Impressum

Oświadczenie o ochronie danych

O nas i o naszej stronie internetowej

Operatorem tej strony internetowej jest spółka BSH Hausgeräte GmbH z siedzibą pod adresem Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Monachium. Aby skontaktować się ze spółką, należy skorzystać z danych podanych na stronie: https://www.bsh-group.com/pl/impressum .

Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego zapytania oraz ewentualnych dalszych pytań. Mamy prawo do przetwarzania danych w tym kontekście (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679). Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu obsługi Twojego zapytania.

Nasze zasady przewodnie

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich informacji. W związku z tym Twoje dane są przetwarzane starannie i w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, by chronić nasze strony internetowe przed ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych. Nasi partnerzy, którzy wspierają nas w świadczeniu usług za pomocą niniejszej strony internetowej, także muszą stosować te środki.

Jakie informacje standardowo rejestrujemy

Możesz korzystać ze wszystkich części naszej strony internetowej, które nie są chronione przed dostępem, bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Standardowo rejestrujemy każdy przypadek skorzystania z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy usuwać jej wady i wyjaśniać przypadki naruszenia bezpieczeństwa. Więcej informacji o rejestrowanych przez nas danych znajdziesz w punkcie zatytułowanym „Jak przetwarzamy Twoje dane”.

Które z Twoich danych możemy przetwarzać

Szanujemy Twoją prywatność. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane wyłącznie wtedy, kiedy mamy na to pozwolenie. Na naszych stronach internetowych możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych. W pozostałych wypadkach przetwarzamy Twoje dane, ponieważ mamy do tego prawo na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli np. złożysz zamówienie za pomocą naszej strony internetowej, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane w celu jego zrealizowania. To samo dotyczy sytuacji, gdy korzystasz z innych usług oferowanych na naszej stronie internetowej, które wymagają przetwarzania Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane, jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie. Przykładem mogą być dane dziennika, które zbieramy w celu zapewnienia m.in., że nasza strona internetowa działa bez błędów. Niezależnie od sytuacji w odpowiednich wypadkach powiadomimy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Twoje interesy są zawsze brane pod uwagę w związku z przetwarzaniem danych. Jeśli będziesz mieć powód do złożenia skargi, informacje o przysługujących Ci prawach w zakresie przetwarzania Twoich danych znajdziesz w końcowej części niniejszych informacji o ochronie danych.

W kolejnym punkcie opisano podstawy, w oparciu o które przetwarzamy dane. W tym punkcie znajdziesz też szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Twoje dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie internetowej (tj. informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
Użytkownicy poniżej 16. roku życia powinni przekazywać nam dane osobowe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych mogą określać różne limity wiekowe w tej kwestii.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych na tych stronach internetowych ani na ich zgodność z przepisami o ochronie danych. Dlatego też ważne jest, aby zapoznać się z informacjami o ochronie danych podanymi na tych stronach.

Jak przetwarzamy Twoje dane (pliki dziennika, pliki cookie, monitoring itp.)

Dane zapisywane w plikach dziennika

Z przyczyn technicznych za każdym razem, gdy Twoja przeglądarka otwiera naszą stronę internetową, automatycznie przesyła ona informacje na nasz serwer sieciowy (dane dziennika). Niektóre z tych danych przechowujemy w plikach dziennika. Należą do nich:

 • data dostępu,
 • godzina dostępu,
 • adres URL strony internetowej, z której nastąpi przekierowanie,
 • pliki, które zostały otwarte,
 • ilość przesłanych danych,
 • rodzaj i wersja przeglądarki,
 • system operacyjny,
 • adres IP (w formie zanonimizowanej).

Dane dziennika nie zawierają danych osobowych. Co do zasady, dane dziennika analizujemy wyłącznie w celu usunięcia błędów w działaniu naszej strony internetowej lub w celu wyjaśnienia incydentów w zakresie bezpieczeństwa. Dane dziennika przechowujemy przez czas nieokreślony.

Niekiedy konieczne jest zbieranie przez nas dodatkowych informacji osobistych, a także rejestrowanie danych w celu usuwania usterek lub przechowywania dowodów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Mamy prawo do przetwarzania danych dziennika w tym kontekście (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te są usuwane po usunięciu błędu lub wyjaśnieniu incydentu z zakresu bezpieczeństwa lub jeśli cel ich przetwarzania stał się nieaktualny z innych względów. W razie wystąpienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa przekażemy dane dziennika (w zakresie dozwolonym w myśl obowiązujących przepisów i ustalanym osobno w każdym wypadku) organom prowadzącym postepowanie.

Rejestrowanie się na naszej stronie internetowej w celu uzyskania dostępu do Firmowego Ekstranetu Projektowego

Na naszej stronie internetowej możesz zarejestrować się jako użytkownik, by uzyskać dostęp do Firmowego Ekstranetu Projektowego. W ramach procesu rejestracji zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Dane wymagane:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mailowy.

Dane opcjonalne:

 • nazwa firmy,
 • miasto,
 • kraj,
 • osoba do kontaktu w BSH.

