Podstawowe informacje prawne

Podstawowe informacje prawne

W Polsce BSH działa poprzez spółkę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Polska

Reprezentowana przez Zarząd
Konrad Pokutycki
Oliver Giersberg
Krzysztof Nagodziński

Kontakt
Numer telefonu +48 (22) 5727602

Informacje o spółce
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000023973
REGON 012604823
NIP 524-010-46-41
Numer BDO: 000006798

Copyright
Copyright 2018 BSH Hausgeräte GmbH, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tekst, ilustracje, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na tej stronie stanowią przedmiot ochrony na podstawie prawa autorskiego i innych przepisów.
Nie dopuszcza się kopiowania, rozpowszechniania, modyfikacji ani udostępniania osobom trzecim zawartości tych stron internetowych w celach komercyjnych. Niektóre ilustracje na stronie internetowej podlegają prawom autorskim osób trzecich.

Znaki towarowe
O ile nie określono inaczej, wszelkie znaki towarowe na tej stronie są chronione prawami własności przemysłowej. Dotyczy to w szczególności marek BSH, wizytówek firmowych, logotypów firmowych i emblematów.
BSH jest licencjobiorcą spółki Robert Bosch GmbH w odniesieniu do marki Bosch oraz spółki Siemens AG w odniesieniu do marki Siemens.

Media Kontakt Powrót do góry