Close Pomembno varnostno obvestilo v povezavi s priključki plinskih kuhalnih aparatov.
BSH

Milanka – Kontroling

Moja želja je nadaljevati poslovno pot in razvoj v tem oddelku ali pa oddelku, ki zagotavlja dovolj fleksibilnosti za osebni razvoj in izražanje posameznikovih idej, predvsem pa ostati v podjetju BSH, ki zaradi svoje velikosti prinaša nove izzive dan za dnem.

Program pripravništva daje diplomantom ‒ kot sem tudi sama ‒ možnost celovitega vpogleda in hkrati bolj poglobljenega razumevanja delovanja podjetja. To pomeni kroženje po različnih oddelkih in s tem pridobivanje celotne slike podjetja BSH kot tudi koncerna. Na konkretnem primeru se učiš delovanja podjetja in na splošno stvari, ki so bistvenega pomena za začetnika.

V spominu mi je najbolj ostalo obdobje, ki sem ga preživela v Ljubljani, kjer ima podjetje BSH oddelke prodaje, marketinga in servisa. S pomočjo teh oddelkov sem imela možnost spoznati drugo plat poslovnega procesa in ga združiti v celotno sliko. V tovarni gre namreč za proces z dobavitelji, oskrbno tovarne z ustreznimi materiali za naše aparate in le posredni stik z dogajanjem na trgu. Tukaj imaš opravka z dobavitelji, ki se prilagajajo našim zahtevam oz. željam, medtem ko se oddelki marketinga in servisa prilagajajo potrebam strank. Z različnimi oglaševanji in akcijami želijo približati aparat različnim strankam.

V središču mojega pripravništva je oddelek kontrolinga. Med kroženjem znotraj podjetja BSH sem se veliko naučila o različnih vidikih kontrolinga in o medoddelčnih procesih. Vsak moj dan je drugačen in prinaša nove priložnosti, izzive, s tem pa tudi naloge in zadolžitve. Podjetje BSH se stalno prilagaja trgu, na eni strani so želje oz. potrebe strank, na drugi strani pa konkurenčno okolje. To s seboj prinaša velike izzive, hkrati pa tudi možnost izpopolnjevanja podjetja. Tukaj ni prostora za monotonost in pasivnost, pač pa ravno nasprotno.

Moja zgodba v BSH se začne s študentskim delom v oddelku organizacije in procesov, kjer sem spoznala organizacijo ter predpise v podjetju in koncernu. S študentskim delom sem nato nadaljevala v kontrolingu, kjer sem trenutno tudi pripravnica. Veseli me, da sem pripravnica, in si štejem to kot prednost, saj sem le tako lahko spoznala vse oddelke in dobila širšo sliko delovanja podjetja. Moja želja je nadaljevati poslovno pot in razvoj v tem oddelku ali pa oddelku, ki zagotavlja dovolj fleksibilnosti za osebni razvoj in izražanje posameznikovih idej, predvsem pa ostati v podjetju BSH, ki zaradi svoje velikosti prinaša nove izzive dan za dnem.

Media cart Kontaktirajte nas Na vrh strani