W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) 2016/679). Możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę. Dane zarejestrowanych użytkowników przechowujemy do czasu aż usuną oni swoje konto. Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą w każdej chwili usunąć swoje konto – za pomocą tego konta. Konto użytkownika pozwala użytkownikom w każdej chwili zmieniać i usuwać określone informacje, które przekazali oni w chwili rejestracji.

Na Twoją prośbę przekażemy Ci informacje o Twoich danych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Niezwłocznie poprawimy też wszelkie niedokładne informacje oraz usuniemy wskazane przez Ciebie informacje – pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest zabronione w myśl przepisów nakazujących nam ich przechowywanie przez określony czas. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszych informacji o ochronie danych.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przechowujemy na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki te są odsyłane do nas za każdym razem, gdy ponownie wchodzisz na naszą stronę internetową. Pozawala nam to rozpoznać Cię i np. ułatwić Ci poruszanie się po naszej stronie internetowej dzięki informacjom zawartym w tych plikach.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów komputerowych na dane urządzenie. Mogą one być odczytywane wyłączenie przez serwer sieciowy, z którego pochodzą.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępniamy osobom trzecim informacji zapisanych w plikach cookie.

Naszą stronę internetową można również przeglądać bez plików cookie. Przeglądarki internetowe często są skonfigurowane tak, by akceptować pliki cookie. Aby uniemożliwić swojej przeglądarce korzystanie z plików cookie, możesz wyłączyć tę funkcję w jej ustawieniach. Informacje o tym, jak wyłączyć obsługę plików cookie, znajdziesz dzięki funkcji pomocy w Twojej przeglądarce. Uwaga: wyłącznie/usunięcie plików cookie może skutkować tym, że niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać w oczekiwany sposób. Pliki cookie mogą być konieczne do działania określonych poniżej funkcji naszej strony internetowej. Dodatkowo wyłącznie/ usunięcie plików cookie dotyczy wyłączenie przeglądarki, w której dokonano tej czynności. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączania/usunięcia plików cookie.

Nieodnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:

 • pliki cookie, w których zapisane są preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwarki lub język),
 • pliki cookie, w których zapisane są informacje zapewniające płynne odtwarzanie treści audio i wideo,
 • pliki cookie, w których tymczasowo zapisane są określone informacje dotyczące użytkownika (np. zawartość koszyka zakupów albo formularza internetowego).

Odnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:

 • pliki cookie służące do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników.

Mamy prawo do przetwarzania danych w tym kontekście (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te przechowujemy do czasu, aż dany plik cookie straci ważność albo zostanie przez Ciebie usunięty.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania plików cookie opisane są w odpowiednich punktach niniejszych informacji o ochronie danych.

Sieciowe narzędzia analityczne korzystające z pseudonimizowanych profili użytkowników

Na naszej stronie korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych do różnych celów. Informacje o sieciowych narzędziach analitycznych, z których korzystamy, znajdziesz poniżej. Obejmują one opis przetwarzania danych w ramach tych narzędzi, cel ich przetwarzania oraz informacje o tym, jak uniemożliwić tym narzędziom zbieranie i przetwarzanie Twoich danych. Uwaga: zablokowanie plików cookie zapobiega zbieraniu i przetwarzaniu Twoich danych przez sieciowe narzędzia analityczne jedynie w ograniczonym zakresie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w punkcie poświęconym plikom cookie.

Sieciowe narzędzie analityczne: Adobe Analytics (Omniture)

Do celów działań marketingowych i badania rynku, jak również by dopasować naszą stronę internetową (oraz potencjalnie newslettera) do oczekiwań klientów, korzystamy z analitycznych plików cookie i/lub JavaScript, by zbierać i przetwarzać dane o sposobie, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej oraz odnośników, w które klikasz w newsletterze (jeśli newsletter zawiera odnośniki). Twój profil dotyczący korzystania z naszej strony internetowej tworzony jest na podstawie danych użytkowania; odbywa się to w oparciu o pseudonimizację danych z wykorzystaniem identyfikatora w formie pliku cookie. Także Twój adres IP nie jest rejestrowany albo jest anonimizowany niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.

Zbierając dane o korzystaniu z naszej strony internetowej i tworząc profile w tym zakresie, korzystamy z usługi Adobe Analytics świadczonej przez spółkę Adobe Systems Software Ireland Ltd.z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane na serwery firmy Adobe, a następnie analizowane i przesyłane do nas w formie danych zagregowanych. Dane te umożliwiają nam określenie ogólnych tendencji w zakresie korzystania z naszej strony internetowej.
Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). Mamy prawo do przetwarzania danych w tym kontekście (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 37 miesięcy od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby uniemożliwić zbieranie danych o swoim korzystaniu z naszej strony internetowej, należy skorzystać z odpowiedniej strony firmy Adobe. Informacje o sposobie działania plików cookie narzędzia Adobe Analytics oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .

Sieciowe narzędzie analityczne: Mouseflow

Aby móc prawidłowo zaprojektować naszą stronę internetową, możemy zbierać dane użytkowania dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie, wykorzystując w tym celu analityczne pliki cookie i inne technologie. W ramach tych działań rejestrujemy ruchy myszką i kliknięcia losowo wybranych użytkowników naszej strony internetowej. Jeśli będziesz jedną z tych osób, Twój adres IP zostanie oczywiście zanonimizowany. Informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej będą losowo analizowane, tak abyśmy mogli wprowadzić odpowiednie usprawnienia naszej strony.

