals de BSH Hackathon (link naar persbericht), waarmee de uitwisseling van kennis tussen ontwikkelaars en gebruikservaringdeskundigen wordt bevorderd.

BSH betekent merkverscheidenheid – voor klanten met de meest uiteenlopende wensen voor huishoudtoestellen. Dit verschaft ons een rijk gestoffeerde kennis van markt en gebruikers. Het belangrijkste voordeel voor onze werknemers is dat ze in de loop van hun carrière bij BSH, de mogelijkheid hebben om van afdeling te veranderen, of verschillende merkwerelden te ontdekken. Zo kunnen ze hun kennis uitbreiden en gebruikmaken van nieuwe ontwikkelingskansen.

Topwerkgever 2017

Iedereen haalt graag een award. We zijn daar niet verschillend in. En nog aangenamer is het om - voor de vierde keer op rij - de internationaal begeerde "Top Employer Europe" prijs (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje, Turkije) te ontvangen van het onafhankelijke Top Employers Institute. We werden ook bekroond als "Top Employer Asia Pacific" (Australië, China, India, Nieuw-Zeeland, Singapore, Thailand) en als "Top Employer USA".

Susanne Trojer
“De gelegenheid om drie jaar in de VS te wonen en te werken – en je dan net zo welkom te voelen als voordien, eens terug op het hoofdkantoor in München.”

Highlights bij BSH - Susanne Trojer.

Boeiende uitdagingen – wereldwijd.

Wij moedigen interesse en individueel initiatief aan bij BSH. We bieden uitstekende loopbaanperspectieven voor onze werknemers die verandering zoeken en hun know-how in het buitenland willen gebruiken of daar willen uitbreiden. Dit geldt ook voor zij die voor ons in het buitenland willen werken in het kader van een tijdelijke transfer. Wij zorgen voor onze werknemers die naar het buitenland verhuizen (expats) en hun gezinnen.

We ondersteunen ook partners van expats die mee verhuizen naar het buitenland door diensten aan te bieden zoals hulp bij het zoeken naar werk, professionele ontwikkeling of sociale integratie – afhankelijk van het wettelijke kader in het land waar de werknemer wordt aangesteld of van persoonlijke voorkeuren.

Ook u krijgt een gelegenheid om samen met ons nieuwe markten te ontwikkelen, bijvoorbeeld, in India, Taiwan of Kazachstan.

Top Employer.

We horen bij de top in talentstrategie, training en ontplooiing evenals in carrière & opvolgingsplanning.

Iedereen haalt graag een award. We zijn daar niet verschillend in. En nog aangenamer is het, om voor de vierde keer op rij, de internationaal begeerde "Top Employer Europe" prijs (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje, Turkije) van het onafhankelijke Top Employers Instituut te ontvangen. We werden ook bekroond als "Top Employer Asia Pacific" (Australië, China, India, Nieuw-Zeeland, Singapore, Thailand) en als "Top Employer USA".

Volgens de laatste BSH-werknemersenquête, die naar internationale standaarden is opgesteld en om de twee jaar wordt gehouden, zou 90% van onze werknemers BSH aanbevelen bij vrienden als een aantrekkelijke werkgever. Dat maakt ons bijzonder trots!

Media Contacteer ons Terug naar boven