W celu zbierania danych użytkowania, o których mowa powyżej, korzystamy z usług spółki Mouseflow ApS z siedzibą pod adresem Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). Mamy prawo do przetwarzania danych w tym kontekście (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane użytkowania usuwane są po trzech miesiącach od dnia ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane użytkowania były zbierane, skorzystaj ze strony spółki Mouseflow dostępnej pod adresem https://mouseflow.com/opt-out .

Wyświetlanie lokalizacji zakładów BSH za pomocą Google Maps

Jedną z funkcji dostępnych użytkownikom naszej strony internetowej jest mapa pokazująca lokalizację zakładów BSH na całym świecie. Mapa ta pochodzi z usługi Google Maps. Usługę tę oferuje spółka Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi Google Maps dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy .

Sytuacje, w których przesyłamy Twoje dane innym podmiotom

Prowadząc naszą stronę internetową, współpracujmy z wieloma usługodawcami. Usługodawców tych wybieramy starannie i zawieramy z każdym z nich odpowiednią umowę, by chronić Twoje dane.

Usługodawcy, z którymi współpracujemy w tym zakresie, to:

 • Usługodawcy świadczący usługi hostingowe,
 • Usługodawcy programistyczne,
 • Usługodawcy w zakresie sprzedaży i marketingu,
 • Usługodawcy w zakresie infolinii.

Twoje prawa

Poniżej znajdziesz krótki opis przysługujących Ci praw w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Wnioski o realizację tych praw należy przekazywać za pomocą następujących kanałów komunikacji:

 • Dla konsumentów: prosimy skorzystać z elektronicznego formularza wniosku dotyczącego danych konsumenta dostępnego na stronie https://datarequest.bsh-group.com/ - prosimy wybrać odpowiednią wersję językową dostępną po rozwinięciu menu na tej stronie internetowej
 • Dla sprzedawców/klientów biznesowych/dostawców towarów i usług dla BSH oraz ich pracowników: prosimy o kontakt z naszym lokalnym działem sprzedaży lub zaopatrzenia
 • Nasi pracownicy: prosimy o kontakt z naszym lokalnym działem HR.

Prawo do uzyskania informacji o Twoich danych

Na wniosek przekażemy Ci informacje o Twoich danych znajdujących się w naszym posiadaniu.

Prawo do poprawiania i uzupełniania Twoich danych

Po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia poprawimy Twoje dane, jeśli są one niedokładne. Po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia uzupełnimy też niekompletne dane – pod warunkiem, że będzie to konieczne do celów, w których Twoje dane są przetwarzane.

Prawo do usunięcia Twoich danych

Na Twój wniosek usuniemy Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu. Niemniej jednak niektóre dane zostaną usunięte dopiero po upłynięciu obowiązkowego okresu ich przechowywania, czego w niektórych wypadkach mogą wymagać obowiązujące przepisy lub co może być konieczne, byśmy byli w stanie wykonać nasze zobowiązania umowne względem Ciebie.

Prawo do zablokowania Twoich danych

W określonych w przepisach wypadkach zablokujemy Twoje dane jeśli zwrócisz się do nas z tą próbą. Zablokowane dane są przetwarzane w bardzo ograniczonym zakresie.

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych ze skutkiem na przyszłość. Jednocześnie dane zebrane przez nas przed wycofaniem przez Ciebie zgody nadal będą mogły być przez nas przetwarzane.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych

Możesz wyrazić sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych ze skutkiem na przyszłość jeśli przetwarzamy Twoje dane zgodnie z jedną podstaw prawnych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia (UE) 2016/679. W wypadku, gdy wyrazisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych – chyba, że istnieją ważne lub uzasadnione przyczyny przemawiające za ich dalszym przetwarzaniem. Przetwarzanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego w żadnym wypadku nie stanowi dla nas ważnej lub uzasadnionej przyczyny.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych

Jeżeli jesteś konsumentem to w celu zgłoszenia prośby o wykonanie Twoich praw w odniesieniu do danych osobowych skorzystaj z formularza na stronie internetowej https://datarequest.bsh-group.com/ . Jeżeli jesteś kontrahentem lub pracownikiem BSH użyj kanału komunikacji wskazanego powyżej pod nagłówkiem „Twoje prawa”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych przez BSH, możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

Pan Thorsten Thaysen
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa

email: Data-Protection-PL@bshg.com

Zmiany niniejszych informacji o ochronie danych

Niniejsze informacje o ochronie danych odzwierciedlają aktualny sposób przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. W razie zmiany tego sposobu, niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane. Na naszej stronie internetowej zawsze dostępna jest aktualna wersja informacji o ochronie danych, dzięki czemu możesz zapoznać się z zakresem danych, które przetwarzamy.

Obowiązuje od: 06.12.2018 r.
Wersja: DPI_1.1_PL

Media Kontakt Powrót do góry